Öğr.Gör.Hasan AKÇAY
 
Adres: Fen-Edebiyat Fakültesi, 63300 Şanlıurfa
Telefon: 0414-318 30 00 Dahili: 3606
Email: hasanakcay88@hotmail.com
            hakcay@harran.edu.tr
           

1963 yılında Trabzon ili, Arsin ilçesi, Çubuklu Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyünde, Ortaöğrenimini Arsin’de tamamladı.  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. 1991-1996 yılları arasında Millî Eğitim bünyesinde öğretmen olarak çalıştı. 1996 yılından itibaren Harran Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdüren Akçay, Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı.
 
Akademik çalışmaları yanında özel çalışmalarını da sürdüren Hasan Akçay’ın şiir, öykü, deneme türü eserleri Akademik Bakış, Bizim Külliye, Dolunay, Erguvan, Gülpınar, Güneysu, İlkyaz, Karçiçeği, Kardelen, Köprü, Kültür Dünyası, Türk Edebiyatı, Mâî, Mina, Semerkand, Tutku, Uzunsokak, Yunus gibi dergilerde ve çeşitli şiir antolojilerinde yayımlandı.
 
Yurt genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda birçok ödül aldı. Ülke genelinde tertip edilen şiir şölenlerine katıldı. 1995 yılında “Türkçe’nin VI. Uluslar arası Şiir Şöleni”nde Türkiye’yi temsilen Kırım’a gitti.
 
Çocuklar için yazdığı çeşitli öykü ve şiirler çocuk dergilerinde yer aldı. “Çocuklar Ağlamasın” isimli şiiri 1988’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İlköğretim Türkçe ders kitabına alındı. 1997 yılında akademisyen arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Akademik Bakış isimli eğitim, kültür, sanat dergisinin yazı işleri sorumluluğunu yürüttü.
 
Sorumlu Olduğu Dersler:
Halk Edebiyatı- I
Farsça Dil Bilgisi – II
Halk Edebiyatı-III
Çocuk Edebiyatı-IV
Halk Edebiyatı-IV
 
 
 
Yayımlar:
 
Kitap:
 
1. Eylül Yorgunu (Şiir), Mina Yay., Erz., 1991
2. Gül Şafaklı Bir Özlem (Şiir) Birey Yay., İst., 2000
3. Öğretin Bana (Çocuk Şiiri), Yeni Asya Neşriyat. İst., 2001
4. Şiir Biraz Çok Hüzün (Şiir), Erguvan Yay., İst., 2008
5. Bir Göz Açıp Yummuş Gibi (Deneme), Eşik Yayınları, İst., 2011
6. Dolunay Gülüşleri (Çocuk Şiirleri), Semerkand Çocuk Yay., İst., 2012
7. Nüzhetü'l-Ervâh, Ömer Nasuhi Bilmen, -Farsça Divançe ve Türkçe Şiirler-, (Yayına   Hazırlayan: Hasan Akçay), Semerkand Yay., İst., 2012
8. Vefa Sözleri (Deneme), Eşik Yay., İstanbul, 2015.
9. Kuş Düğünü (Öykü), Genç Okur Yay., İstanbul, 2015.
10. Ahlak Lügatçesi, Ömer Nasuhi Bilmen, Sadeleştirme: Hasan Akçay, Semerkand Yay., İstanbul, 2016.
 
 
Makale:
 
 1.Akçay, Hasan.        Gerçek Şiirin Doğduğu Ülke, Karçiçeği Kültür Sanat ve Edebiyat         
 Dergisi,  (söyleşi), Erzurum, 1990
 
2. Akçay, Hasan.       Dilin İradesi ve Şiir, Mina, Sanat Edebiyat Dergisi, S.18, Erzurum,1991
 
 3. Akçay, Hasan.       Sanat ve Toplum, Karadeniz-Sanat, Trabzon, 1995
 
 4. Akçay, Hasan.        Şiirimizde Gece, Dolunay, Fikir ve Sanat  Dergisi, K.Maraş, 1996
 
 5. Akçay, Hasan.       Şiir Üzerine, Kültür Dünyası,  Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
                                     (Söyleşi), Ağustos  1998, İst.
 
 6. Akçay, Hasan.       Aşk Biter Şiir Gider, Şahika, Sanat-Edebiyat Dergisi Sayı 7, s. 9,
                                   Ocak  1998, Ş.Urfa
 
7. Akçay, Hasan.       Eğitimde Amaç Ne Olmalıdır, Şahika, Sayı 12, s. 5-6, Mayıs  2000, Ş.Urfa
 
 8. Akçay, Hasan.       Eleştiri Üstüne Bir Eleştiri Denemesi, Seyir,  Kültür Sanat ve
                                     Edebiyat Dergisi,   Sayı 1, s.7-8, Güz 2001, Ş.Urfa
 
 9. Akçay, Hasan.       Şiir ve Gelenek, Seyir, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.2, 
                                   s. 10-14 , Kış  2002, Ş.Urfa
 
 
10. Akçay, Hasan.      Şiirin Ülkesinde,Seyir, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.3,
s. 22-23,  Bahar  2002, Ş.Urfa
 
 
11. Akçay, Hasan.      Şair Bahaettin Karakoç Portresi (Dolunay Gülüşleri), Mefkûre, Kültür  Sanat  ve   Edebiyat Dergisi, S.11, s.18-19, 2003, K.Maraş
 
12. Akçay, Hasan.      Aşk Ateş ve Semender, Seyir, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.7,
                                     s. 3-5, Yaz 2003, Ş.Urfa
 
 
13. Akçay, Hasan.       Fikir ve Tefekkür Şairi Nâbî, Şurkav, Kültür Eğitim Sanat Bilim ve
                                    Araştırma Dergisi  S.3., s.60-63,  2004, Ş.Urfa
 
 
14. Akçay, Hasan.      Klasik Türk Şiirinde Nâbî Ekolü, Seyir, Kültür Sanat ve Edebiyat 
                                   Dergisi, S. 10, s. 6-9., 2004, Ş.Urfa
 
 
15.Akçay, Hasan.       Nazir Akalın’ın Şiirinin Beslendiği Kaynaklar, Bizim Külliye,
                                   Kültür Sanat Dergisi, S.21 s. 65-69. (Eylül-Ekim-Kasım) 2004, Elazığ
 
16.Akçay, Hasan.       Türk Milletini Şiirden Uzaklaştırmanın Yolları, Bizim Külliye, 
Kültür Sanat Dergisi, S.24 s. 24-26 (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2005, Elazığ
 
17.Akçay, Hasan.       Sevgisizliğimizdir Şiirsizliğimiz, Bizim Külliye,  Kültür Sanat
                                   Dergisi, S.25 s. 47-49 (Eylül-Ekim-Kasım) 2005, Elazığ
 
18. Akçay, Hasan.       Eleştiri Üstüne, Bizim Külliye, Kültür Sanat Dergisi, S.28, s. 22,   (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2006, Elazığ
 
19.Akçay, Hasan.       Gelenekten Geleceğe, Türk Dünyası Şiir Güldestesi C.5, s.207, TYB Yay. ANKARA 2006
 
20.Akçay, Hasan.       Şiir Nedir Şair Kimdir?, Seyir, Kültür Sanat ve Edebiyat  Dergisi, S.13, s.12-15, Kış 2006, Ş.Urfa
 
 
21.Akçay, Hasan.       Sonsuza Açılan Kapı, Yâren, Eğitim Kültür Dergisi, S. 2, s.19, Sonbahar-Kış 2006, Ş.Urfa
 
 
22. Akçay, Hasan.      İki Şehir Bir Öykü, Ardıç, Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.1, Şubat-2006, Eskişehir
 
23. Akçay, Hasan.      Mustafa Özçelik’in “Gece Işıltısı”yla Şiirli Bir Yolculuk, Ardıç, Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, S.12, s.19, Ocak 2007, Eskişehir
 
24. Akçay, Hasan.      Çocukluğumun Gökyüzünde Bir Beyaz Bulut, Sühan, S.16, Ocak-Şubat 2007, Sivas
 
25. Akçay, Hasan.      Biz Aleme Bir Yar İçin Ah Etmeye Geldik, Eyvan, Yaz-2007, Ş.Urfa
 
 
26. Akçay Hasan.       Çelik Çiçek Açar Mı, Türkü Söyler Mi Beton? (Olcay Yazıcı’nın Şiirinde Şehir Metaforu) Bizim Külliye, Kültür Sanat Dergisi, Sayı 32. s. 35 (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2007, Elazığ
 
27. Akçay Hasan.       Gökyüzünde Yalnız Gezmez Yıldızlar, Sühan,S. 18, (Mart-Nisan-Mayıs) 2008, Sivas
 
28. Akçay Hasan.       Şehirler Gönle (T)Uzak. Eyvan, Sosyal-İlmi-Siyasi-Kültürel Dergi, S. 32, (Nisan- Mayıs- Haziran) 2008, Ş.Urfa
 
 
29. Akçay, Hasan.      Bir Şiirin Gül Desenli İzleri Bizim Külliye, Kültür Sanat Dergisi, Sayı 36. (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2008, Elazığ
 
30.Akçay, Hasan.       Çocuklar S/evimizi Terk Etmesinler.Eyvan, Kültürel Dergi. S. 33 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2008, Ş.Urfa
 
 
31. Akçay, Hasan.      Bir Öğretmeni Anla(t)mak. (Eğitime Adanmış Hayatlar, Haz. Mustafa Özçelik)  Odunpazarı Belediyesi Yay. Eskişehir 2008
 
32. Akçay, Hasan.      Ön Yargıları Kim Yargılar. Eyvan, Kültürel Dergi. S. 34 (Ekim-Kasım-Aralık) 2008, Ş.Urfa
 
 
33. Akçay, Hasan.      Edebiyat ve Tarih ya da Ruh ile Beden, Bizim Külliye, Kültür Sanat Dergisi, S.39, (Mart-Nisan-Mayıs) 2009, Elazığ
 
34. Akçay, Hasan.      Bahar Türküsünü Kimlere Söyler, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 125, Mayıs 2009, İst.
 
35. Akçay, Hasan.      Nice Sevdâlarda Ç/öldü Leylâlar, Yolcu, Sayı 54, Mayıs-Haziran 2009, Samsun
 
36. Akçay Hasan.       Sevgimiz Güneş Olsun, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 127, Temmuz 2009, İst.
 
37. Akçay, Hasan.      Yakın Uzaklıklar, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 128, Ağustos 2009, İst.
 
 
38. Akçay, Hasan.      Babalar ve Çocuklar, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 129, Eylül 2009, İst.
 
 
39. Akçay Hasan.       Dağlar Beyaz Çiçek Yayla Sisinde, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 130, Ekim 2009, İst.
 
 
40. Akçay, Hasan.      Bir Göz Açıp Yummuş Gibi, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 131, Kasım 2009, İst.
 
 
41. Akçay, Hasan.      Hüzünler Nerden Doğar, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 132, Aralık 2009, İst.
 
 
42. Akçay, Hasan.      Şairlerin Gazzesi (Geride Kalanların Türküsü), Haz. Adem Turan “Ölüm    Karanfil Oluyorsa Göğsünde Çocukların”, İlke Yayıncılık, İst. 2009
 
43. Akçay, Hasan.      Bulanmadan Akmak Ne Güzel, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 133, Ocak 2010, İst.
 
 
44. Akçay, Hasan.      Annem Evden Gidince, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 135, Mart 2010, İst.
 
 
45. Akçay, Hasan.      Orda Bir Ev Var Uzakta, Bizim Külliye, Kültür Sanat Dergisi, S.43, (Mart-Nisan-Mayıs) 2010, Elazığ
 
46. Akçay, Hasan.      Yunus Emre’yi Anlamaya Doğru (Bildiriler Kitabı), “Yunusça Söylemin Günümüz Çocuklarına Verecekleri”, ss, 413-433, Karaman Valiliği, KARAMAN 2010
 
47. Akçay, Hasan.      Bir Ev Hikâyesi, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 139, Temmuz 2010, İst.
 
 
48. Akçay, Hasan.      Palandöken Dağı Şiir Açarken, Bizim Külliye, Kültür Sanat Dergisi, S.44, (Haziran-Temmuz-Ağustos) 2010, Elazığ
 
49. Akçay, Hasan.      Vedâ Mevsimi, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 143,
                                    Kasım 2010, İst.
 
 
50. Akçay, Hasan.      Gençliğim Bir Kuş İdi, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 144, Aralık 2010, İst.
 
 
51. Akçay, Hasan.      Yûnus’un Gönül Bağından, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 146, Şubat 2011, İst.
 
 
52. Akçay, Hasan.      Pulsuz Mektuplar, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 149, Mayıs 2011, İst.
 
 
53. Akçay, Hasan.      Söz Üstüne, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 150,
            Haziran 2011, İst.
 
 
54. Akçay, Hasan.      Yıldızlardan Mahya Yapmak, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 152, Ağustos 2011, İst.
 
 
55. Akçay, Hasan.      Vefâ Lügatlerde mi Yalnız, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 154, Ekim 2011, İst.
 
 
56. Akçay, Hasan.      Merhem Et, Ey Merhamet, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 155, Kasım 2011, İst.
 
 
57. Akçay, Hasan.      Geçmiş Zaman Akşamları, Semerkand, S Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 156, Aralık 2011, İst.
 
58. Akçay, Hasan.      Hastane İçinde Gül Serinliği, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 158, Şubat 2012, İst.
 
 
59. Akçay, Hasan.      Leke, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 160, Nisan 2012, İst.
 
 
60. Akçay, Hasan.      Dili Yitik Şehirler, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 164, Ağustos 2012, İst.
 
 
61. Akçay, Hasan.      Çocukların Yaşı Tutmaz Ölmeye, Semerkand, Sayı 169, Ocak 2013, İst.
 
 
62. Akçay, Hasan.      Yerde Çınar Yaprakları, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 170, Şubat 2013, İst.
 
 
63. Akçay, Hasan.      Çocuklar ve Çiçekler, Semerkand,  Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 171,  Mart 2013, İst.
 
 
64. Akçay, Hasan.      Dostun Gülü, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi,  Sayı 172,
Nisan 2013 , İst.
 
 
65. Akçay, Hasan.      Yol Üstüne Bir Yolculuk, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 176, Ağustos 2013, İst.
 
 
66. Akçay, Hasan.      Dağlarında Vurulan Ceylanlardan Şehri ve Hayatı Tanıyan Şair, Bir Nokta, Aylık Edebiyat Dergisi, S. 141,  Ekim 2013, İst.
 
 
67. Akçay, Hasan.      Pencereler, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 182, Şubat 2014, İst.
 
 
68. Akçay, Hasan.      Gece Kandili, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 183, Mart 2014, İst.
 
 
69. Akçay, Hasan.      Toz Kanatlı Bir Kelebek: Necip Fazıl Kısakürek, Semerkand, Aylık    Tasavvufî Dergi, Sayı 185, Mayıs 2014, İst.
 
70. Akçay, Hasan       Hikmetin Sesi: Şair Nâbî, Semerkand, Aylık Tasavvufî Dergi, Sayı 186, Haziran 2014, İst.
 
 
 
Panel-Bildiri:
1. Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri içinde “Klasik        Türk Edebiyatına Bakışlar” panelinde “Klasik Türk Şiirinin Yeni Türk Şiirine Etkileri” konulu bildiri. 08 Aralık 1999, Harran Üniv.
 
2. Nevruz Kutlamaları etkinliklerinde “Nevruz” konulu panelde, “Klasik Türk Edebiyatında Nevruz ve Nevruziye” konulu bildiri. 21 Mart 2000, Harran Üniv.
 
 
3. Dil Bayramı nedeniyle “Güzel Türkçemiz” konulu panelde, “Dil Yanlışları” konulu bildiri. 26 Eylül 2001, Harran Üniv.
 
 
4. Dil Bayramı nedeniyle “Şiir Dili Olarak Türkçe” konulu bildiri. 07 Ekim 2002, Harran Üniv.
 
 
5.Türkiye Yazarlar Birliği, Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen “Ölümünün 66. Yılında Mehmet Akif Ersoy” isimli panelde, “Mehmet Akif ve İnsan ” isimli bildiri. Şair Nabi Kültür Merkezi-30.12.2002, Ş.Urfa
 
6. HRÜ Şiir Kulübü tarafından düzenlenen 4. Harran Şiir Şöleni’ndeki Panelde “Türk Şiirinde Çocuk” isimli bildiri. HRÜ Morfoloji Salonu. 10 Nisan 2003
 
7. Şair Nâbî’yi Anma Toplantısında ‘Klasik Türk Şiirinde Nâbî Ekolü’ isimli bildiri. Şair Nâbî Kültür Merkezi- 28.02.2004, Ş.Urfa
 
8. Türkiye Yazarlar Birliği ile Kırım Pedagoji Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkçe’nin 6. Uluslar arası Şiir Şöleni’nde “Gelenekten Geleceğe” isimli bildiri. Simferopol-KIRIM, 11-13 Kasım 2005
 
9. “Bilişim Çağında Kitabın Yeri”, (Siverek Halk Kütüphanesi)  Kütüphaneler Haftası dolayısıyla düzenlenen panelde“Kitap ve İnsan” isimli bildiri- 26.03.2006 SİVEREK
 
10. Kütüphaneler Haftası’nda, Siverek Kaymakamlığı- İlçe Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde “Kitap Sevgisi” isimli bir bildiri sundu. 27 Nisan 2007 SİVEREK
 
11. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı çerçevesinde düzenlenen panelde “Türk Şiirinde Öğretmen” konulu bir bildiri sundu. HRÜ Fen-Edebiyat Fak. 26 Kasım 2007
 
12. Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümünün 50. yılı münasebetiyle hazırlanan panelde “Şiir Sanatı ve Yahya Kemal’in Şiir Anlayışı” isimli  bildiri. 17 Mart 2008, HİLVAN
 
13. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programında “Türk Şiirinde Çanakkale” konulu  bildiri. HRÜ Fen-Edebiyat Fak. 18 Mart 2008
 
14. Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı’nın Kabulü programında “Mehmet Akif Ersoy’un İnsan Anlayışı” isimli bildiri. HRÜ Fen-Edebiyat Fak. 12 Mart 2009
 
15. I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu’nda, “Yunusça Söylemin Günümüz Çocuklarına Verecekleri” isimli bildiri. 22-23 Mayıs 2009, KARAMAN
 
16. 19. Uluslar arası “Hazar Şiir Akşamları”  23-24 Eylül 2011, ELAZIĞ         
 
 
 
Hakkında Kaynakça:
 
1.M. Ruhi Şirin ,  Çocuk Edebiyatı Yıllığı,  Gökyüzü Yayınları,
 İSTANBUL 1985
 
 2. Muzaffer Ali, Eylül Yorgunu, Güneysu Dergisi, S. 36, (Kasım-Aralık)
                                   OSMANİYE 1991
 
 3. Millî Kültür, Eylül Yorgunu, S.89, Ekim 1991 ANKARA
 
 4. İlkyaz, Edebiyat Dergisi, Bir Portre, S.4, Nisan 1992, ANKARA
 
5. Murat Yüksel, Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri-Cumhuriyet Dönemi- C.3, Yunus  Dergisi Yayınları, TRABZON 1993
 
6.M. Ruhi Şirin,  99 Soruda Çocuk Edebiyatı,  Çocuk Vakfı Yayınları, 
 İSTANBUL 1994
 
7.         Kültür Dünyası Dergisi, Ayın Şairi, S. 5, Eylül 1997, İSTANBUL
 
8.         Hasan Ali Kasır, Gurbet Şiirleri, Denge Yayınları, İSTANBUL 1997
 
9. _____________, Mevlâ Şiirleri, Denge Yayınları, İSTANBUL 1997
 
10. _____________, Şiir Defteri, Denge Yayınları, İSTANBUL 1997
 
11. _____________, Ölüm Şiirleri, Denge Yayınları, , İSTANBUL 1998
 
12. _____________, Hüzün Şiirleri, Denge Yayınları, İSTANBUL 1998
 
13. İhsan Işık, Yazarlar Sözlüğü, Risale Yayınları, 2. Baskı, İSTANBUL 1998
 
14. Durdu Şahin, Kültür Dünyası Dergisi, Söyleşi, Temmuz-Ağustos 1998, Yıl.2, S.15,  
                                   İSTANBUL  
 
15. Karadeniz Yazarlar Birliği Albümü, TRABZON 1998
 
16. Mehmet  Kurtoğlu, Hüzün Şiirleri (Gül Şafaklı Bir Özlem), Gap Gündemi Gazetesi,
18-31 Ağustos 1999 Ş.URFA
 
17. Nazir Akalın, Şiir Matineleri, Gündüz Gazetesi, 22 Nisan 1999, ANKARA
 
18. Mehmet Kurtoğlu, Şair Hayatın İçindeki İnsandır, Gap Gündemi Gazetesi,
19 Temmuz-1 Ağustos 2000 Ş.URFA
 
19. Hasan Ali Kasır, Çocuk Şiirleri, Denge Yayınları, İSTANBUL 2000
 
20. ____________, Anne Şiirleri, Denge Yayınları, İSTANBUL 2001
21. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, (Haz. Ekrem Çakıroğlu), Yapı ve    Kredi Yayınları,  C.1,  İST. 2002
22. M. Muhsin Kalkışım, Işığın Büyüsü,-Türk Şiiri Güldestesi-Qaqaz Üniversitesi Yay.    
                                   BAKÜ 2004
23. M. Saim Değirmenci, İçinden Tren Geçen Şiirler, Kül Sanat Yayıncılık, ANKARA
                                    2005
24. Mustafa Özçelik, Dünyanın Bütün Çiçekleri (Öğretmen Şiirleri Antoloji) ESKİŞEHİR
                                   2006
25. İhsan Işık, Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi, Elvan Yayınları, ANKARA 2006
 
26. Mustafa Özçelik, Eğitime Adanmış Hayatlar (Unutulmayan Öğretmenler) ESKİŞEHİR  
                                   2008
27. Trabzonlu Meşhurlar, (Haz. Hüseyin Albayrak), Vadi Yayınları, ANKARA 2008
 
28. Abdurrahman Karakaş, Nisan Yağmuruyla Akşam Denizine Karışandır Şair, Bir Nokta, Edebiyat Dergisi,  Yıl:9 Sayı:84, Ocak 2009, İst.
 
29. A. Vahap Akbaş, Hüznü Şiirde Büyütmek, İslâmî Edebiyat, Islamic Literature,  Sayı  46
(Nisan-Mayıs-Haziran) 2009, İst.
 
30. Mehmet Kurtoğlu, Doğanın Hüzünlü Şairi, Bizim Külliye, S.41 (Eylül-Ekim-Kasım)
                                   2009, Elazığ
31. Mustafa Özçelik, Eylül Vurgunu Bir Şair, Ay Vakti, Sayı 110, Ekim-Kasım 2009.İst.
 
 
32. Tülin Arseven, Bir Ressama Şiir Dizisi, Balkan Aydınları ve Yazarları, S.186, Yıl 18,      
                                   ss.21-23 KOSOVA 2011
33. Kaplan Üstüner, Hasan Akçay’ın Şiirinde Dağ İmgesi, Mâi, Dil- Edebiyat –Kültür- Dergisi, S.8, Yıl:3, İlkbahar 2011, İzmir
34. Hüseyin Kaya, “Yayla Dumanlarında Türküleri Kaybolan Şair: Hasan Akçay”, Şiar, S. 6., İstanbul, 2016.

BOLOGNA PROCESS