Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Murat SEVGİLİ
Prof.Dr. Ali HAYAT
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ 
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL
Doç.Dr.  Abuzer K. ZONTURLU
Doç.Dr. Faruk BOZKAYA
Yrd.Doç.Dr. İsmail Şah HAREM
 
Fakülte Kurulu
Prof.Dr. Murat SEVGİLİ
Prof.Dr. Mehmet İRİADAM
Prof.Dr. Gürbüz AKSOY
Prof.Dr. Mehmet AVCI   
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ
Prof.Dr. Ali HAYAT
Prof.Dr. Oktay KESKİN
Prof.Dr. Hisamettin DURMAZ
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL 
Doç.Dr. Faruk BOZKAYA 
Doç.Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
Dr.Öğr. Üyesi Durhasan MUNDAN
 
Eğitim- Öğretim Koordinasyon Kurulu
Prof.Dr. Murat SEVGİLİ (Başkan)
Prof.Dr. Mehmet AVCI
Prof.Dr. Oktay KESKİN
Prof.Dr. Ali HAYAT
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ
Prof.Dr. Ayşe Menteş GÜRLER
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL
Doç.Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ
Dr.Öğr. Üyesi İsmail Şah HAREM
Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
 
Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu
Prof.Dr. Hisamettin DURMAZ (Baş Editör)
Doç.Dr  Faruk BOZKAYA (Editör)
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK (Editör)
Dr.Öğr.Üyesi  Aydın DAŞ (Editör)
 
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)
Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Başkan)
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL
Doç.Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
 
 
Hayvan Refahı Komisyonu
Prof.Dr. Ayşe Menteş GÜRLER (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ
Dr.Öğr.Üyesi Durhasan MUNDAN
 
Akreditasyon Komisyonu (Ulusal-Uluslararası, EAEVE- VEDEK)  
Prof.Dr. Ayşe Menteş GÜRLER (Başkan)
Prof.Dr. Ali HAYAT
Doç.Dr. Faruk BOZKAYA
Doç.Dr. Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK
Dr.Öğr.Üyesi Akın YİĞİN
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÇEBİ ŞEN
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
Dr.Öğr.Üyesi  Nihat YUMUŞAK
 
 
Dr. Öğr. Üyesi  Başvuru İnceleme Komisyonu
Prof.Dr. Mehmet ÇABALAR (Başkan)
Prof.Dr. Bestami YILMAZ
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL
 
Mezuniyet Komisyonu
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Birten EMRE
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
Dr.Öğr.Üyesi Aydın DAŞ
 
Bilimsel Etkinlikler Komisyonu   
Prof.Dr. Nihat DENEK  (Başkan)
Prof.Dr. Oktay KESKİN
Prof.Dr. Hisamettin DURMAZ
Doç.Dr. Füsun TEMAMOĞULLARI
Doç.Dr. Şükrü GÜRLER
Dr.Öğr.Üyesi Nilgün PAKSOY
Dr.Öğr.Üyesi Deniz KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÇEBİ ŞEN 
Dr.Öğr.Üyesi Akın YİĞİN
Dr.Öğr.Üyesi Aydın DAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
Arş.Gör. Pelin Fatoş POLAT
Arş.Gör.  M.Emin AYDEMİR
Arş.Gör. Besime DOĞAN DAŞ
Arş.Gör. Gülşah GÜNGÖREN
Arş.Gör. Adem ŞAHAN
 
Burslar Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Şah HAREM
Dr.Öğr.Üyesi Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK
Dr.Öğr.Üyesi Serap KILIÇ ALTUN
 
 
Sosyal , Sportif ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ (Başkan)
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ
Doç.Dr. Rahşan YILMAZ
Dr.Öğr.Üyesi İrfan ÖZGÜNLÜK
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
Dr.Öğr.Üyesi Aydın DAŞ
Arş.Gör. İsmail DEMİRCİOĞLU
Arş.Gör. Tuğra AKKUŞ
Arş.Gör. Egemen Erdem ÖZTÜRK
Arş.Gör. Pelin Fatoş POLAT
Arş.Gör. Kerem YENER
 
Makine-Teçhizat Alımı İhale Komisyonu  
Prof.Dr. Osman Yaşar TEL (Başkan)
Doç.Dr. Abuzer Kaffar ZONTURLU
Doç.Dr. Rahşan YILMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Aydın DAŞ
Dr.Öğr.Üyesi Akın YİĞİN
Dr.Öğr.Üyesi Serap KILIÇ ALTUN
 
Makine-Teçhizat  Alımı Muayene Kabul Komisyonu
Prof.Dr. Bestami YILMAZ (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Kasım TAKIM
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Şah HAREM
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Ünal BOYRAZ
Dr.Öğr.Üyesi Birten EMRE
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
 
 
Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu
Prof.Dr. Nihat DENEK  (Başkan)
Prof.Dr. Bestami YILMAZ
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Şah HAREM
Dr.Öğr.Üyesi Nilgün PAKSOY
Dr.Öğr.Üyesi Serap KILIÇ ALTUN
Dr.Öğr.Üyesi Akın YİĞİN
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
 
Yatay Geçiş - Dikey Geçiş -Af- İntibak - Muafiyet Komisyonu 
Doç.Dr. Şükrü GÜRLER (Başkan)
Doç.Dr. Ömer KORKMAZ
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Şah HAREM
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
 
Staj Komisyonu  
Doç.Dr. Abuzer Kafar ZONTURLU (Başkan) 
Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÇEBİ ŞEN
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
 
AB Ofisi Erasmus +Program Koordinatörlüğü  
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
 
Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörlüğü
Prof.Dr. Mehtapgül ALTAŞ
 
Farabi Değişim Programı Koodinatörlüğü
Dr.Öğr.Üyesi Kasım TAKIM
 
Web Sayfası Komisyonu
Dr.Öğr.Üyesi Ünal YAVUZ
Dr.Öğr.Üyesi Nihat YUMUŞAK
Arş.Gör. Tuğra AKKUŞ
Arş.Gör. İsmail DEMİRCİOĞLU
Arş.Gör. Kerem YENER