Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kardiyoloji yoğun bakım ünitesinden kliniğe transfer edilecek olan hastalarda anksiyete 
Anxiety of the patients who will transfer to the clinic from cardiology intensive care unit
  Fügen Göz, Aysel Sel
 Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki hemofilili çocuklarda inhibitör sıklığı 
Inhibitor prevalance of children with hemophilia in the South-East Anatolia Region 
  Coşkun Minnet, Ahmet Koç, Murat Söker, Abdurrahim Çekin
 Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde yenidoğan işitme tarama sonuçlarımız 
The results of newborn hearing screening in Malatya Beydagi State Hospital
  Rıfat Karlı, Muhammed Fatih Evcimik, Arzu Karlı
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Moksonidine zehirlenmesi: İlk çocuk olgu 
Moksonidine intoxication: First child case 
  Alpay Cakmak, Ali Atas, Mustafa Soran
 Bölgemizde sık görülen bir hastalığın nadir klinik formu: Nörobruselloz- Olgu sunumu 
A rare clinical form of a common disease in our region: Neurobrucellosis- A case report
  Fazilet Duygu, Süda Tekin Koruk, Bensu Gürsoy, Sema Yıldız, Mehmet Bayraktar
 Ovaryen hemangioma: Postmenapozal kadında hirsutizmin nadir bir nedeni 
Ovarian hemangioma: A rare cause of hirsutism in postmenopausal woman
  Hakan Camuzcuoglu, Harun Toy, Mehmet Vural, Hasan Cece, İlyas Ozardali
 Ataksik tek taraflı serebellar agenezi: Olgu sunumu 
Ataxia with unilateral cerebellar agenesis: A case report
  Şeyho Cem Yücetaş, Hamza Karabağ, Ahmet Çakır, Ahmet Faruk Soran
 Travmatik olmayan şilotoraks: Akciğer kanserinin nadir bir komplikasyonu 
Non traumatic chylothorax: A rare complication of lung cancer
  Rasih Yazkan, Ayşegül Acar
 Friedrich Ataksisinde anestezik yaklaşım: Olgu sunumu 
Anesthetic management in Freidrichs Ataxia: Case report 
  Özlem Selvi Can, Şaban Yalçın, Hatice İzmirli, Hasan Yamalı, Cemil Gülücü
 Kostakondral eklem tutulumlu bruselloz olgusu 
Case of brucellar costochondritis
  Murat Doğan, İsmail Necati Hakyemez, Muhammed Emin Akkoyunlu