Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 SERVİKAL KANSER TARAMASINDA ASETİKASİT SONRASI İNSPEKSİYON İLE SERVİKAL SMEARİN KARŞILAŞTIRILMASI (Türkçe)
COMPARİSON OF VİSUAL İNSPECTİON OF CERVİX WİTH ACETİC ACİD AND SMEAR FOR CERVİCAL CANCER SCREENİNG
  Hacer Uyanıkoğlu, Ceyhun Numanoğlu, Ahmet Gülkılık, Hacer Uyanıkoğlu
 Akraba evliliklerinin genetik hematolojik hastalıklar ve boşanma oranları üzerine etkileri (Türkçe)

  Ali Ayçiçek
 Eskişehir Mevsimlik Tarım İşçileri ile Yerli Halkın Acil Servis Başvurularının Karşılaştırılması (Türkçe)
Comparing Emergency Service Admissions of Migrant and Seasonal Farmworkers and Indigenous People 
  Reşat Aydın, Egemen Ünal, Selma Metintas
 LİSE ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ MADDE KULLANIMININ İNCELENMESİ (Türkçe)
EXAMINING THE RISKY SUBSTANCE USAGE IN HIGH SCHOOL STUDENTS
  Hülya Karataş, hasan kandemir, Sultan Basmacı Kandemir, Reşit Akın
 KLİNİK, LABARATUVAR, TEDAVİYE YANIT VE RADYOGRAFİ İLE ORGANİZE PNÖMONİ TANISI (Türkçe)
ORGANIZING PNEUMONIA DIAGNOSIS WITH RADIOGRAPY, CLINICAL, LABORATORY and RESPONSE TO TREATMENT 
  Erhan Uğurlu, Göksel Altınışık
 B 12 VİTAMİNİN DİSSOSİYATİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU ÜZERİNE ETKİSİ (Türkçe)
The Effect of Vitamin B12 On Dissociative Identity Disorder
  mahmut Katı, Mehmet Asoğlu
 Bingöl’de Çocuk Hastalarda Rotavirüs ve Adenovirus Sıklığının Araştırılması (Türkçe)
Investigation of Rotavirüs and Adenovirüs Frequency Among Child Patient in Bingöl
  Esin Doğantekin
 Tiroid ve/veya Paratiroid Cerrahisinde Minimal Akımlı Anestezi ile Düşük Akımlı Anestezinin Oksidati (Türkçe)
Minimal Flow Anesthesia vs. Low Flow Anesthesia in Terms Of Oxidative Stress And Cost-Effectivity in
  hasan hüsnü yüce, ahmet küçük, Mahmut Alp Karahan, nuray altay, evren büyükfırat, yusuf yücel, alpaslan terzi, nurten aksoy
 İzole Menisküs Yırtıklarında Alt Ekstremite Q Açısının ve Rotasyonel Dizilimlerin Karşılaştırılması (English)
A comparison of rotational alignment and Q angle of the lower limb in isolated meniscal tears 
  Uğur Erdem Işıkan, Cemil Ertürk, Ali Levent, İbrahim Avşin Öztürk, Ömer Karakaş, Mehmet Akif Altay, Mehmet Akif Altay
 Romatizmal kapak hastalığında serum eser elementlerinin değerlendirilmesi (Türkçe)
The evaluation of trace elements in rheumatic valvular disease
  Eyyup Tusun, Abdulselam İlter, Feyzullah Beşli, Ahmet Çelik
 Seröz vücut sıvılarının akım sitometri ile incelenmesi: Tek merkez deneyimi (Türkçe)
Investigation of serous body fluids with flow cytometry: Single center experience
  Ozan Salim, Utku Iltar, Orhan Kemal Yücel, Ramazan Erdem, Melike Ulubahşi, Bahar Akkaya, Levent Ündar
 EV KAZALARI NEDENİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkçe)
THE EVALUATION PATIENTS WHO APPLY TO EMERGENCY BECAUSE OF HOME ACCIDENTS
  süleyman yıldırım, hasan karsen
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 DEPRESYON TEDAVİSİNDE DİHİDROPİRİDİN TÜREVİ KALSİYUM KANAL BLOKERLERİNİN ÖNEMİ (Türkçe)
IMPORTANCE OF THE DIHYDROPYRIDINE TYPES CALCIUM CANAL BLOKERS ON THE DEPRESSION TREATMENT
  Ahmet İnal, Nuran Küçük
 Endoplazmik Retikulum Stresinin Tümör Sürecindeki Rolü ve Antikanser Uygulamaları (Türkçe)
The Role in Tumor Process of Endoplasmic Reticulum Stress and Anticancer Treatments
  Sümeyra ÇETİNKAYA, İlknur ÇINAR, Hatice Gül Dursun
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Ranunculaceae Dermatiti: Olgu Sunumu (Türkçe)
Ranunculaceae Dermatitis: Case Report
  Ragıp İsmail ENGİN, Mehmet MELİKOĞLU, Selcen CAFEROĞLU SAKAT
 Polianjitisle seyreden eozinofilik granülomatozis (Churg Strauss). Olgu sunumu (English)
Eeosinophilic granulomatosis with poliangiitis (Churg Strauss). A case report.
  hakan tanrıverdi, Fırat Uygur, Bülent Altınsoy, Fatma Erboy, Ömer Yazgan, Figen Atalay
 Porselen kese zemininde safra kesesi kanserlerinin nadir görülen varyantı; Skuamöz hücreli kanser (Türkçe)
An uncommon variant of gallbladder cancer on the basis of porcelain gallbladder;Squamous cell cancer
  Ersen Ertekin, Nurdan Fidan
 GEBELİKTE HİPERTANSİYONUN ALIŞILMADIK BİR SEBEBİ: RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON (Türkçe)
AN UNUSUAL CAUSE OF HYPERTENSION IN PREGNANCY: RENOVASCULAR HYPERTENSION
  Dursun ÇADIRCI, Musluhittin Emre ERKUŞ, İbrahim Halil ALTIPARMAK, Çağdaş Emre AYAS, Yusuf SEZEN
 Hiperhidrozis İçin Yapılan Sempatektomide Nadir Bir Komplikasyon: Brakial Pleksus Hasarı (Türkçe)
Hyperhidrosis therapy made for a rare complication: brachial plexus injury
  Semih Koçyiğit, Fatma Koçyiğit, Serpil Bayındır
 Sjögren Sendromlu Gebe Hastada Anestezik Yaklaşım (Türkçe)
Anesthetic Management Of Pregnancy Patient With Sjogren's Syndrome 
  Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Maruf Sürücü
 Nadir bir akut karın nedeni: Primer apendajitis epiploika; tomografinin etkinliği (Türkçe)
A rare cause of acute abdomen: Primary epiploic appendagitis; effectiveness of tomography
  Mehmet Tolga Kafadar, Gürkan Değirmencioğlu, Tuğba Çaviş,
 Kontralateral venöz dolaşımı bağlayan venöz kollateraller: Olgu sunumu (English)
Venous collaterals connecting contralateral venous circulation: A case report
  Umut Hasan Kantarcı, İlker Kiriş, Ömer Şenarslan, Mahmut Duymuş
 “Geniş Eldiven-parmak Tarzı Ayak Yaralanmasına Yaklaşım; Acil Serviste Nadir Görülen Bir Olgu Sunum (English)
Management of a Sever Degloving Foot Injury:Rare Presentation of food injury in Emergency Department
  Ugur LOK, Hasan Büyükaslan, Umut GULACTI, Fatih Doğan, İrfan Aydın
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Klima Temizleme Solüsyonu İçimi Sonrası Oluşan Oral Kavite ve Özafagusdaki Kimyasal Yanık (English)
Chemical Injury In The Oral Cavity And Oesophageal Tract Caused By Air Conditioner Cleaning Solution
  Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Ahmet Küçük, Şaban Yalçın