Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 KERATOKONUSTA KORNEAL KOLLAJEN ÇAPRAZ BAĞLANMA TEDAVİSİ (CXL) (Türkçe)
Corneal collagen cross-linking treatment (cxl) in keratoconus
  Ayhan Sağlık, Ömür Gündüz
 Ürotelyal Neoplazmlar ile Reaktif Lezyonların Ayırımında Sitolojik Özelliklerin Analizi (Türkçe)
Analysis of Cytological Features on Differentiation of Reactive Lessions With Urotelial Neoplasms
  Aydan Kılıçarslan
 Kemik Defekti Oluşturulan Ratlarda Chitosan Acetate’ın Erken Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisi (Türkçe)
Effects Of Chitosan Acetate On Early Bone Healing In The Rats That Create Bone Defect
  EBRU GÜLER, MUSTAFA BURAK SAYHAN, ÖMER SALT, MERT ÇİFTDEMİR, NURAY CAN
 Perianal fistüllerin incelenmesinde manyetik rezonans görüntülemenin rolü (Türkçe)
The role of magnetic resonance imaging in determining of perianal fistulas
  Muhammet Arslan, Zehra Hilal Adıbelli, Fevzi Cengiz, Gökhan Söker
 LAPAROSKOPİK APPENDEKTOMİNİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkçe)
EVALUATION OF THE LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY ADVANTAGE AND DISADVANTAGES
  Ferhat ÇAY, Mustafa GİRGİN
Olgu sunumu
 
Başlık/Yazarlar
PDF
 Bir süt çocuğunda vankomisine dirençl Enterococcus casseliflavus'a bağlı bakteriyel menenjit vakası (English)
A case of bacterial meningitis due to vancomycin resistant Enterococcus casseliflavus in a nursling
  Mehmet Bayraktar, Sude Tekin, Mehmet Reşat Ceylan, Tanfer Taşpınar