Assoc. Prof. Dr. Erdal SAKİN

 

Contact İnformation

Tel: (+90)4143183683

Fax: (+90)4143183682

e-mail: esakin@harran.edu.tr, sakinerdal@gmail.com

Postal Adress: Department of Soil Science and Plant Nutrition Faculty of Agriculture, Campus of Osmanbey, Harran University, Sanliurfa

 

Areas of Expertise

1

Soil Science

2

Carbon Cycle

3

Soil Health and Soil Management

4

Soil Management and Greenhouse Gases

 

Education

Degree

Area

University

Year

Ph.D.

Soil Science

Harran University

2004-2010

M.S.

Soil Science

Harran University

2000-2003

B.S.

Soil Science

Harran University

1996-2000

 

Academic Assignments

Job Title

Work Place

Year

Prof.

 

 

Assoc. Prof.

Department of Soil Science and Plant Nutrition, Agriculture Faculty

2015

Assist. Prof. Dr.

Department of Soil Science and Plant Nutrition, Agriculture Faculty

2011-

Res.Assist.Dr.

Department of Soil Science and Plant Nutrition, Agriculture Faculty

2010-2011

Res.Assist.

Department of Soil Science and Plant Nutrition, Agriculture Faculty

2001-2010

 

Membership of Board/Commission

 

Year

1

Soil Science Society of Turkey

2005

     

 

Honors and Awards

 

Topic and Sponsor

Year

1

TUBİTAK Bilimsel Teşvik Ödülü (2010). “The effects of increased phosphorus application on shoot dry matter, shoot P and Zn concentrations in wheat (Triticum durum L.) and maize (Zea mays L.) grown in a calcareous soil. African Journal of Biotechnology Vol. 9 (36):5893-5896 yayınından dolayı.

 

2010

 

Lessons

 

Undergraduate

Autumn Term

Spring Term

 

Soil Science

Soil Chemistry

 

 

Graduate

Autumn Term

Spring Term

Carbon Cycle in Soil

Estimation of Biomass at the Ecosystems

Soil Health and Soil Management

Soil Pedogenic Process and Carbon Cycle

 

Researchs and Projects

Project leader and other researchers

Project Title

Years

Sponsor Institution

MERMUT, A. R ve SAKİN,E

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Topraklarının Karbon Stokları ve Dengesi

2007

HUBAK

AYDEMİR, S., SEYREK, A., KAYA, C ve SAKİN, E

Leonardit Ve Elementel Kükürtün Tuzlu-Tuzlu Alkali Topraklarda Yetiştirilen Yonca Buğday Bitkilerinin Besin Element Alımı Ve Gelişimi İle Toprakların Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Etkisi

2006

HUBAK

KIZILGÖZ, İ ve SAKİN, E

 

Karacadağ Bazalt topraklarında Yetiştirilen Arpa bitkisinin Bor beslenme durumları

 

2007

HUBAK

ÇULLU, M.A., AYDEMİR, S., SÖNMEZ, O., SAKİN, E ve diğerleri

Harran Ovası Tuzluluk Haritasının Oluşturulması ve Tuzlulaşmanın Bitkisel Verim Kayıplarına Etkisinin Tahmini

2008

GAP İdaresi

KIZILGÖZ, İ ve SAKİN, E

Tuzlu ve Tuzsuz Topraklarda Yetiştirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinde Bor Birikiminin Araştırılması

2009

HUBAK

KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E ve ÖZBERK, İ

Karacadağ Yöresinde Yetiştirilen Arpa Çeşitlerinin Borla Beslenme Durumunun Araştırılması

2007

HUBAK

KIZILGÖZ, İ ve SAKİN, E

Şanlıurfa Bozova Yöresinde Yetiştirilen Asmanın Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Belirlenmesi

2008

HUBAK

 

 

Publications

 

Articles publicated in indexing SCI, SSCI, AHCI journals

1. İlhan KIZILGOZ and Erdal SAKİN, 2010. The effects of soil boron and calcium applications on boron and calcium uptake in Durum wheat (Triticum durum L.). Afr. J. Agric. Res., 5(15):2073-2076.

2. İlhan KIZILGOZ, and Erdal SAKİN, 2010. The effects of increased phosphorus application on shoot dry matter, shoot P and Zn concentrations in wheat (Triticum durum L.) and maize (Zea mays L.) grown in a calcareous soil. Afr. J Biotechnol., 9 (36):5893-5896.

3. İlhan KIZILGOZ, Erdal SAKİN, and Nevzat ASLAN., 2010. The effects of zinc fertilisation on the yield of pistachio (Pistacia vera L) grown under rainfed conditions. Afr. J. Agric. Res., 5(24);3427-3430.

 

Articles publicated in the national journals:

1. AYDEMIR, S., O. SÖNMEZ, and E. SAKİN. 2005. The Effects of Commonly Used Chemical Substances on Water Quality. HR.Ü.Z.F. Dergisi 9(2):1-10.

2. KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E., YETİM, S., 2009. Bazaltik Toprakların ve Üzerinde Yetiştirilen Arpa (Hordeum Vulgare L.) Bitkisinin Besin Maddesi Kapsamı. HRÜ. Z.F, Dergisi, 13(3):9–14.

3. KIZILGÖZ, İ., TUTAR, E., SAKİN, E., 2009. Bozovada Yaygın Olarak Yetiştirilen Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Ağaçlarının Beslenme Durumu. SDÜ Z.F Dergisi 4(1):10-15.

4. KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E., 2009. Suruç Ovası Sulu Koşullarında Yetiştirilen Buğdayın Makro ve Mikro Besin Elementleri ile Beslenme Durumu. Türk Ziraat Yüksek Müh. Birliği Der. (Ziraat Müh.), 53:52–55.

5. KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E., TUTAR, E., 2009. Kurak Bölge Topraklarında Yetiştirilen Asmanın (Vitis Vinifera) Bor Beslenmesi Üzerine Kalsiyum ve Potasyumun Etkisi. Türk Ziraat Yüksek Müh. Birliği Der. (Ziraat Müh.), 53:56–59.

6. KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E., GÜRSÖZ, S., 2011. Ovacık Köyü’nde (Şanlıurfa) Yetiştirilen Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinin Mineral Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi. U. Ü. Ziraat Fak. Dergisi 25(1):1-10.

7. KIZILGÖZ, İ., SAKİN, E., 2011. Çinko ve Bor Düzeyi Kilce Zengin Toprağa Verilen Azotlu Gübre Çeşitlerinin Buğday ve Mısırın Kuru Madde, B ve Zn İçeriğine Etkisi. Ziraat Müh. Dergisi, 56:358-360.

8. İLHAN KIZILGÖZ, ERDAL SAKİN, A. RIZA ÖZTÜRKMEN, AHMET ALMACA., 2011. Tuzlu ve Tuzsuz Topraklarda Yetiştirilen Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Bitkisinin Makro ve Mikro Element Kapsamlarının Karşılaştırılması. U. Ü. Ziraat Fak. Dergisi 25(2): 19-30.

 

Presentations in the International Congress, Symposium, Seminar etc. :

1. SEYREK. A., İ. BAHÇECİ., T. BİNİCİ., E. SAKİN. 2006. Şanlıurfa Harran Ovasında

Kırsal Kalkınma Stratejileri Rural Development Strategies in Şanlıurfa Harran Plain. GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006, Şanlıurfa. Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, 26-28 April 2006, Sayfa: 1569-1576, 2.cilt Şanlıurfa, Turkey.

2. SAKİN, E., MUNİS, M.M. 2010. Şırnak İli Topraklarının Özellikleri ve Tarımı. Uluslararası Şırnak İli ve Çevresi Sempozyumu, 1233-1240s, 14–16 Mayıs, Şırnak.

 

Presentations in the National Congress, Symposium, Seminar etc. :

1. SAKİN, E., A. SEYREK. 2005. Şanlıurfa- Sırrın’daki Kanal Çıkış Ağzı Topraklarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Özellikleri. GAP Tarım Kongresi, 955–960, 2005, Şanlıurfa.

 

Other Publications:

1ÇULLU, M.A., AYDEMİR, S., ALMACA, A., ÖZTÜRKMEN A.R., BİLGİLİ, A.V., SÖNMEZ, O., BİNİCİ, T., KARAKAŞ DİKİLİTAŞ, S., SAKİN, E., YILMAZ, G., AYDEMİR, A., AYDOĞDU, M., ŞAHİN, Y., DİKİLİTAŞ, M., ÇELİKER, M., 2010. Harran Ovasının Tuzluluk Haritasının Oluşturulması ve Tuzlulaşmanın Bitkisel Verim Kayıplarına Etkisinin Tahmini.