MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ
MİSYON
 
Bölümün misyonu, çağdaş bilgi düzeyine sahip, sorgulayan, araştıran, ülkemizin geleceğine katkı sağlayan, ülkesini ve bütün insanlığı seven bireyler yetiştirmektir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde öne çıkan bir bölüm olmayı misyon olarak belirlemiştir.
 
VİZYON
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, kültürel değerleri özümsemiş, çağın gereklerini benimsemiş ve Türk Dili ve Edebiyatı alanında uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölüm, BOLOGNA süreci ve FARABİ programıyla yurt içi eğitimine, kültürel ve akademik işbirliğiyle öğrencilerin farklı bakış açıları kazanmalarına önem vermektedir.

BOLOGNA PROCESS