CURRICULUM VITAE AND PUBLICATIONS LIST
 
Name: Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
Date of Birth: 10/12/1967
Education status:
Degree Department/Program University Year
Ön Lisans İnşaat Dicle Üniversitesi
 Şanlıurfa Meslek Yüksek Okulu
1985–1987
Lisans Toprak Ankara Üniversitesi
 Ziraat Fakültesi
1987–1991
Y. Lisans Toprak Ankara Üniversitesi
 Fen Bilimleri Enstitüsü
1991–1994
Doktora Toprak Harran Üniversitesi
 Fen Bilimleri Enstitüsü
1994-1998
 
 
Master's Thesis and Supervisor: Harran Ovası Topraklarının Bazı Mühendislik Özellikleri (Prof.Dr. İlhami ÜNVER)
 
Dissertation Thesis Title and Supervisor: Harran Ovası Koşullarında Toprak Sıkışmasının Pamuk Bitkisinin Gelişimine Etkileri (Prof. Dr. Faruk İNCE)
 
Tasks:
Job Title

Institution

Year
Ar.Gör. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1993-1998
Dr.Ar.Gör. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1998-1998
Yrd.Doç. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1998- 2014
Doç. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2014- …
 
 
Managed Master Thesis :
Şanlıurfa-Karacadağ bölgesindeki çeltik tarımı yapılan toprakların fiziksel özellikleri (Hamid DİNÇER)
Harran Ovasında tuzlulaşma görülen topraklarda sulama sonrası bazı fiziksel özelliklerin değişimi. (Lamia ÇELLİK)
Diyarbakır’da II. Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Toprak Özelliklerine Etkisi. (Betül Eren KOLAY)
 
Tasks in Projects:
P1. Öztürkmen A. R., Bengisu A. G., Baytekin H., Okant M., 2003. Harran Ovası Sulu Koşullarında Uygulanabilir Ekim Nöbeti Sistemlerinin Toprağın Sıkışmasına Etkileri, Proje No:TOGTAG-2477, Şanlıurfa. (Proje Yöneticisi)
P2. Çullu M.A., F.İnce, R.Derici, A.Almaca, N.Ağca, A.R. Öztürkmen, 2000. Harran Ovası topraklarında tuzluluğun yayılma olasılığının belirlenmesi. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 4.01 nolu Projesi, Şanlıurfa. (Proje Araştırmacısı)
P3. Çullu M.A., A.Almaca, A.R. Öztürkmen, S.Çelik, M.Çeliker, 2001. Harran Ovasında çoraklaşan yaygın toprak serilerinin tuz dinamiği. (TÜBİTAK/TARP-2510 nolu Proje). (Proje Araştırmacısı)
P4. Kanatlı M., Öztürkmen A.R., Doğan İ., Özel N., 2004. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sınırında Bulunan Mayınlı Alanların “Arazi Kullanım Kabiliyetlerinin Belirlenmesi” Çalışmaları, Şırnak (Silopi)-Şanlıurfa (Final Raporu), Mayınlı Alanların Tarıma Kazandırılması Projesi, T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa. (Proje Araştırmacısı)
P5. Ozturkmen, A.R. , Dinçer H., 2004, Şanlıurfa-Karacadağ bölgesindeki çeltik tarımı yapılan toprakların fiziksel özellikleri. (HÜBAK Projesi No: 464) (Proje Yürütücüsü).
P6. Ozturkmen, A.R. , Çellik L., 2005, Harran Ovasında tuzlulaşma görülen topraklarda sulama sonrası bazı fiziksel özelliklerin değişimi. (HÜBAK Projesi No: 479) (Proje Yürütücüsü).
P7. Ozturkmen, A.R. , Kolay B., 2007, Diyarbakır’da II. Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Toprak Özelliklerine Etkisi. (HÜBAK Projesi No: 672) (Proje Yürütücüsü).
P8. Çullu M. A., S. Aydemir, A. Almaca, A. R. Öztürkmen, A. V. Bilgili, O. Sönmez, T. Binici, S. Karakaş Dikilitaş, E. Sakin, G. Yılmaz, A. Aydemir, M. Aydoğdu, Y. Şahin, M. Dikilitaş, M. Çeliker, 2010. Harran Ovası Tuzluluk Haritasının Oluşturulması Ve Tuzlulaşmanın Bitkisel Verim Kayıplarına Etkisinin Tahmini. T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Projesi, Şanlıurfa. (Proje Araştırmacısı)
P9. Kolay B., Değerli Ö., Kılıç H., Gürsoy S., Sümerli M., Türk Z., Tekin Ş., Öztürkmen A.R., 2010. Arıtma Çamuru Kullanmanın Buğday Bitkisinde Verim, Verim Bileşenleri ve Toprak Yapısına Olan Etkisinin Araştırılması. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün İşbirliği İle Yürütülen Proje. (Proje Danışmanı)
P10. Çullu M.A., Bilgili A.V., Öztürkmen A.R., Almaca A., Pınar A., Akan H., Ünal M., Dilsiz N., Aydemir A., Bayuk N., Baysal M.E., Şahin Y., Binici T., Aydoğdu M., Yeşilnacar İ., Sucuka D., 2013. Türkiye’nin Güney Sınırı Boyunca Yer Alan Mayınlı Alanların Alt Gelişim Projesi. T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. (Proje Araştırmacısı)
P11. Kolay B., Gürsoy S., Avşar Ö., Bayram N., Aktaş H., Öztürkmen A.R., Aydemir S., 2013. Diyarbakır Koşullarında Leonarditin Buğday Gelişimine ve Toprak Kalitesi Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması", TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) Projesi. (Proje Danışmanı) (Devam ediyor)
P12. Bilgili, A.V., Cullu, M.A., Küçük, Ç., Almaca, A., Ozturkmen, A.R. 2012-2015 Harran Ovası farklı toprak serilerinde toprak kalite indeksi (skor fonksiyonu) kullanarak toprakların kalitelerinin değerlendirilmesi ve takip edilme potansiyelinin araştırılması. GAP Projesi. (Proje Araştırmacısı)
P13. Bahçeci İ., Öztürkmen A.R., Almaca A., Harran Ovasında Kontrollü Ve Kontrolsüz Drenaj Uygulamalarının Su Ve Tuz Dengesi Ve Bitki Besin Element Kayıpları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK 110 O 835 nolu Araştırma Projesi. (Proje Araştırmacısı)
Administrative Duties:
Harran University Faculty of Science Physical Education Department (1998 - 2007)
Harran University Ceylanpınar Vocational School Board Member (2012 -)
Harran University School of Foreign Languages School Board Member (2012 -)
 
Membership in Professional Organizations: Soil Science Society (1991 - ...)
                                                                Chamber of Agricultural Engineers (1993 - ...)
Given the undergraduate and graduate level courses in:
Undergraduate Courses
Semester Course Title Weekly Hours
Theoretical Practice
Güz Toprak Fiziği 2 2
Seçmeli Ders (Ekolojik Tarım) 3 0
Toprakların Endüstüriyel Kullanımı 2 0
Arazi Değerlendirme ve Bilirkişilik 2 0
İlkbahar Toprak Su Koruma 3 0
Toprak Bilimi 3 0
Organik Tarım 2 0
Etkili İletişim Becerileri 3 0
 
Graduate Courses
Semester Course Title Weekly Hours
Theoretical Practice
Güz İleri Toprak Su Korunumu 3 0
İleri Toprak Teknolojisi 3 0
İlkbahar İleri Toprak Su Bitki İlişkileri 2 0
Toprakların Tarımsal Değerlendirilmeleri 2 0
         
 
WORKS
A. International peer-reviewed articles published in journals:
A1. Oztürkmen A.R., Kavdir Y., 2012. Comparison of some quality properties of soils around land-mined areas and adjacent agricultural fields. Environmental Monitoring and Assessment, 184(3):1633-1643. DOI 10.1007/s10661-011-2066-y., March 2012.
A2. Özdemir G., Tangolar S., Gürsöz S., Çakir A., Tangolar S. G., and Öztürkmen A.R., 2008. Effect of Different Organic Manure Applications on Grapevine Nutrient Values. Asian Journal of Chemistry, Vol. 20, No. 3, 1841-1847.
A3. M. A. Cullu, S. Aydemir, M. Qadir, A. Almaca, A. R. Oztürkmen, A. Bilgiç¸ and N. Ağca, 2010. Implication Of Groundwater Fluctuation On The Seasonal Salt Dynamic In The Harran Plain, South-Eastern Turkey. Irrig. and Drain. Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com) DOI: 10.1002/ird.507. 59: 465–476 (2010).
 
B. Presentations at international scientific meetings and published in papers:
B1. Öztürkmen A.R., İnce F., 1998. Harran Ovasında sert tabaka kırmanın pamuk verimine etkisi. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soils, 21-24 Eylül 1998, 512-518, Menemen / İzmir.
B2. Çullu M.A., Almaca A., Öztürkmen A.R., İnce, F., Ağca N., Derici M.R., 1998. Harran Ovası Topraklarında Tuzluluk Değişimleri. M. Şefik Yeşilsoy International Symposium on Arid Region Soils, 21-24 Eylül 1998, 375-381, Menemen / İzmir.
B3. Çetin Camcı, S., A. R. Öztürkmen, G. B.Yavuzer, Y. Kavdir and İ. Kavdir. 2002. The Effects Of Different Soil Management Systems On Soil Enzymes Activities In Arid Region Soils. In: Sustainable use and management of soils in arid and semiarid regions (Vol II). (Editors :.Angel Faz, Roque Ortiz, and Ahmet R. Mermut ). p:179-181. 22-26 September 2002. CARTAGENA (Murcia-Spain).
B4. Öztürkmen, A.R., Yavuzer, A.G.B., 2004, Influence Of Crop Rotation On Soil Quality Under Irrigated Agriculture In The Harran Plain In Southeastern Turkey. The International Soil Congress, “Natural Resource Management for Sustainable Development”, B-5, 26-32, June 7-10, 2004, Erzurum-Turkey.
B5. Camcı Cetin S., Oztürkmen A.R., Bengisu G., Erden K., 2004, The Effects Of Different Soil Tillage On Soil Enzyme Activites In Different Plant Types. The International Soil Congress, “Natural Resource Management for Sustainable Development”, Q-2, 8-9, June 7-10, 2004, Erzurum-Turkey.
B6. Öztürkmen , A. R., Y. Kavdir, G. B.Yavuzer, İ. Kavdir and S, Camcı. 2004. Effects of different soil management systems on soil penetrometer resistance, organic carbon and crop yield in arid region soils. In:Fourth International Conference on Land Degradation, (Editors: Angel Faz, Roque Ortiz, and Gregorio Garcia ) (Vol II- s. 285). 12-17 September 2004. Cartagena, Murcia, Spain.
B7. Kavdir, Y., Öztürkmen , A. R. 2004. Long Term Effects Of Agriculturel On Soil Quality In Sanliurfa – Turkey. In:Fourth International Conference on Land Degradation, (Editors: Angel Faz, Roque Ortiz, and Gregorio Garcia ) (Vol II- s. 310). 12-17 September 2004. Cartagena, Murcia, Spain.
B8. Özkutlu F., Şekeroğlu N., Öztürkmen A.R., 2006, Critic Cd Levels and Toxicity in Tuberous and Leafy Crops, 18. International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, volume II – s. 1008, May 22-26, 2006, Şanlıurfa – Turkey.
B9. Öztürkmen, A.R., Yavuzer, A.G.B., 2006, Crop Rotation Systems Under Irrigated Agriculture In Relation To Soil Compaction And Fertility In Harran Plain, Turkey. 18. International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, volume II – s. 1009, May 22-26, 2006, Şanlıurfa – Turkey.
B10. Ozturkmen A.R., Kavdir Y. and M. Kanatlı. 2006. Long term effects of tillage on some soil properties in GAP region-Turkey. 18. International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, May 22-26, 2006, Vol.II, P:1019. Şanlıurfa – Turkey.
B11. Çellik L., Öztürkmen A.R., 2006, Changes In Some Physicochemical Properties Of Soils With Different Salt Concentrations In Harran Plain, 18. International Soil Meeting (ISM) on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”, volume II – s. 1026, May 22-26, 2006, Şanlıurfa – Turkey.
B12. M. A. Cullu, A. V. Bilgili, A. Almaca, A.R. Ozturkmen, A. Aydemir, S. Aydemir, M. Aydoğdu, Y. Şahin, S. Karakaş Dikilitaş, A. R. Mermut, 2012. Mapping of Salt Affected Lands Using Combination of Remote Sensing, GIS and Classical Methods: A Case Study in the Harran Plain. 8th International Soil Science Congress on “Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management”, Vol: 3:140-145, 15- 17 Mayıs 2012, Çeşme-İzmir.
B13. Ç. Küçük, C. Cevheri, A.R. Öztürkmen, 2012. Growth promotion of Maize by rhizobacteria in Salineted Soil. 8th International Soil Science Congress on “Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management”, Vol: 2:126-130, 15- 17 Mayıs 2012. Çeşme-İzmir.
B14. B.Kolay, A.R. Öztürkmen, Ş. Tekin, S. Gürsoy, M. Sümerli, Z. Türk, Ö. Değerli, 2012. Determination of the Change of Some Soil Properties in Different Soil Depth Due to the Increasing Dose Application of Sewage Sludge to Lentil.  8th International Soil Science Congress on “Land Degredation and Challenges in Sustainable Soil Management”, Vol: 3:555-556, 15- 17 Mayıs 2012. Çeşme-İzmir.
B15. Kolay B., Gürsoy S., Değerli Ö., Sümerli M., Kılıç H., Öztürkmen A.R., Tekin Ş., Türk Z., 2010. Buğday Bitkisine Artan Dozlarda Arıtma Çamuru Uygulaması İle Bazı Toprak Özelliklerinin Farklı Toprak Derinliklerindeki Değişiminin Belirlenmesi, “International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium”, Cilt 2, Sayfa:1310-1318,  26-28 October 2010 – Konya/Turkey
B16. Ozkutlu F., Turan M., Öztürkmen A.R., 2013. Soil Salinity Increase Cd Uptake Of Lettuce (Lattuca sativa L.). The 7th International Symposium, Soil Minimum Tillage Systems, 2-3 MAY 2013, ProEnvironment, 6: (2013): 389 – 395, Cluj – Napoca.
B17. M. A. Çullu, A. V. Bilgili, E. Akça, T. Nagano, M. Aydoğdu, M. Aydoğdu, A. Almaca, A.R.Ozturkmen, A. Aydemir. 2014.  Monitoring Salinity And Yield Losses At The LocalIrrigated Wua District By Using Gıis Analyses. 9 th International Soil Science Congress on “ The Soul of Soil and Civilization”. 14-16 October, 2014. Side- Antalya.
B18. M.A. Çullu, A. Pınar, A. V. Bilgili, A. Almaca, A. Aydemir, A. R. Öztürkmen, H. Akan, M. Önal, N. Bayuk, Ş. Kılıç, E. Baysal, Y. Şahin, G. Küsek, M. Aydoğdu, T. Binici, A. İlçim, H. Demir, M. Açıkgöz, N. Mutlu, F. Bozgeyik, D. Sucuka, 2015. Türkiye Güney Sınırı Mayınlı Alanların Toprak ve Tarım Potansiyeli. ISSN 0099246, Araştırma Makalesi. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (1), 38-46, 2015.
B19. A. R. ÖZTÜRKMEN, M. A. ÇULLU, M. AYDOĞDU, A. ALMACA, 2015. Çalışmayan 5403 Sayılı Yasa Sonucu Şanlıurfa’nın hali… 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, O.A.1.12, 8, 1-4 Eylül 2015, Kahramanmaraş.
B20. Çullu, M. A., A. R. Öztürkmen, A. V. Bilgili, E. Akça, A. Almaca, A. Aydemir, S. Karakaş Dikilitaş, M. Aydoğdu. 2015. Türkiye Tuzlu Topraklarının CBS Tekniği Kullanılarak Ekonomik Analizi. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. O.A.7.04, Sayfa: 26, 1-4 Eylül Kahramanmaraş.
 
C. Articles published in national journals:
C1. Öztürkmen, A.R., Ünver, İ., 1997. Harran Ovası Topraklarının bazı mühendislik özellikleri. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (1) 2, 73 - 82, Şanlıurfa
C2- Öztürkmen A.R., İnce F., 1998. Harran Ovası’nda farklı toprak işleme sistemlerinin pamuğun lif özelliklerine etkisi. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, (2) 2, 129 - 138, Şanlıurfa.
C3- Öztürkmen A.R., 2010. GAP Bölgesi’ndeki Mayınlı Arazilerin Tarımsal Potansiyeli. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (3), 3 - 7, Şanlıurfa.
C4. Kızılgöz, İ., Sakin, E., Öztürkmen, A.R., Almaca, A., 2011. Tuzlu ve Tuzsuz Topraklarda Yetiştirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Makro ve Mikro Element Kapsamlarının Karşılaştırılması. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 2, 19-30.
 
D. Papers presented at national scientific meetings and published in:
D1. Öztürkmen, A.R., İnce, F., Baytekin H., 1999. Harran Ovasında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Mısırın Verim ve Tarımsal Özelliklerine Toprak İşleme ve Taban Patlatma Yöntemlerinin Etkileri. GAP I. Tarım Kongresi, 2. Cilt, 963 – 970, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa.
D2. Çullu, M.A., Almaca A., Öztürkmen A.R., Seyrek A., İnce, F., Alkan A., Kızılgöz İ., Ağca N., 1999. Harran Ovası Topraklarında Tuzluluğun Mevsimsel Değişimi. GAP I. Tarım Kongresi, 2. Cilt: 901-908, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa.
D3. Almaca A., Alkan A., Çullu, M.A., Baytekin H., Öztürkmen A. R., Kaptan H., 1999. Farklı tuz içeriğine sahip topraklarda yetiştirilen mısır ve darı türlerinin gelişim durumları. GAP I. Tarım Kongresi, 2. Cilt: 923-931, 26-28 Mayıs 1999, Şanlıurfa.
D4. Öztürkmen, A.R., G. Bengisu Yavuzer, H. Baytekin, 2002. Harran Ovasında İkinci Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve İşlemesiz Tarımın Etkileri.Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Gel. ve Yöntemi Semp.664-668, 18 - 20 EYLÜL 2002, Antakya / HATAY.
D5. Öztürkmen, A.R., Yavuzer, Ü., Yavuzer, A.G.B., 2003. Şanlıurfa Tarımının Sorunları ve Çözüm Önerileri. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, III. GAP ve SANAYİ Kongresi, Cilt I, 155-164, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır – Türkiye.
D6. Çullu, M.A., T. Binici, A. Almaca, A.R. Öztürkmen, S. Karakaş Dikilitaş, 2008. Şanlıurfa ilinin tarımsal potansiyeli ve bölge kalkınmasındaki yeri. GAP ekseninde gelişen/değişen Hilvan Sempozyumu, s. 90-98, 24-25 Mayıs 2008. Şanlıurfa.
D7. Kolay, B., Öztürkmen, A.R., 2007. Diyarbakır Koşullarında ll. Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi, Ege Ünv. Zir.Fak.2. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, Sayfa 55-67, 13 Haziran 2007, İzmir.
D8. Kolay, B., Öztürkmen, A.R., Altıkat A., 2007. Diyarbakır Koşullarında ll. Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Analizi, Ege Ünv. Zir.Fak.,2. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, Sayfa 68-74, 13 Haziran 2007, İzmir.
D9. Öztürkmen A.R., Bengisu G., Cevheri C., 2009. Mayınlı Alanları HarcaMayın. 1. Organik Tarım Kongresi, 17- 20 / Kasım / 2009, S. 975-979, Şanlıurfa.
D10. Kolay B., Öztürkmen A.R., 2009, Diyarbakır Koşullarında ll. Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi,  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt 1, Sayfa:213-216, 19-22 Ekim 2009, Hatay.
D11. Cevheri, C., Yavuzer, A.G.B., Öztürkmen, A.R., Polat, T., 2009. Şanlıurfa’da Mayınlı Arazilerin Organik Tarım Alanı Olarak Yem Bitkileri Üretimine Katkısı, 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009, Sayfa: 988 - 999, Şanlıurfa.
D12. Yavuzer, A.G.B., Yavuzer, Ü., Cevheri, C., Öztürkmen, A.R., Coşkun, M., 2010. Organik Tarımın GAP Bölgesi’nde Uygulanabilirliği, TMMOB Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Cilt: 1, 229-237, Şanlıurfa.
D13. Öztürkmen, A. R., M. A. Cullu, A. Almaca, 2011. GAP Bölgesinde Mayınlı Alanlar. Prof.Dr.Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, S:142-146, 25-27 Mayıs 2011, Ankara.
D14. Dinçer H., Ozturkmen, A.R. , 2009. Şanlıurfa-Karacadağ bölgesindeki çeltik tarımı yapılan toprakların fiziksel özellikleri. Harran Üniversitesi II. Bilimsel Araştırma Sempozyumu, S: 44, 11 Mart 2009, Şanlıurfa.
D15. Ozturkmen, A.R. , Çellik L., 2009. Harran Ovasında tuzlulaşma görülen topraklarda sulama sonrası bazı fiziksel özelliklerin değişimi. Harran Üniversitesi II. Bilimsel Araştırma Sempozyumu, S: 88, 11 Mart 2009, Şanlıurfa.
D16. Ozturkmen, A.R. , Kolay B., 2009. Diyarbakır’da II. Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Verim ve Toprak Özelliklerine Etkisi. Harran Üniversitesi II. Bilimsel Araştırma Sempozyumu, S: 70, 11 Mart 2009, Şanlıurfa.
E. Other publications:
E1. Kavdır, Y., S. Camci Çetin, A.R. Öztürkmen, H.S. Öztürk, 2006. Organik Sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede Organik Tarım Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar (H. Eraslan – Ferhat ŞELLİ) isimli kitabın Organik Tarım ve Toprak Kalitesinin Önemi Konulu Bölümü, s: 192 – 210, 1. Basım, Kasım - 2006.