Dr. Arş. Gör. Gökhan ALP
Türk Dili ve Edebiyatı / Eski Türk Edebiyatı 
 
E-Posta Adresi: alpgokhann@harran.edu.tr

 
 

BOLOGNA PROCESS