ÖZ GEÇMİŞ
 
 
  1. Genel
 
Unvanı Adı Soyadı:                                           Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan DOĞAN
Tel: 04143183000 / 1176 GSM:  
E-Posta: ahmetturanndogan@gmail.com Faks:  
 
 
  1. Eğitim:
 
Öğrenim Dönemi Derece Üniversite Öğrenim Alanı
2011-2015 Doktora Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Anabilim Dalı)
Tez Adı: Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet (İnceleme-Metin-Dizin)
2009-2011 Yüksek Lisans Adıyaman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Anabilim Dalı)
Tez Adı: El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Birleşik Fiiller
2008-2009 Tezsiz Y. Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
2004-2008 Lisans
 
Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
 
 
 
  1. Akademik ve Mesleki Deneyim:
 
Görev Dönemi Unvan Üniversite Bölüm
2009-2012 Okutman Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu
2012-2017 Okutman Adıyaman Üniversitesi Türk Dili
2017-... Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
 
 
  1. Yayın Bilgileri
 
ISI indeksine kayıtlı dergilerde yayınlanan  
Diğer indekslere kayıtlı / Uluslararası Hakemli dergilerde yayınlanan 5
İndekslere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan  
Diğer yayınlar 1 (Kitap Bölümü)
TOPLAM 6
 
 
5. Yayınlar:
 
5.1. Makaleler
 
Yazarlar Makale Dergi Cilt / Sayfa / Sayı Tarih
M. Fatih ALKAYIŞ
A. Turan DOĞAN
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Geçen Deyimler Turkish Studies 6 / 461-487 / 3 2011
A. Turan DOĞAN İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn’de “Takı” Bağlacı ve Anlamları Turkish Studies 8 / 1157-1169 / 9 2013
A. Turan DOĞAN Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Metni “Kitâbu Tıbbü’l-Hikmet” The Journal of International Social Research 7 / 312-318 / 29 2014
A. Turan DOĞAN Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te Geçen Yabancı Tıp Terimlerine Türkçe Karşılıklar Turkish Studies 10 / 903-918 / 8 2015
A. Turan DOĞAN Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te Hayvan Adları ve Hayvan Ürünlerinin Tedavide Kullanımı International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES 2015 / 68-92 / Special Issue 2015
      
5.2. Kitap Bölümü
 
Yazarlar Kitap Yayınevi Baskı Yer / Tarih
Doç. Dr. İsmet EMRE (Ed.), Yrd. Doç. Fatih ALKAYIŞ, Okt. Ahmet Turan DOĞAN, Okt. Nermin EMRE Türk Dili ve Kompozisyon Bilgisi Anı Yayıncılık 3. Baskı Ankara/2010
 
6.  Katıldığı Sempozyumlar / Kurultaylar:
 
Yazarlar Bildiri Başlığı Toplantı Adı Tarih / Yer
A. Turan DOĞAN   Dil Bayramının 75. Yılında Türkçeye Genç Bakış Kurultayı 24 Mart 2007 / İstanbul Dolmabahçe Sarayı (Düzenleyen: Türk Dil Kurumu)
A. Turan DOĞAN   Gençliğin Türkçe Kurultayı 9 Mayıs 2008 / Türk Dil Kurumu (Düzenleyen: Türk Dil Kurumu, Karaman Belediyesi)
A. Turan DOĞAN İrşâdü’l-Mülûk ve’s-Selâtîn’de “Takı” Bağlacı ve Anlamları Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi 17-19 Mayıs 2013 / Saraybosna, Bosna Hersek
A. Turan DOĞAN Kitâb-ı Tıbb-ı Hikmet’te Hayvan Adları ve Hayvan Ürünlerinin Tedavide Kullanımı 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015 / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
A. Turan DOĞAN İsimden İsim Yapan +sAk Eki ile Fiilden İsim Yapan -sAk Ekinin Yapı ve Anlam Bakımından Değerlendirilmesi (Bildiri kitabı olarak basım aşamasında) Türk Dil Bilgisi Toplantıları-IV Türk Dilinde Ekler Sempozyumu 2-3 Haziran 2016, İstanbul-CVK Park Bosphorous ( Düzenleyen: Türk Dil Kurumu)
A. Turan DOĞAN Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerinden Tarama Sözlüğü’ne Katkılar: Organ Adları VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
 
22-26 Mayıs 2017, Ankara (Düzenleyen: Türk Dil Kurumu)
A. Turan DOĞAN Türklerin Dünyasından Uzaklaşan Türkçe Tıp Terimleri: Eski Anadolu Türkçesinden Türkiye Türkçesine I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu 11-14 Mayıs 2017, Antalya (Düzenleyenler: Türklerin Dünyası Enstitüsü ve Gotse Delçev Üniversitesi)
A. Turan DOĞAN Türkiye Türkçesinde Yardımcı Fiiller Üzerine Değerlendirmeler I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 18-24 Eylül 2017, Granada / İspanya (Düzenleyenler: Turkish Studies ve Malaga Üniversitesi)
 
7. Verilen Eğitimler:
 
Eğitim Veren Eğitim Programı Eğitimde Verilen Ders Eğitim Tarihi ve Yeri
A. Turan DOĞAN Erasmus (Öğretim Elemanı Ders Hareketliliği) Türk Dili 2-6 Haziran 2014 / Johannes Gutenberg Universität Mainz / Almanya
A. Turan DOĞAN Mevlana (Öğretim Elemanı Ders Hareketliliği) Türk Dili 1-5 Haziran 2015 / Sholokhov Moscow State University Moskova / Rusya
 
8. Aldığı Ödüller ve Burslar
 
Ödül / Burs Alan Ödül / Burs Adı Ödül / Burs Veren Kurum Ödül / Burs Tarihi
A. Turan DOĞAN Bilim Teşvik Ödülü Adıyaman Üniversitesi  
A. Turan DOĞAN Yurt İçi Doktora Bursu TÜBİTAK 2013-2015
 
 
9.  Yabancı Dil:
 
ÜDS (İngilizce): 68.750

BOLOGNA PROCESS