Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 AMATÖR FUTBOLCULARDA SEKİZ HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ SOLUNUM VE DOLAŞIM DEĞERLERİ (Türkçe)
EFFECTS OF 8-WEEK EXERCISE PROGRAM ON BIOMOTOR FEATURES, RESPIRATION AND CIRCULATION PARAMETERS
  Mustafa Zerin, A. Ziya Karakılçık, Nurullah Ayçiçek
 SÜNNET YAŞI BOY UZAMASINI ETKİLİYOR MU? (Türkçe)
DOES THE AGE OF CİRCUMCİSİON AFFECTS THE HEİGHT GROWTH?
  Mehmet Erol Yıldırım, Mehmet Kaynar, Ekrem Özyuvalı, Erkan Efe, Hüseyin Badem, Ersin Çimentepe, Mehmet Erol Yıldırım
 TEDAVİ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LİPİT PEROKSİDASYONUNU AZALTMAZ (Türkçe)
TREATMENT DOES NOT DECREASE LIPID PEROXIDATION IN DECOMPANSATED HEART FAILURE
  Emin Şavik, Hatice Sezen, Hasan Bilinç, Musluhittin Emre Erkuş, İbrahim Halil Altıparmak, Yusuf Sezen, Nurten Aksoy, Emin Şavik
 Çocuk Acil Servisine Akrep Sokması Nedeniyle Başvuran Olgularının Değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of Scorpion Sting Cases Admitted to Department of Pediatric Emergency 
  Ekrem Koyuncu, Onur Balcı, Arda Kılıç, Veysi Almaz, Cemil Kaya, Ali Yıldırım
 Romatoid artritli hastalarda elde oluşan nörovasküler komplikasyonların B mod ve renkli doppler ultr (Türkçe)
Evaluation of neurovascular complications of hand by B-mode and color Doppler ultrasonography in pat
  Ahmet boyacı, Nurefşan Boyacı, Alparslan Yetişgin, Ahmet Tutoğlu, Dilek Şen Dokumacı
 EL TİPİ TAŞINABİLİR OTOREFRAKTOMETRE VE KONVANSİYONEL OTOREFRAKTOMETRE İLE YAPILAN SİKLOPLEJİLİ VE S (Türkçe)
COMPARISON OF CYCLOPLEGIC AND NONCYCLOPLEGIC REFRACTIONS BETWEEN A HAND-HELD AUTOREFRACTOMETER AND A
  Erdoğan Dik, Halit Oğuz, Tuğba Göncü
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Apandiks'in Mukoseli: nadir bir klinik durum, olgu sunumu ve literatür derlemesi (English)
Mucocele of the appendix: A rare clinical entity, case report and review of literature
  Oğuzhan Dinçel, Fatih Başak
 Farklı açılardan sarkoidoz: Bir olgu üzerinden (Türkçe)
From different angles, Sarcoidosis: A case over
  Erhan Uğurlu, Göksel Altinişik, Neşe Dursunoğlu, İsmail Hakkı Akbudak, Ümit Aydoğmuş, Şamil Günay
 BEHCET HASTASINDA ABDOMİNAL AORTA VE SAĞ SUBKLAVİAN ARTERDE GÖRÜLEN SPONTAN BİRDEN FAZLA YALANCI AN (English)
SPONTENOUS MULTIPLE PSEUDOANEURYSMS OF THE ABDOMINAL AORTA AND RIGHT SUBCLAVIAN ARTERY, IN A PATIENT
  Aydemir Koçarslan, Mehmet Salih AYDIN , Mert ÜRKÜP , Abdüssemet HAZAR , Mustafa GÖZ
 İntermediate Koroner Arterden Sol Ventriküle Multipl Mikro Fistüller: Nadir Bir Anomali (English)
Multiple Micro Fistulas from Intermediate Coronary Artery to Left Ventricle: A Rare Anomaly
  İbrahim Halil Altıparmak, Muslihittin Emre Erkuş, Emre Ayas, Erhan Kaya, Özgür Günebakmaz, Recep Demirbağ, İbrahim Halil Altıparmak
 LATE AND INTERRUPTED OXIME THERAPY IN A INTERMEDIATE SYNDROME FOLLOWING CHLORPYRIFOS POISONING: CAS (English)
LATE AND INTERRUPTED OXIME THERAPY IN A INTERMEDIATE SYNDROME FOLLOWING CHLORPYRIFOS POISONING: CAS
  Basak Ceyda MECO, melek tulunay, Esra OZAYAR, Şaban Yalçın, Şirali OBA, Necmettin Ünal, Mehmet Oral
 İNHALE SENTETİK KANNABİONİD KULLANIMI SONRASI ORTAYA ÇIKAN BEYİN ÖDEMİ TABLOSU (Türkçe)
EMERGING BRAİN EDEMA AFTER USE OF INHALED SYNTHETIC CANNABİONİD
  Mustafa Kaçmaz, Mehmet Uğur Turhan, Muhammet Bayraktar