Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Civa klorid ve kurşun nitrat’ın erkek ratlarda kardiyotoksik etkisi (English)
Effects of mercury chloride and lead nitrate induced cardiotoxicity in male rats 
  Suna Kalender
 YANIK HASTALARINDA HASTANE SEÇİMİNİN ÖNEMİ: 22 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkçe)
THE İMPORTANCE OF HOSPİTAL CHOİCE İN BURN PATİENTS: RETROSPECTİVE EVALUATİON OF 22 CASES.
  fatin rüştü polat, güner çakmak, ilhan bali, onur sakallı
 Vazovagal senkoplu hastalarin elektrokardiyografi ve ekokardiyografilerinin değerlendirilmesi (Türkçe)
The assessment of electrocardiography and echocardiography in vasovagal syncope
  Eyyup Tusun, Abdulselam İlter, Feyzullah Beşli
 İleri Evre Perthes Hastalığında Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Radyolojik Olarak Karşılaştırılması (Türkçe)
Radiological comparision of the surgical treatment results in severe Perthes disease
  mehmet emre baki
 Spinal anestezide propofol ve midazolamın oksidatif stres parametreleri üzerine etkileri (Türkçe)
The effects on oxidative stress parameters of propofol and midazolam in spinal anesthesia 
  Nuray Altay, Harun Aydoğan, . ., Evren Büyükfırat, İnanç Havlioğlu, Tekin Bilgiç, Nurten Aksoy, . .
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Acil Serviste Dev Retroperitoneal Bir Absenin Değerlendirilmesi: Nadir Raslanan Bir Olgu Sunumu (English)
Assessment of Giant Retroperitoneal Abscess in Emergency Department:An Unusual Case Presentation
  Ugur LOK, Hasan Büyükaslan, Umut Gulaçtı, Hacı Polat, İrfan Aydın
  Nadir Görülen Bir Sendrom: Miad Gebede Sirenomeli (Türkçe)
A Rare Seen Case Report: Sirenomelia in a term pregnant
  Hacer Uyanıkoğlu, Kenan Gengeç , Sibel Sak, Muhammet Erdal Sak
 Serebral Kalsifikasyon; Fahr Sendromu Olgu Sunumu (Türkçe)
Cerebral Calcification; Fahr\\\\\\\'s Syndrome Case Report
  Cebrail Öztürk, Selim Bozkurt, Vesile Daraoğlu Türk, Fatih Nazmi Yaman, Mehmet Kubilay Gökçe
 Testis tümörü rolünde bir brusella epididimoorşiti: Vaka sunumu (Türkçe)
A Brucella orchitis in testicular tumor role: A Case Report
  Hasan Anıl Kurt, Bülent Katı, Eda Gençalioğlu, Emrah Demirci, Cabir Alan
 TRAVMATİK NEKROZİTAN PANKREATİTE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM (Türkçe)
TRAUMATİC NECROTISING PANCREATITIS MULTIDISIPLINARY APPROACH
  GÜLSEDA DEDE, Önder Özcan, Funda Sungur Biteker, Cem Dönmez
 Oksipital Ensefalosel cerrahisi geçiren yenidoğanda anestezi deneyimimiz: olgu sunumu (Türkçe)
Anesthesia experience of neonate with occipital encephalocele surgery : Case report
  yakup aksoy, ömer fatih şahin, ayhan kaydu, cem kıvılcım kaçar, erhan gökçek
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Diklofenak kullanımı sonrası ortaya çıkan toksik epidermal nekroliz (Türkçe)
Toxic epidermal necrolysis which was occured after diclofenac usage
  osman yeşilbaş, hasan serdar kıhtır, esra şevketoğlu