Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Laparoskopik cerrahi geçiren safra taşlı hastalarda volatil anesteziklerin oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri (Türkçe)
The effects of volatile anesthetics on oxidative stress parameters in gallstone patients undergoing laparoscopic surgery 
  Hasan Hüsnü Yüce, Ahmet Küçük, Nuray Altay, Abdullah Taşkın, Ahmet Şeker, İnanç Havlioğlu, Alpaslan Terzi
 E vitamini ve selenyumun deneysel diyabette trombosit ve eritrosit indeksleri ile pankreas histopatolojisi üzerine etkisi (Türkçe)
Effects of Vitamin E and selenium on erythrocyte and platelet indices and pancreatic histopathology in experimental diabetes
  Muhammed Yaşar Dörtbudak, Mehmet Şevki Çadırcı, Ali Ziya Karakılçık
 Ön lameller repozisyon yöntemi uygulanan trahomatöz skatrisyel entropiyonlu olgularda cerrahi sonuçlarımız (Türkçe)
Surgical results from trahomatöz cicatricial entropion patients who underwent anterior lamellar repositioning 
  Yusuf Koçluk, Emrah Mat, Oğuzhan Saygılı, Kıvanç Güngör, Necdet Bekir
 Şanlıurfa Eğitim ve Araştirma Hastanesi evde sağlik birimi değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of home health care unit at Sanliurfa Educating and Research hospital 
  Dursun Çadırcı, Cumhur Murat Tulay, Erkan Çakmak, . .
 Şanlıurfa bölgesinde kronik aktif gastritli olgularda Helicobacter pylori sıklığı (Türkçe)
Helicobacter pylori prevalance in chronic active gastritis in Sanliurfa
  Medeni Şermet, Remzi Kızıltan, Veyis İtik, Hasan Elkan, Levent Yıldırım
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Karpal tünel sendromu ve tanısında kullanılan elektrodiagnostik yöntemler (Türkçe)
Electrodiagnostic methods using for carpal tunnel syndrome and its diagnosis 
  Selma Eroğlu
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Çok uzun süre hayatta kalan başarılı dinamik kardiyomiyoplasti olgusu (Türkçe)
A successful dynamic cardiomyoplasty case who has survived very long time
  Ebru Tekbaş, Zuhal Arıtürk, Celal Yavuz, Güven Tekbaş, Habib Çil
 Kilitli dizin sık olmayan bir sebebi: Tenosinovyal dev hücreli tümör (English)
An unusual cause of knee locking symptom: Tenosynovial giant cell tumor 
  Ahmet Fırat, Alper Deveci, Osman Tecimel, Sema Hücümenoğlu
 Tüberküloz menenjit tanısında Manyetik Rezonans Görüntülemenin rolü (Türkçe)
Role of Magnetic Resonance Imaging in the diagnosis of tuberculosis meningitis
  Songül Demir, Ekrem Karakas, Ömer Karakaş, Süda Tekin Koruk
 Sezaryen sırasında tubal ligasyon yapılan bir hastada spontan term intrauterin gebelik (Türkçe)
Spontaneous term intrauterine pregnancy in a patient after tubal ligation during cesarean section
  Metin Kaba, Bekir Serdar Ünlü