Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Tedavi ile Remisyona Giren Kronik Hepati B Hastalarında Persistan ALT Yüksekliği (English)
Persistent ALT Elevation in Chronic Hepatitis B Patients Entering to Remission with Treatment
  hasan karsen, Azize Sezin Seyhanoglu , Emine Ayça GÜLER
 Sağlıklı bireylerde ayak antropometrik indeks değerlerinin belirlenmesi (Türkçe)
The determination of the anthropometric index values in healthy subjects.
  Ahmet Hilmi Yücel, Sema Özandaç, Ayşe Gül Kabakcı, Rümeysa Gamze Taşkın
 KLİNİĞİMİZDE YAPILAN LAPAROSKOPİK VE LAPAROTOMİK HİSTEREKTOMİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI (Türkçe)
The Comparision of Laparotomic and Laparoscopic Hysterectomias in Our Clinic
  Kenan Gengeç, Hacer Uyanikoglu, Adnan Incebiyik, Sibel Sak, Muhammet Sak
 Fetal cinsiyet sağlıklı gebelerde serum plasental alkalen fosfataz seviyelerini etkileyebilir mi? (English)
Could fetal gender affect maternal serum placental alkaline phosphatase levels in healthy pregnant w
  Hacer Uyanıkoğlu, Sibel Sak, Adnan Incebiyik
 Sigmoid kolon torsiyonu: On dokuz olgunun retrospektif analizi (English)
Sigmoid colon torsion: Retrospective analysis of nineteen cases
  Metin Yücel, Hakan Çakıt, Adnan Özpek, Fatih Başak, Sema Yüksekdağ, Aylin Acar, Ali Kılıç, Metin Yücel
 İleri Yaş Perianal Fistül Nüksünü Artırıyor Mu? (English)
Does Advanced Age Increase The Recurrence Of Perianal Fistulas?
  Orhan Gözeneli, Faik Tatlı, Yusuf Yucel, Ali Uzunköy
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 MENİSKÜS CERRAHİSİNİN GELECEĞİ; MENİSKÜS DOKU MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe)
FUTURE OF MENISCUS SURGERY; MENISCUS TISSUE ENGINEERING 
  mehmet akif altay, baki volkan çetin
 İçeri Doğrultucu Potasyum Kanalları ve Epilepsi (Türkçe)
Inwardly Rectifying Potassium Channels and Epilepsy
  Enes AKYÜZ, Pınar MEGA TİBER, Enes AKYÜZ
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 BİR ÇOCUKTA PİRE OLGUSU (Türkçe)
A CASE OF FLEAS İN A CHİLD 
  Mehmet ACIÖZ, Elif ALTINMAKAS, Hatiçe Çiçek, Tuba ÖZTÜRK