HARRAN ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI VİZE SINAVI TARİHLERİ
 
I. SINIF
Ders Kodu Ders Adı Tarih Saat Ders Yürütücüsü Gözetmen
0805207 Türkiye Türkçesi-II 25.03.2019 10.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet T. DOĞAN H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805206 Eski Türk Edebiyatı- II 26.03.2019 10.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805208 Yeni Türk Edebiyatı- II
 
27.03.2019 10.00 Dr. Öğr. Üyesi Levent Bilgi H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805209 Halk Edebiyatı- II 28.03.2019 10.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805211 Edebi Bilgiler- II 29.03.2019 10.00 Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805205 Osmanlı Türkçesi- II 02.04.2019 10.00 Dr. Öğr. Üyesi Osman TÜRK H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805210 Türkçe Kompozisyon- II 03.04.2019 10.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805221 Yabancı Dil-II 05.04.2019 14.30    
0805218 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II 05.04.2019 14.30    
 
 
 
 
 
 
II. SINIF
Ders Kodu Ders Adı Tarih Saat Ders Yürütücüsü Gözetmen
0805406 Türkiye Türkçesi-IV 25.03.2019 11.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet T. DOĞAN H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805411 Farsça Dilbilgisi-II 26.03.2019 11.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805405 Klasik Türk Edebiyatı-II 27.03.2019 11.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805415 Hikâye ve Roman Tahlilleri  28.03.2019 11.00 Dr. Öğr. Üyesi. Halef NAS H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805414 Tasavvufî Türk Edb.-II 29.03.2019 11.00 Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805404 Osmanlı Türkçesi-IV 02.03.2019 11.00 Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805407 Yeni Türk Edebiyatı-IV 03.04.2019 11.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805416 Türkçe Kompz-IV(seçm.) 04.04.2019 11.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYA H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805412 Eski Anadolu Türkçe-II 05.04.2019 11.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet T. DOĞAN H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
 
III. SINIF
Ders Kodu Ders Adı Tarih Saat Ders Yürütücüsü Gözetmen
0805613 Türk Dilinin Güncel Sorunları 25.03.2019 13.00 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet T. DOĞAN H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805614 Âşık Edebiyatı 26.03.2019 13.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805606 Yeni Türk Edebiyatı-VI 27.04.2019 13.00 Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805604 Klasik Türk Edebiyatı-IV 28.03.2019 13.00 Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
0805603 Osmanlı Türkçesi-VI 29.03.2019 13.00 Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805610 Çağdaş Türk Lehçeleri-II 02.04.2019 13.00  Dr. Öğr. Üyesi Osman TÜRK H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805615 Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemesi (Seçmeli) 03.04.2019 13.00 Dr. Öğr. Üyesi Halef NAS H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
 0805612 Temel Bilgi Teknolojileri 04.04.2019 13.00 Okt. Habip ARTAN H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805609 Orta Türkçe-II 05.04.2019 13.00 Öğr. Gör. Nesrin ARI H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
 
IV. SINIF
Ders Kodu Ders Adı Tarih Saat Ders Yürütücüsü Gözetmen
0805806 Batı Edebiyatı-II 25.03.2019 15.00 Dr. Öğr. Üyesi Halef NAS H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805808 Metin Şerhi-II 26.03.2019 15.00 Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805812 Edebiyat Felsefesi-II (Seçmeli) 27.03.2019 15.00 Dr. Öğr. Üyesi Levent BİLGİ H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805802 Klasik Türk Edebiyatı-VI 28.03.2019 15.00 Prof. Dr. Ekrem BEKTAŞ H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805805 Eski Türkçe-II
 
29.03.2019 15.00 Okt. Nesrin ARI H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805803 Yeni Türk Edebiyatı-VIII 03.04.2019 15.00 Dr. Öğr. Üyesi Halef NAS H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805807 Çocuk Edebiyatı-II 04.04.2019 15.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY  H. ÇELİKTEN- G. ALP
0805804 Halk Edebiyatı-VI 05.04.2019 15.00 Öğr. Gör. Hasan AKÇAY H. ÇELİKTEN- G. ALP
 
 
                                                                                                                                                                                                               Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
                                                                                                                                                                                                                        Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER
 
 

BOLOGNA PROCESS