Başlık/Yazarlar
PDF
 Granülosit-makrofaj koloni-stimülan factor uygulanması bozulmuş flep iyileşmesinde doku CD4/CD8 oranını arttırıyormu?
 Bayram KIRAN1, Selma SÖNMEZ ERGUN5, Faruk SÜZERGÖZ3, Özlem SU6, Ali Osman GÜROL3,4, Bilge BİLGİÇ2
 Yumuşak Doku Tümörlerinin Karakterizasyonunda Spektral Doppler Ultrasonografi 
 Afra YILDIRIM, Hasan CECE, Mustafa ÖZTÜRK, İbrahim Sacit TUNA
 Relıabılıty Of Clınıcal Fındıngs And Dıagnostıc Methods In Potentıal Penetratıng Cardıac Injurıes
 Mustafa GÖZ, Omer CAKIR, Mehmet Nesimi EREN
 Hemşirelik Öğrencilerinin Şizofreniye Karşı Tutumları Ve Psikiyatri Eğitiminin Etkisi 
 Miyaser KAYAHAN
 İdyopatik Orta Üveit 
 Halit OĞUZ
 Glutarik Asidüri Tip 1 Ve İki Taraflı Araknoid Kist Birlikteliği: Vaka Sunumu 
 Hatice Eke GÜNGÖR, Hasan ÇEÇE, Akın İŞCAN
 Geç Dönem Travmatik Hemotoraks: Olgu Sunumu 
 Rasih YAZKAN
 Koma Ve Konvülziyon İle Getirilen Akut İzoniazid Zehirlenmesi 
 Alpay Cakmak, Ali Atas, Mustafa Soran, Dost Zeyrek
 Case Report: Can Cholangiocarsinoma Be İdentifed During Laparoscopic Cholecystectomy ?
 Fatin Rüştü POLAT, Sabriye POLAT, Selman URANUES