Başlık/Yazarlar
PDF
 Türkiye’nin Çukurova Bölgesinde Kliniksel Materyalde Bulunan Leishmania Parazitlerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ile Araştırılması 
 Fuat DILMEC, Ali MATUR, Emre ALHAN, Soner UZUN, Mehmet KARAKAS, Derya ALABAZ, Nurten AKSOY, Feridun AKKAFA, Necmi AKSARAY, Hamdi R. MEMISOGLU
 Hastane İnfeksiyonlarında Maliyet Analizi: Olgu-Kontrol Çalışması 
 Bensu GÜRSOY
 Koroner Arter Hastalığı Olan Olgularda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
 Nihat TAŞDEMİR, Halil ARSLAN, Serhat AVCU, Müntecep AŞKER, Mustafa TUNCER
 İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi
 Feray KABALCIOĞLU, M. Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK
 Derin Ven Trombozu: Tanı, Tedavi, Proflaksi
 Mehmet H. KURTOĞLU, Emre SİVRİKOZ
 Cerrahi Branşlara Göre Yapılan Ameliyatlarda Antibiyotik Proflaksi Klavuzu
 Prof. Dr. Ali UZUNKÖY
 Doğuştan Çarpık Ayak Tedavisinde Ponseti Yöntemi İle Tedavi Sonuçları 
 Cemil ERTÜRK
 Renal Pelvise Yırtılan Renal Hidatik Kist: Makroskobik Hidatüri 
 Halil CIFTCI, Abdullah OZGONUL, Murat Savas, Ayhan VERIT, Ercan YENİ