Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Derin boyun enfeksiyonu: 82 hastanın incelenmesi 
Deep neck infection: An analysis of 82 patients 
  İsmail İynen, İmran Şan, Ferhat Bozkuş, Alper Şen
 Epidural anestezide %0.5 bupivakain ile %0.5 levobupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison of 0.5% bupivacaine and 0.5% levobupivacaine efficiency in epidural anesthesia 
  Nuray Altay
 Fournier gangreninde hiperbarik oksijen tedavisinin ve balın yeri 
Effect of hyperbaric oxygen and honey in the management of Fourniers gangrene 
  Nazif Zeybek, Fahrettin Yildiz, Lutfi Tahmaz, Yusuf Peker, Orhan Yalcin , Gokhan Yagci, Hakan Ay, Sadettin Cetiner
 Şanlıurfa da özkıyım girişimi nedeniyle başvuran iki yıllık ası olgularının değerlendirilmesi 
Evaluation of suicide attempts by hanging in a 2 years study in Sanliurfa 
  Özgür Söğüt, Mehmet Tahir Gökdemir, Mustafa Burak Sayhan, Pınar Hanife Kara, Mehmet Özgür Erdoğan, Nurkal Halis
 Karaciğer kist hidatiği hastalığında kistin safra yolları ile ilişkisini belirlemede tümör markerları ve biyokimyasal değerlerin katkısı 
Contribution of the tumor markers and the biochemical parameters on the prediction of hydatid disease with cystobiliary communication 
  Reşat Doğan, Fahrettin Yıldız, Sacit Çoban, Alpaslan Terzi, Nurten Aksoy, Ali Uzunköy
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Gadolinyum içeren kontrast maddelere bağlı gelişen nefrojenik sistemik fibrozis 
Gadolinium based contrast agent induced nephrogenic systemic fibrosis
  Sema Yıldız, Hasan Çeçe
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Ölümcül doğum sonrası komplikasyonların nadir bir nedeni: İnternal herniasyona bağlı intestinal iskemi 
A rare cause of fatal postpartum complication: Intestinal ischemia due to internal herniation
  Fahrettin Yıldız, Harun Toy, Hakan Camuzcuoğlu, Alpaslan Terzi, Mehmet Vural, Ali Uzunköy
 Nadir görülen pankreas endokrin tümörlerinden insulinoma: İki olgu sunumu 
Insulinoma as a rare endocrine tumor derived from pancreas: Two cases
  Mehmet Ali Eren, Suzan Tabur, Muhammet Emin Güldür, Halil Hatipoğlu, Tevfik Sabuncu
 Primer prostat adenokarsinomunun seminal vezikül, epididim ve testise tek taraflı zincir metastazı 
Unilateral ascendant chain metastasis of a primary prostate adenocarcinoma to seminal vesicle, epidydimis and testis 
  Ayhan Verit, İlyas Özardılı, Halil Çiftçi, Murat Savaş
 Karaciğer destek aygıtının kemoterapiye bağlı akut karaciğer yetmezliğinde kullanımı 
Usage of liver assist device in chemotherapy induced acute hepatic failure 
  Enver Özgencil, Şaban Yalçın, Cemil Gülücü, Necmettin Ünal, Mehmet Oral, Melek Tulunay
 Anal kanalda tam obstrüksiyon yapan malign melanomlu olgu 
Case of a malign melanoma with complete anal canal obstruction
  Alpaslan Terzi, Fahrettin Yıldız, Hasan Çeçe, Halil Kaya, Murat Kaya
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Aşkın kalbi 
Heart of love
  Yusuf Sezen, Zekeriya Küçükdurmaz, Ali Yıldız