Bahar SAĞIR Özel Kalem   318 3859
Esra CENGİZ Yazı İşleri   318 2637
Bülent YOLCU Öğrenci İşleri   318 3938
Abdulrazzak ÇİFTÇİ
Öğrenci İşleri   318 3938
Hatice ÇELİK Tahakkuk   318 2638
Cemal DEMİR Satınalma İşleri   318 2623
Ali KAMIŞ Ambar-Ayniyat   318 2673
Suphi BÜYÜK Memur   318 2645
Ahmet AYDOĞDU Bilgisayar İşletmeni
(Hayvan Hastanesi Sorumlusu)
  318 3298
    Personel İşleri   318 2640