Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Normokreatinemik hipertansif hastalarda gizli böbrek yetersizliği değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of occult renal disease in normal creatinine values of hypertensive patients
  İlhan Hacıbekiroğlu, Turgay Ulaş, Tuba Hacıbekiroğlu, Mehmet Sinan Dal, İrfan Tursun, Hacı Gökhan Apucu, Fatma Paksoy Türköz
 Künt ve penetran batın yaralanmalarında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler (Türkçe)
Risk factors affecting the morbidity and mortality of blunt and penetrating abdomen injuries 
  Fatin Rüştü Polat
 Renal hücreli karsinoma olgularında sitokeratin 7 ve 20 immunreaktivitesi (Türkçe)
Immunoreactivity of cytoceratin 7 and 20 in renal cell carcinoma cases
  Muhammed Emin Güldür, Abdullah Aydın
 Subklinik hipotiroid hastalarda levotiroksin tedavisinin PON 1 aktivitesi üzerine etkisi (Türkçe)
The effect of levothyroxine replacement on PON1 activity in patients with subclinical hypothyroidsm 
  Ömer Faruk Dağ, Suzan Tabur, Mehmet Ali Eren, Nurten Aksoy, Tevfik Sabuncu, Ayşe Nur Torun
 Çocuklarda akut brusellozun total oksidan ve antioksidan denge üzerine etkisi (English)
Effect of acute brucellosis on total oxidant and antioxidant status in children
  Ali Ayçiçek, Hakan Senturk, Ozcan Erel
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Yenidoğan döneminde Pearson Sendromu (Türkçe)
Pearson Syndrome in newborn period
  Abdullah Barış Akcan, Mediha Akcan
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Memenin leiomyosarkomu: Olgu sunumu (Türkçe)
Leiomyosarcoma of breast: Report of a case
  Selim Sözen, Özgen Solmaz, İrfan Çiçin, Oktay Banlı
 Mitral kapakta kitle : Olgu sunumu ve literatür derlemesi (Türkçe)
Mitral valve mass: Case report and review of the literature 
  İsa Öner Yüksel, Ayşe Saatçi Yaşar, Hacı Ahmet Kasapkara, Mehmet Bilge
 İntravenöz yabancı cisim şüphesinde tanı metotları ve tedavi: 3 olgu sunumu (Türkçe)
Diagnostic methods and treatment on the suspicion of intravenous foreign body: Report of 3 cases
  Sami Karapolat, Hayati Kandis
 Çocukluk çağında taklit intihar: Bir olgu sunumu 
Imitative suicide in childhood: A case report
  Ramazan Akcan, Mustafa M. Arslan, Ahmet Hilal, Necmi Çekin
 Tip 1 Diabetes mellituslu kız çocukta gelişen nöropatik kaşeksi (English)
Diabetic neuropathic cachexia in a girl with type 1 diabetes mellitus
  Ali Ataş, Ayhan Abacı, Tolga Ünüvar, Uluç Yiş, Ece Böber, Atilla Büyükgebiz
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Göz kapağı şarbonu (Türkçe)
Eyelid antharx
  Hasan Karsen, Fazilet Duygu, Kubilay Yapıcı, Remzi Erten