Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Vertebra cerrahisinde uygulanan total intravenöz ve inhalasyon anestezisinin oksidatif stres ve inflamasyon markerleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması (Türkçe)
The comparison of the effects of total intravenous and inhalation anesthesia on oxidative stress and inflammation markers in spine surgery
  Ali Çiçek, Şaban Yalçın, Harun Aydoğan, evren Büyükfırat , Mahmut Alp Karahan, Hasan Bilinç, Mehmet Fuat Torun, Cengiz Mordeniz, Nurten Aksoy, Fadile Zeyrek
 Parotis bezi tümörleri: 207 vakanın analizi (Türkçe)
Parotid gland tumors: an analysis of 207 cases
  Elif Baysal, Fatih Çelenk, Cengiz Durucu, Zeynel Abidin Karataş, Mustafa Polat, Semih Mumbuç, Muzaffer Kanlıkama, . ., . .
 Dirençli Escherichia coli izolatlarına bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliği (Türkçe)
In-vitro efficiency of some antibiotics against resistant Escherichia coli strains
  mehmet İnci, Erkan Yula, Vicdan Köksaldı Motor, Mürsel Davarcı, Fatih Rüştü Yalçınkaya, Çetin Kılınç, Nizami Duran, Melek İnci
 Yeni tanılı ve klinik takip altındaki metabolik sendromlu hastalarda serum ferritin düzeylerinin karşılaştırılması (English)
Comparison of serum ferritin levels between newly diagnosed and clinical follow-up patients with metabolic syndrome 
  Turgay Ulas, Fatma Paksoy Turkoz, Didem Gokcen Gurbuz, Mehmet Sinan Dal, Irfan Tursun, Hacı Gokhan Apucu, Cemal Bes, Fatih Borlu
 Polinöropati tanısını kimler alıyor? (Türkçe)
Who gets the diagnosis of polyneuropathy?
  Abdurrahman Sönmezler, Tahir Kurtuluş Yoldaş, İbrahim Ünsal, Mustafa Çalık, Ekrem Karakaş
Derleme
Başlık/Yazarlar
PDF
 Human papilloma virüs aşılarına genel bakış (Türkçe)
An overview on human papilloma virus vaccines
  Adnan İncebıyık
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Lipoid proteinosisli iki olguda tekrarlayan oral ülserler (English)
Two cases of recurrent oral ulcers with lipoid proteinosis
  Selma Bakar Dertlioglu, Demet Cicek, Ilyas Ozardalı
 VACTERL Sendromu ve Anestezi (Türkçe)
VACTERL Syndrome and Anesthesia
  Ramazan Ödeş, Ayşe Belin Özer, Muhammed Demirci, Ömer Lütfi Erhan
 Antibiyotik tedavisine yanıt veren karaciğer apseli bir olgu (Türkçe)
A case of liver abscess with respond to antibiotic therapy
  Vicdan Köksaldı Motor, Ramazan Davran, Ömer Evirgen, Yusuf Önlen, Melek İnci, Sabahattin Ocak
 Beyin ve medüller spinal kord tüberkülomu birlikteliği: cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulmayan bir olgu (English)
Concurrent intracranial and intramedullary spinal cord tuberculomas: a case who did not require surgical intervention
  Suda Tekin Koruk, Celal Calisir, Hasan Cece, Mehmet Bayraktar
 Karaciğer tuberkülozu: bir olgu sunumu (English)
Liver tuberculosis: report of a case
  Hasan Cece, Mahmut Abuhandan, Ekrem Karakas, Sema Yildiz, Mustafa Calik
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Tibio-peroneal arter bifurkasyon lezyonunun kissing balon tekniği ile başarılı anjioplastisi (Türkçe)
A successful angioplasty for tibio-peroneal artery bifurcation lesion using kissing balloon technique 
  Ferhat Özyurtlu, Halit Acet
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kontralateral subklavian kateterizasyonu nedeniyle iatrojenik hemotoraks (English)
Iatrogenic haemothorax due to contralateral subclavian catheterization
  Mehmet Salih Aydin, Emin Can Ata