ARŞ. GÖR. Gökhan ALP
Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı 
 
E-Posta Adresi: alpgokhann@harran.edu.tr
Adres : Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü (Mardin Yolu), Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Şanlıurfa
 
Öğrenim Bilgisi:
Doktora, (2015- ...)  : Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Tez Adı: "İbrâhîm Bin Ahmed El-Amasî, Terceme-i Şakā'ik-i Nuʻmâniyye"
 
Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:
ALP Gökhan (2017), “Tuhfe-i Nâilî’de Urfalı Şairler”, I. Uluslararası Harran ve Çevresi Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu, 3-5 Kasım 2017, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

ALP Gökhan (2018), “Bilgi Karmaşasında Urfalı Olarak Belirtilen Bir Şair: Ömer Nüzhet”, Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihli Sempozyumu, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa: Harran Üniversitesi.

BEKTAŞ Ekrem, ALP Gökhan (2018),Sünbül-zâde Vehbî’nin Lutfiyye’sine Göre Model İnsan”, Uluslararası İslâm ve Model İnsan Sempozyumu, 26-27-28 Nisan 2018, Kahramanmaraş: Sütçü İmam Üniversitesi.
 
Kitap Tanıtımları:
ALP Gökhan (2018), Tasavvuf ve Klasik Şiirimiz, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, s.415-418.
 
Projeler:
Şakā'ik-i Nuʻmâniyye Çeviri ve Zeyilleri Projesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
 

BOLOGNA PROCESS