Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Endemik bir bölgede 940 tiroidektomi olgusunun değerlendirilmesi: Tek merkez, tek cerrah deneyimi (Türkçe)
Evaluation of 940 thyroidectomy cases in an endemic region: Single center, single surgeon experience
  Mehmet Tolga Kafadar
 Paranazal Sinüslerde Anatomik Varyasyonların Sıklığı ve Enflamatuar Sinüs Hastalıklarına Etkisi (Türkçe)
Clinical Importance and Frequency of Anatomic Variations on Inflammatory Sinus Diseases
  Alaaddin Zirek, Halil Beklen, Rezan Okyay Budak, Osman Kadir Güler, Ahmet Cem Yardımcı, Ferhat Bozkuş, . ., . .
 Farklı Oranlarda Ketamin-Propofol Kombinasyonu ile Kolonoskopi Hastalarında Sedasyon Uygulaması (Türkçe)
An Application of Sedation, to The Patients Performed Colonoscopy, Alongwith Ketamine-Propofol Combination in Different Ratios
  Yasemin Doğan, Yasemin Burcu Üstün, Yunus Oktay Atalay, CENGİZ KAYA, Ersin Köksal, Aysun Çağlar Torun, . .
 Tip 2 DM lu hastalarda SUA ve GGT duzeyiyle KAH gelisimi arasindaki iliskisi (Türkçe)
The relationship between type 2 DM patients with SÜA and GGT levels development CAD
  Ekrem Aksu, Deniz Avcı, Gürkan Çıkım, Yunus Çelik
 PSİKİYATRİK HASTALIK TANILI HASTA VE AİLELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ (Türkçe)
DETERMINATION OF EDUCATIONAL NEEDS OF PSYCHIATRIC DISEASE DIAGNOSED PATIENTS AND THEIR FAMILIES.
  Songül DURAN, Sinem EROĞLU
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran hastada öncelikler (English)
Priorities in Patient Presenting to Emergency Department with Chest Pain
  Hasan Büyükaslan, Ugur Lök, Umut Gulacti
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Skrotal Dil, Periferik Fasyal Paralizi ve Orofasiyal Ödem Triadı: Melkersson – Rosenthal Sendrom (Türkçe)
Scrotal Tongue, Orofacial Edema, and Peripheral Facial Paralysis Triad: Melkersson – Rosenthal Syndr
  Mustafa Aksoy, Yavuz YEŞİLOVA, Osman Tanrıkulu, Naime Coşkur, Sibel Doğan, Yavuz YEŞİLOVA
 Sünnet sonrası glans penis amputasyonu (Türkçe)
Glans penis amputation after circumcision
  Mustafa Erman Dörterler, osman hakan kocaman, mehmet emin boleken, tansel günendi
 NADİR GÖRÜLEN BİR ORTOPEDİK VAKA OLARAK ANJİOMATOİD FİBRÖZ HİSTİOSİTOMLU HASTANIN OLGU SUNUMU (Türkçe)
CASE REPORT OF A PATİENT WİTH ANGİOMATOİD FİBROUS HİSTİOCYTOMA AS A RARE CASE IN ORTHOPEDIC
  BÜNYAMİN ARI, Emine ÇEŞMECİOĞLU, Gökçen KERİMOĞLU, Neziha Senem ARI, Servet KERİMOĞLU