Başlık/Yazarlar
PDF
 Abdominal Myomektomiden Sonraki Gebelik Ve Gebelik Kayıpları: Bir Retrospektif Analiz 
 Fatma Ferda VERIT. MD
 Biyoinformatik araçlarla VDR geni ve ürününün karşılaştırmalı analizi 
 Lokman VARISLI, Fuat DILMEC, Abdullah OZGONUL, Osman CEN
 Ekzotropya Hastalarında Cerrahi Sonuçlarımız 
 Adil KILIÇ, Adnan ÇINAL, Mustafa Nafiz KARPUZOĞLU, Adem GÜL, Tekin YAŞAR, Ahmet DEMİROK
 Rektum Adenokarsinomu İle Eşzamanlı Ekstra-Gastrointestinal Stromal Tümör 
 Abdullah ÖZGÖNÜL, Muharrem BİTİREN, İlyas ÖZARDALI, Ali UZUNKÖY, Mulla YILDIRIM Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 1, Patoloji2, AD .
 İntravitreal Triamsinolonun Kullanım Alanları
 Yusuf ÖZDEMİR