Başlık/Yazarlar
PDF
 Büyüme faktörlerinin kordon kanı kök hücre içeriği üzerine etkisinin hücrelerde Rodamin123 birikimi ile belirlenmesi
 Faruk SUZERGOZ, Ali Osman GÜROL, Serap ERDEM
 Premenopozal Kadinlardaki Ovaryen Kitlelerin Preoperatif Tanisinda Transvaginal Ultrason Ve Komputerize Tomografinin Ca-125 İle Birlikte Değerlendirilmesi 
 Fatma Ferda VERİT, Mustafa PEHLİVAN
 Pürülan Ve Nekrotik Tümör Dokulu Hastalarda Doku Yapiştiricisi Ethyl 2-Cyanoacrylate Kullanilabilirmi 
 Mustafa GÖZ, Ömer ÇAKIR
 Esotropyada Cerrahi Sonuçlarımız 
 Adil KILIÇ, Adnan ÇINAL, Nafiz KARPUZOĞLU, Adem GÜL, Fatih KARADAĞ, Tekin AŞAR, Ahmet DEMİROK
 Metabolik Sendromda Adiponektin 
 Aşkın HEKİMOĞLU