Başlık/Yazarlar
PDF
 Deneysel Üçlü Subaraknoid Kanama Modelinde Resveratrolün Vazospazm Üzerine Etkisi 
 Fuat TORUN, Hakan TUNA, Tanzer SANCAK, Emine DEMIREL , Celal BAGDATOGLU , Nihat EGEMEN
 Karpal Tünel Sendromu Ve Anksiyete İlişkisi Ve Bunun Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi 
 Ali İrfan GÜL , Recep ALP, Çetiner Özcan, Yılmaz PALANCİ
 Torakotomi Sonrası İnterkostal Blok Uygulamalarında Bupivakain ve Prilokainin Karşılaştırılması 
 Nuray ALTAY
 Sepsis İmmünopatogenezi
 Arzu Didem YALÇIN, Bensu Gürsoy
 Geniş Tutulumlu Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Literatürün Gözden Geçirilmesi Ve İki Olgu Sunumu
 Rüştü KÖSE, Özgür SÖĞÜT, Atilla KAMAZ, Mustafa Burak SAYHAN
 Faktör V Leiden Mutasyonu Bulunan Genç Myokard Enfarktüsünde Trombüsün Tirofiban İle Trombolizisi 
 Islamaglu Y, Sezen Y, Aksakal E, Gur M