1.Sınıf  I. Yarıyıl
MZD KODU DERSİN ADI Z/S Teo Uyg Toplam Kredi
UK AKTS
0901150 Anatomi I Z 2 4 6 4 6
0901151 Medikal Biyoloji Z 1 - 1 1 1
0901152 Medikal Fizik Z 1 - 1 1 1
0901153 Medikal Kimya Z 1 1 2 1.5 2
0901154 Histoloji I Z 2 2 4 3 4
0901155 Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Z 1 - 1 1 1
OZD 0901156 Türk Dili Z 2 - 2 2 2
0901157 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi Z 2 - 2 2 2
0901158 Yabancı Dil Z 4 - 4 4 4
    Toplam       23 19.5 23
MSD 0901159 Bilim Felsefesi S 1 - 1 1 1
0901160 Evcil Memelilerde Diseksiyon ve Eksenterasyon S 1 2 3 2 2
0901161 Mesleki İngilizce - I S 2 - 2 2 2
0901166 Veteriner Terminoloji S 1 - 1 1 2
OSD 0901162 Bilgisayar Kullanımı - I S 1 2 3 2 2
0901163 Müzik* S 1 - 1 1 1
0901164 Beden Eğitimi* S 1 - 1 1 1
0901165 Güzel Sanatlar* S 1 - 1 1 1
    Toplam       13 11 7
    GENEL TOPLAM           30
 
1.Sınıf  II. Yarıyıl
  KODU DERSİN ADI Z/ S Teo Uyg Toplam Kredi
UK AKTS
MZD 0901250 Anatomi-II Z 3 4 7 5 6
0901251 Biyoistatistik Z 2 - 2 2 2
0901252 Embriyoloji Z 1 - 1 1 1
0901253 Histoloji-II Z 2 2 4 3 4
0901254 Fizyoloji-I Z 3 2 5 4 5
OZD 0901255 Türk Dili-II Z 2 - 2 2 2
0901256 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi-II Z 2 - 2 2 2
0901257 Yabancı Dil-II Z 2 - 2 2 2
  Toplam       25 21 24
MSD 0901258 Mesleki İngilizce - II S 2 - 2 2 2
0901259 Egzersiz Fizyolojisi S 1 - 1 1 1
0901260 Laboratuar Hayvanlarının Anatomisi S 1 - 1 1 1
0901265 Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri S 1 - 1 1 2
0901266 Egzotik Hayvan Anatomis S 1 - 1 1 2
0901267 Mikroskop Bilgisi S 1 - 1 1 2
OSD 0901261 Bilgisayar Kullanımı - II S 1 2 3 2 3
0901262 Müzik* S 1 - 1 1 1
0901263 Beden Eğitimi* S 1 - 1 1 1
0901264 Güzel Sanatlar* S 1 - 1 1 1
  Toplam       8 7 8
  GENEL TOPLAM           30

 
 2.Sınıf  III. Yarıyıl
  KODU DERSİN ADI Z/S Teo Uyg Toplam Kredi
  UK ECTS
MZD 0901350 Biyokimya  I Z 2 2 4 3 4
0901351 Fizyoloji  II Z 3 2 5 4 5
0901352 Genetik Z 2 - 2 2 2
0901353 Hayvan Davranışları Z 1 - 1 1 1
0901354 Hayvan Refahı Z 1 - 1 1 1
0901355 İmmunoloji Z 1 1 2 1.5 2
0901356 Topografik Anatomi Z 1 2 3 2 3
0901357 Zootekni I Z 2 2 4 3 4
0901358 Parazitoloji Z 2 - 2 2 2
    Toplam       24 19.5 24
MSD 0901359 Mesleki Yabancı Dil-III S 2 - 2 2 2
0901360 İmmunoprofilaksi S 1 - 1 1 1
0901361 Spor Atlarında performans artırıcı maddelerin analizleri ve önemi S 1 - 1 1 1
0901362 Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji S 1 - 1 1 1
0901363 Histolojik Tanı Yöntemleri S 1 2 3 2 2
0901364 Laboratuar Hayvan Yetiştiriciliği S 1 - 1 1 1
0901365 Populasyon Genetiği ve Evrim Biyolojisi S 1 - 1 1 1
0901366 Moleküler Genetik Yöntemler S 1 - 1 1 2
0901367 Doping Maddeleri S 1 - 1 1 2
0901368 Kanatlı Anatomisi S 1 - 1 1 2
    Toplam       13 12 15
    GENEL TOPLAM           30 
2.Sınıf  IV. Yarıyıl
  KODU DERSİN ADI Z/S Teo Uyg Toplam Kredi
  UK ECTS
MZD 0901450 Biyokimya-II Z 2 2 4 3 3
0901451 Mikrobiyoloji-I Z 2 2 4 3 3
0901452 Patoloji-I Z 2 2 4 3 3
0901453 Entomoloji Z 2 2 4 3 3
0901454 Zootekni-II Z 2 2 4 3 3
0901455 Yem Hijyeni ve Teknolojisi Z 2 2 4 3 3
0901456 Viroloji-I Z 1 2 3 2 3
    Toplam       27 20 21
MSD 0901457 Mesleki Yabancı Dil-IV S 2 - 2 2 2
0901458 Arı Hastalıkları S 1 - 1 1 1
0901459 Fizyopatoloji S 2 - 2 2 2
0901460 Yem Katkı Maddeleri ve Yem Mevzuatı S 1 - 1 1 1
0901461 Mikrobiyolojide Biyoteknoloji S 1 - 1 1 1
0901462 Viral Aşılar S 1 - 1 1 1
0901463 Paraziter zoonozlar S 1 - 1 1 1
0901464 Biyotekn. Hay. Beslemede Kull. S 1 - 1 1 1
0901465 Rekombinant DNA Teknolojileri S 1 - 1 1 2
0901466 Anatomik Model Hazırlama Teknikleri S 1 - 1 1 2
  Toplam       12 12 14
  GENEL TOPLAM           30

 
3.Sınıf  V. Yarıyıl
   KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi
  UK ECTS
MZD 0901550 Farmakoloji-I Z 2 2 4 3 3
0901551 Viroloji-II Z 2 1 3 2.5 2
0901552 Mikrobiyoloji-II Z 2 2 4 3 3
0901553 Patoloji-II Z 2 2 4 3 3
0901554 Protozooloji Z 2 2 4 3 3
0901555 Epidemiyoloji Z 1 - 1 1 1
0901556 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z 2 2 4 3 3
0901557 Hayvan Islahı Z 2 - 2 2 2
0901558 Gıda Hijyeni ve Kontrolü Z 2 - 2 2 2
    Toplam       28 22.5 22
MSD 0901559 Mesleki Yabancı Dil-V S 2 - 2 2 2
0901560 Organik Hayvan Besleme S 1 - 1 1 1
0901561 Analitik Epidemiyoloji S 1 - 1 1 1
0901562 Viral Zoonozlar S 1 - 1 1 1
0901563 Hayvan Hakları S 1 - 1 1 1
0901564 Mikoloji S 1 - 1 1 1
0901565 Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları S 1 - 1 1 1
0901566 Rasyon Hazırlama Teknikleri S 1 - 1 1 1
0901567 Patoloji Tanı Teknikleri S 1 - 1 1 2
0901568 Hayvan Sağlığı Yönetmelikleri S 1 - 1 1 2
  Toplam       11 11 13
  GENEL TOPLAM           30

 
3.Sınıf  VI. Yarıyıl
   KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi
  UK ECTS
 
MZD
0901650 Helmintoloji Z 2 2 4 3 4
0901651 Farmakoloji-II Z 3 2 5 4 5
0901652 Hayvancılık İşletme Ekonomisi Z 2 - 2 2 2
0901653 Veteriner  Halk Sağlığı Z 1 - 1 1 1
0901654 Patoloji-III Z 3 2 5 4 5
0901655 Radyoloji Z 1 - 1 1 1
0901656 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Z 1 - 1 1 1
0901657 Dış Hastalıklara Giriş Z 2 - 2 2 2
0901658 İç Hastalıklara Giriş Z 2 - 2 2 2
  Toplam       23 20 23
 
MSD
0901659 Mesleki Yabancı Dil-VI S 2 - 2 2 2
0901660 Yaban Hayvan Hastalıkları Patolojisi S 1 - 1 1 1
0901661 Gıda Güvenliği S 1 - 1 1 1
0901662 Görüntülü Tanı Yöntemleri S 1 - 1 1 1
0901663 Egzotik Hayvan Hastalıkları S 1 1 2 1.5 2
0901664 Pediatrik ve geriatrik anestezi S 1 1 2 1.5 2
0901665 Deneysel Farmakoloji S 1 - 1 1 1
0901666 Bilgisayarda İstatistik Analizler S 1 - 1 1 2
0901667 Gida Kimyası S 1 - 1 1 2
0901668 Karnivorlarda Reprodüktif Ultrasonografi S 1 - 1 1 2
  Toplam       13 12 16
  GENEL TOPLAM           30

 
4.Sınıf  VIII. Yarıyıl
  KODU DERSİN ADI Z/S Teo Uyg Toplam Kredi
  UK ECTS
 
MZD
0901850 Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. Z 2 2 4 3 4
0901851 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji-II Z 2 - 2 2 2
0901852 Dölerme ve Suni Tohumlama Z 2 - 2 2 2
0901853 İç Hastalıkları-II Z 3 - 3 3 3
0901854 Ortopedi ve Travmatoloji Z 2 - 2 2 2
0901855 Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik Z 2 - 2 2 2
0901856 Adli Veteriner Hekimlik Z 1 - 1 1 1
0901857 Klinik* Z - 6 6 3 5
0901858 Göz Hastalıkları Z 1 - 1 1 1
0901859 Cerrahi-II Z 2 - 2 2 2
    Toplam       25 21 24
 
MSD
0901860 Mesleki Yabancı Dil-VIII S 2 - 2 2 2
0901861 Diş Hastalıkları S 1 - 1 1 1
0901862 Veteriner Onkoloji Cerrahi S 1 - 1 1 1
0901863 Nal Tekniği S 1 - 1 1 1
0901864 Kısraklarda Reprodüktif Fizyoloji ve Ultrasonografi S 1 - 1 1 1
  0901865 Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi S 1 - 1 1 1
  0901866 Sürü Sağlığı ve Yönetimi S 2 - 2 2 2
  0901867 Kedi ve Köpeklerde Suni Tohumlama S 1 - 1 1 1
  0901868 Hayvan Kurtarma S 1 - 1 1 2
  0901869 Homeopati ve Tıbbi Bitkiler S 1 - 1 1 2
  0901870 Reprodüktif Acil Müdahale S 1 - 1 1 2
  0901871 Gıda Katkı Maddeleri S 1 - 1 1 2
    Toplam       14 14 18
    GENEL TOPLAM           30

 
5.Sınıf  IX. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI Z/S T U Toplam UK AKTS
0901010 VEHİP I- MZD Z - 432 432 12 20
 
VEHIP I-MZD
Doğum ve Jinekoloji Z - 72 72    
Cerrahi Z - 72 72    
İç Hastalıkları Z - 72 72    
Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon Z - 36 36    
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Z - 72 72    
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Z - 36 36    
Zootekni Z - 54 54    
İşletme Ekonomisi Z   18 18    
Toplam   - 432 432 12 20

 
5.Sınıf  IX. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI Z/S T U Toplam UK AKTS
0901011 VEHIP IA-MSD S - 144 144 4 10
VEHIP IA-MSD Biyokimya S - 24 24    
Mikrobiyoloji S - 8 8    
Parazitoloji S - 8 8    
Patoloji S - 8 8    
Viroloji S - 8 8    
Farmakoloji+Toksikoloji S - 8 8    
Anatomi S - 20 20    
Histoloji-Embriyoloji S - 20 20    
Fizyoloji S - 20 20    
  Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji S - 20 20    
  Toplam     144 144 4 10


 
5.Sınıf  IX. Yarıyıl
KODU DERSİN ADI Z/S T U Toplam UK AKTS
0901012 VEHIP IB-MSD   - 144 144 4 10
VEHIP IB-MSD Biyokimya S - 8 8    
Mikrobiyoloji S - 20 20    
Parazitoloji S - 20 20    
Patoloji S - 24 24    
Viroloji S - 20 20    
Farmakoloji+Toksikoloji S - 20 20    
Anatomi S - 8 8    
Histoloji-Embriyoloji S - 8 8    
Fizyoloji S - 8 8    
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji S - 8 8    
Toplam   - 144 144 4 10