Dr. Ramazan BOZKURT

    rbozkurt@harran.edu.tr

 

 

Harran Universitesi

Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

Telefon Is : +90 414 318 3750

Osmanbey Kampus : 0414 318 3000

 

 

{C}{C}{C}

 Eğitim

1998

Doktora

Harran Üniversitesi

Zootekni -Hidrobiyoloji

1994

1986

Yüksek Lisans           

Lisans

Harran Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Zootekni-Hidrobiyoloji

Biyoloji

 Uzmanlık Alanı :

  1. Biyoloji
  2. Hidrobiyoloji
  3. Zooloji

    Yayın Listesi

 1.Bozkurt, R., 1994.Atatürk Baraj gölü ve baraj gölüne dökülen derelerdeki balıkların sistematiği. Yüksek lisans tezi.Yayınlanmamış. HR.Ü. Fen Bil.Enst. Şanlıurfa.

2.Bozkurt, R., Şevik, R., 1997.Bozova (Şanlıurfa) büyük ve küçük gölündeki balıkların sistematik özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Mayıs, 931-936. İzmir.

3.Ünlü, E., Bozkurt, R., 1996.Notes on the catfish,Silurus triostegus (Siluridae) from the Euphrates river in Turkey. Revue Europeenne dIchtyologie. CYBİUM, Vol.20, No 3. 315-317.

4.Şevik, R., Bozkurt, R., 1997.Çakal çayındaki(Adıyaman) büyük ve küçük gölündeki balıkların sistematik özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Mayıs, 889-894. İzmir.

5.Bozkurt, R., 1998. Atatürk Baraj gölü ve baraj gölündeki Acanthobrama marmid Heckel 1843, Capoeta trutta (Heckel, 1843) ve Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) un Biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi. Yayınlanmamış. HR.Ü. Fen Bil.Enst. Şanlıurfa.

6.Bozkurt, R., Şevik, R., Ünlü, E., 1999. Atatürk Baraj gölündeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)nın büyüme özellikleri üzerinde bir araştırma. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (1-2): 1-10. Şanlıurfa.

7.Bozkurt, R., Şevik, R., Ünlü, E., 1999. Atatürk Baraj gölündeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)nın üreme özellikleri üzerinde bir araştırma. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (1-2): 11-2 Şanlıurfa. 

8. Ramazan BOZKURT, Arslan Yusuf YÜKSELBalık geçitleri ve hidroelektrik santrallerinin balık göçlerine etkisi , Yayın Yeri:Turkish Journal of Nature and Science , 2017

 

9. Hamza YALÇİN, Zeki DOĞAN, Ramazan BOZKURT (16.11.2017 -18.11.2017 ) ,An Example on the Use of Fuzzy Logic and Artificial Neural Networks in Animal Husbandry

Yayın Yeri:3rd International Congress of Agricultural and Environment , 2017

 

 

Bilim Dalı: Hidrobiyoloji, Su Ürünleri, Biyoloji

 

Uzmanlık Alanı

 

 Anahtar Sözcükler

Hidrobiyoloji

 

Su Ürünleri

 

Biyoloji

Biyoloji, Zooloji, Sistematik

 

 

Verilen Dersler

 

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Zootekni Bölümü

 

Zooloji I, Zooloji II,

Genel Su Ürünleri,

Botanik I ve II,

Moleküler Genetik

Balık Biyolojisi,

Et ve Karkas Bilgisi,

Deri Ve Hayvansal Lif Üretimi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ramazan BOZKURT   

 

Harran University

College of Agriculture  

Department of Animal Science  

Phone: +90 414 318 3750

Osmanbey Campus : 0414 318 3000

e-mail :  rbozkurt@harran.edu.tr

 

 

  EDUCATION

 Ph.D.  :1995 –1998

Department of Animal Science, Harran University, Sanlıurfa, TURKEY

 Masters:  1992-1994

Department of Animal Science, Harran University, Şanlıurfa, TURKEY

 Undergraduate

Department of Biology, Dicle University, Diyarbakır, TURKEY

RESEARCH INTEREST 

  1. Biology
  2. Fish Biology
  3. Aquaculture
  4. Hidrobiology

Harran University Faculty of Agriculture

Department of Animal Science

 

Lessons Given

Zoology I, Zoology II,

General Water Products,

Botany I and II,

Fish Biology,

Molecular Genetics

Meat and Carcass Information,

Leather and Animal Fiber Production,

Meat information lesson

 

PUBLICATION LIST

 1.      Bozkurt, R., 1994.Atatürk Baraj gölü ve baraj gölüne dökülen derelerdeki balıkların sistematiği. Yüksek lisans tezi.Yayınlanmamış. HR.Ü. Fen Bil.Enst. Şanlıurfa.

2.      Bozkurt, R., Şevik, R., 1997.Bozova (Şanlıurfa) büyük ve küçük gölündeki balıkların sistematik özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Mayıs, 931-936. İzmir.

3.      Ünlü, E., Bozkurt, R., 1996.Notes on the catfish,Silurus triostegus (Siluridae) from the Euphrates river in Turkey. Revue Europe’enne d’Ichtyologie. CYBİUM, Vol.20, No 3. 315-317.

4.      Şevik, R., Bozkurt, R., 1997.Çakal çayındaki(Adıyaman) büyük ve küçük gölündeki balıkların sistematik özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Mayıs, 889-894. İzmir.

5.      Bozkurt, R., 1998. Atatürk Baraj gölü ve baraj gölündeki Acanthobrama marmid Heckel 1843, Capoeta trutta (Heckel, 1843) ve Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)’ un Biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi. Yayınlanmamış. HR.Ü. Fen Bil.Enst. Şanlıurfa.

6.      Bozkurt, R., Şevik, R., Ünlü, E., 1999. Atatürk Baraj gölündeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın büyüme özellikleri üzerinde bir araştırma. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (1-2): 1-10. Şanlıurfa.

7.      Bozkurt, R., Şevik, R., Ünlü, E., 1999. Atatürk Baraj gölündeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)’nın üreme özellikleri üzerinde bir araştırma. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (1-2): 11-20. Şanlıurfa.

 

 

 

 

 

 

DERS MÜFREDATI

ÖĞRENCİLERE DUYURULAR

Şu an herhangi bir duyuru bulunmamaktadır...