Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı: Prof. Dr. Abdullah CAN
Doğum Yeri ve Tarihi: 04.05.1969
İletişim Bilgileri:
Tel: 90 414 318 3709
Faks: 90 414 318 3682
e-mail: a_can_2000@yahoo.com, acan@harran.edu.tr
Posta Adresi: HRÜ. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Osmanbey kampusu Şanlıurfa
 
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Rumimant Besleme
2 Protein ve Sindirimi
3 Sıcaklık Stresi
 
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Ruminant Besleme Nebraska Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1998
Yüksek Lisans Kuzu Besisi Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1993
Lisans Zootekni Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1990
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr. Harran Üniversitesi 2012
Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2006
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi 1999
Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi 1998
Araş.Gör. Harran Üniversitesi 1993
Öğr.Gör.    
Okutman    
Uzman    
 
İdari Görevler:
 
Görevi Görev Yeri Yıl
Zootekni Bölüm Başkanı   2009-
     
     
 
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1 Ziraat Fakültesi Dış İlişkiler Komisyon Üyesi
 
1999
2 Ziraat Fakültesi Sosyal Faaliyet Komisyon Üyesi
 
1999
3 Ziraat Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftliği Komisyon Üyesi
 
1999
4  Ziraat Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi
 
1999
5  Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu Üyesi
 
2004
6  Ziraat Fakültesi Leonardo da Vinci komisyon Üyesi
 
2005
7  Zootekni Bölümü Erasmus Koordinatörü
 
2006
8  HRÜ Bologna Komisyonu Üyesi
 
2008
 
Aldığı Ödül ve Burslar:  
 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
 
1 YÖK doktora bursu ABD (4.5 yıl) 1993-1998
2 Almanya- AB Hareketlilik Projesi (2 Hafta)
 
2005
3 İngiltere- AB Hareketlilik Projesi  (2 Hafta)
 
2006
4 Erasmus değişim programı Yunanistan (1 hafta) 2007
5 Tübitak- DFG bursu Almanya (3 ay)
 
2007
6 Tübitak- DFG bursu Almanya (3 ay)
 
2008
7 Tübitak- DFG bursu Almanya (3 ay)
 
2010
 
8 CAS (Çin Bilim Akademisi) Çin bursu (3 ay) 2012
 
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
 
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Hayvan Besleme Bilim Derneği
 
2003-
 
                                      
Lisans ve Lisansüstü Dersleri
Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Hayvansal Üretim

Genel Hayvan Besleme

 
Besleme Fizyolojisi ve metabolizması

Uygulamalı Hayvan Besleme

 

Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme

Ruminant Hayvan Besleme

 
Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Süt Sığırcılığı Sığır Besiciliği
Ruminant Hayvan Besleme Ruminant Hayvanların Besleme Fizyolojisi
  Koyun Ve Keçi Besleme
   
 

Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
Can A, Proje ko0rdinatörü HRÜ Zootekni Bölümünde bilimsel araştırma altyapısını geliştirme ve Avrupa Birliğine uyumu.)., 2005         
 
2005 TR/05/A/F/EX1-0378 (Avrupa Birliği 9400 Euro
Can A ve Biçer O. Proje Koordinatörleri Türkiye koyun eti üretiminde AB koyun standartlarının uygulanabilirliği konusunda İngiltere örneğinin incelenmesi.
 
 
2006 TR/06/A/FEX1-0027 (Avrupa Birliği). 5000 Euro
Can A, Proje Yürütücüsü İn Vitro Gas Üretim Tekniği Yönteminde Rumen Sıvısı Yerine At Dışkısının Kullanım Olanaklarının Araştırılması.
 
 
2007 TÜBİTAK-DFG 2225. 6900 Euro
Can A, Proje Yürütücüsü Ruminantlarda Maillard Reaksiyonunun İnce Bağırsak Protein Sindirimine Etkisinin İn Vitro Enzim Sistemi ile Belirlenmesi. 2008 TÜBİTAK-DFG 2225. 6900 Euro
Can A, Proje Yürütücüsü Üre ve Kireç ile Muamele edilmiş Buğday Samanının Ham ve sindirilebilir Besin Madde İçeriklerin Saptanması,
 
2002 Tübitak, TOGTAG-3017 3000
Can A, Proje Araştırıcısı Laktasyondaki Koyunlarda Metan Yayılımının Azaltılması ve Rumende Uygun Uçucu Yağ Asiti Dengesi için Yemleme Stratejileri.TOVAK107058, Proje Araştırıcısı. 2007.
 
 
2007 Tübitak, TOVAK107058 20000
Can A, Proje Yürütücüsü Soya Küspesi Proteininin Rumende Parçalanabilirliğinin Maillard Reaksiyonu ile Azaltılması. 1999 HÜBAK-157 701
Can A, Proje Yürütücüsü Besiye Alınan İvesi Kuzularının Rasyonlarında By-pass Proteini Kullanımının Büyüme ve Karkas Özelliklerine Etkisi,  2002 HÜBAK-270 6000
Can A, Proje Araştırıcısı GAP Bölgesinde Farklı Dönemlerde Hasat Edilen Silajlık Mısır, Sorgum Ve Ayçiçeği Bitkilerine Değişik Katkı Maddelerinin İlavesinin Silaj Kalitesi İle Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisinin
 
  HÜBAK-299 3750
Can A, Proje Yöneticisi(Yüksek Lisans) Üre ve Kireç ile Muamele Edilmiş Kaba Yemlerin Ham Besim Madde İçerikleri ve İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi.
 
2002 HÜBAK-333 2055
Can A, Proje Yöneticisi(Yüksek Lisans) Kireçle Muamele Edilmiş Buğday Samanının Ham ve Sindirilebilir Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi.
 
 
2002 HÜBAK-334 3000
Can A, Proje Yürütücüsü Sıcaklık stresi ve kaba yem seviyesinin koyun ve keçilerde besin madde alımı ve sindirimi üzerine etkisi.
 
2005 HÜBAK-518 5920
Can A, Proje Araştırıcısı Yarı kurak Koşullarda Silajlık Mısırın Farklı Sulama Rejimlerinin ve Farklı Biçim Dönemlerinin Verim Bileşenleri ve Silaj kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması.
 
2005 HÜBAK-522 9000
Can A, Proje Yöneticisi(Yüksek Lisans) Kaba Yemlerde Protein Parçalanabilirliğinin İn Situ Metot ve Enzimlerle Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma 2008 HÜBAK…. 3000
 
 
Uluslararası hakemli dergilerde son 5 yılda yayımlanan makaleleri :
 
A1. Denek. N and A. Can.  Effect of wheat straw and different additives on silage quality and in vitro dry matter digestibility of wet orange pulp. Journal of Veterinary Animal  Advances. 6 (2):217-219.(2007).
A2. Denek. N and A. Can.  Use of faecel fluid for dry matter digestibility of ruminant feeds. J. Appl. Anim. Res. 31 (1) 29-32. (2007).
A3.  Can, A., N. Denek, M. Seker, H. Ipek. Effect of yeast culture supplementation on nutrient digestibility and fattening performance of Awassi rams fed different levels of straw containing diets. J. Appl. Anim. Res.  31 (1) 73-77. (2007).
A4. Denek, N., O Kaplan, M. Avci, A. Can. Effects of microbial phytase on growth performance, carcass yield, biochemical parameters, oxidative stress and faecal phosphorus  content of Japanese quails. Journal of Veterinary Animal   Advances. 6(8):1031-1035 (2007).
A5. Can, A., N. Denek, M. Seker. Effect of replacing wheat straw with almond hull and shell in diets on nutrient digestibility and blood parameters of goat. J. Appl. Anim. Res.  32 (1) 181-183. (2007).
A6. Can, A., N. Denek, M. Seker. Effect of harsh environmental conditions on nutrient utilization and blood parameters of Awwassi sheep and Kilis goat fed different levels of Concentrate feed. J. Appl. Anim. Res.  33 (1) 39-43. (2008).
A7. Denek, N., E. Polat, S. Koncagul, A. Can. The determination of incubation time and amount of faecal content of horse faeces as an inoculum source for digestibility determination of forages with in vitro procedure. Journal of Veterinary Animal   Advances. 7(6) 698-702.
A8. Can, A., J. Hummel, M. Mobashar, U. Boeser, K-H. Südekum. 2009. Comparison of Sheep Ruminal Fluid with Sheep and Horse Faeces as Inoculum for In Vitro Gas Production Measurements. J. Appl. Anim. Res. (35) 143-148.
A9. Yurtseven, S., M. Cetin, I. Ozturk, A. Can, M. Boga, T. Sahin, H. Turkoglu. 2009. Effect of different feeding method on methane and carbon dioxide emission milk yield and composition of lactating Awassi sheep. Asian Journal of Veterinary Animal   Advances. 4 (6) 278-287.
A10Denek, N., A. Can, M. Avcı. 2010. Frozen rumen fluid as microbial inoculum in the two-stage in vitro digestibility assay of ruminant feeds. South African Journal of Animal Science.  2010, 40 (3) 251-256.
A11. Can, A., J. Hummel, N. Denek, K-H. Südekum. 2011. Effects of non-enzymatic browning reaction intensity on in vitro ruminal protein degradation and intestinal protein digestion of soybean and cottonseed meals. Anim. Feed. Sci. And Technology.163:255-259.
A12. Denek, N., A. Can, M. Avcı, T. Aksu, H. Durmaz. 2011.The effect of molasses-based prefermented juice on the fermentation quality of first-cut lucerne hay. Grass and Forage Science. 66:243-250.
A13. Simsek, M., A.Can, N. Denek and T.Tonkaz. 2011. The effects of different irrigation regimes on yield and silage quality of corn under semi-arid conditions. Afr. J. Biotechnol. 31:5869-5877.
 A14. Seker, M., A. Can. 2012. Determination of forage escape protein  value with in situ and enzyme techniques. Afr. J. Biotechnol. 11 (4): 999-1001.
 A15. Denek, N., A. Can, M. Avcı, T. Aksu. 2012. The effect of fresh and frozen pre-fermented juice on fermentation quality of alfalfa silage. Kafkas Univ vet Fak Derg. 18(5): 785-790.
 A16. Aydilek, N., S. Cadirci, A. Can, N. Denek, H. Celik, S. Koncagul. 2012. Effect of free choice feding as to protein levels on oxidative status in the broilers exposed to heat stres.Kafkas Univ vet Fak Derg. 18 (6): 1049-1054.

Danışmanlığında Devam Eden ve/veya Tamamlanan Tezler :
 
Öğrenci Adı Soyadı Tez Başlığı Yılları
Şahin TÜFENK (Y.Lisans) Üre ve Kireç ile Muamele Edilmiş Kaba Yemlerin Ham Besim Madde İçerikleri ve İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirliklerinin Belirlenmesi”, 2004
 
2002-2004
Ayfer Bozkurt KİRAZ (Y.Lisans) Kireçle Muamele Edilmiş Buğday Samanının Ham ve Sindirilebilir Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi 2002-2004
Mahmut ŞEKER (Y.Lisans) ŞEKER, M. “ Kaba Yemlerde Protein Parçalanabilirliğinin İn Situ Metot ve Enzimlerle Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma” 2008 2005-2008
Salih BÜYÜKKILIÇ
(Y.Lisans)
Kaba Yemlerin Protein Parçalanabilirliğinin İn Vitro Ölçümünde Enzim Konsantrasyonunun Belirlenmesi
 
2008-