Başlık/Yazarlar
PDF
 Renal disfonksiyonun koroner kan akımı üzerine etkisi
 Ali YILDIZ, Yusuf SEZEN, Mustafa GUR, Remzi YILMAZ, Recep DEMIRBAG, Ozcan EREL
 Fankoni anemili hastaların mitojenlere, bakteriyel ve viral antijenlere karşı in vitro lenfoproliferatif yanıtları 
 Faruk SÜZERGÖZ, Ali O. GÜROL, Fatih M. EVCİMİK, Nevin YALMAN
 Deplase Çocuk Humerus Suprakondiler Kırıklarında Kapalı Redüksiyon İle Lateralden Mini İnsizyonla Açık Redüksiyon Sonrası Çapraz Kirschner Teli Uygulamalarının Karşılaştırılması
 Mehmet Akif ALTAY, Ramazan AKMEŞE
 Magnetik Rezonans Görüntüleme (Mrg)’Nin Klinik Uygulamaları Ve Endikasyonları 
 Orhan OYAR
 Onbir Yıllık Cerrahi Vakalarımızın Histolojik İnceleme Sonuçları 
 Adil KILIÇ, Mustafa KÖSEM, Adnan ÇINAL, Adem GÜL, Tekin YAŞAR, Gülay BULUT, Ahmet DEMİROK
 Varis Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Yaklaşım 
 Ahmet ASLAN, Muhyittin TEMİZ, Ersan SEMERCİ, Orhan Veli ÖZKAN
 Sekizinci gebeliğinde başvuran ileri pulmoner darlık olgusu (Olgu Sunumu) 
 Ali YILDIZ,Yusuf SEZEN, Mehmet Memduh BAŞ
 Ventriküloperitoneal Şant Sonrası Gelişen Skrotal Hidrosel: Olgu Sunumu 
 Hamza KARABAĞ, Şeyho Cem YÜCETAŞ, Ahmet Faruk SORAN, Fuat TORUN