BÖLÜMÜMÜZ
1992’de kurulan Harran Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim hayatına öncü olarak başlayan fakültelerimizden biri de Fen Edebiyat Fakültesidir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ise 1993 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
1993’ten bu yana eğitim-öğretim faaliyetini kesintisiz olarak sürdüren Bölümde, 2 Profesör, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 6 Okutman ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine, sadece teorik bilgiler değil, daha önceden var olan kabiliyet ve becerilerini geliştirmeye yönelik yöntemler de öğretilmektedir.
Üniversitemiz, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarına pedagojik formasyon ve lisansüstü eğitimi imkanı sunmaktadır.
Bölüm mezunları Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmî veya özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte, üniversitelerde akademisyen olabilmekte, Kültür Bakanlığında, Türk Dil Kurumunda, arşivlerde uzman olabilmekte ve TRT’nin çeşitli birimlerinde görev alabilmektedir.
 
AMACIMIZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün amacı, öğrencilerini, geçmişten günümüze ortaya konmuş yazılı ve sözlü eserleri araştırıp inceleyebilecek seviyeye getirerek alanında uzman kişiler olarak yetiştirmektir.

BOLOGNA PROCESS