ARŞ. GÖR. Hakan ÇELİKTEN
Türk Dili ve Edebiyatı / Halkbilimi


E-Posta Adresi   : hakancelikten1@gmail.com
Telefon (iş)          : (0414) 318 30 00 /3605
Adres                   : Harran Üniversitesi, Osmanbey Kampüsü (Mardin Yolu) , Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Şanlıurfa
 
 
Öğrenimi Bilgisi:
 
Doktora, (2015- …)                : Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans (2013- 2015)  : Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Türk Dili ve Edebiyatı ABD (YL)
                            YL Tez Adı : Türk Destanlarında ve Halk Hikâyelerinde Yardımcı Kahramanlar (2015).

Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler / Basılmış Makaleler

-Makaleler      
ÇELİKTEN, Hakan (2017), “Sır Cariyelik Olgusu ve İşlevleri Üzerine”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 44, Nisan 2017, s. 504-509.
      
-Bildiriler

ÇELİKTEN, Hakan (2016), “Halkbilimi Ürünü Olarak Tolga Çevik Tiyatrosu”, III. Genç Halkbilimciler Sempozyumu (19.11.2016- 19.11.2016), Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 
ÇELİKTEN, Hakan (2016), “Edebiyatın Mizahla Buluştuğu Yeni Dönem Ürünleri: Karikatür ve Caps”, Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu (13.05.2016 – 15.05.2016), Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.    

BOLOGNA PROCESS