ÖZGEÇMİŞ
 
Adı ve Soyadı: Ayfer BOZKURT KİRAZ
Ünvanı: Yrd. Doç. Dr.
İletişim Bilgileri:
Tel: 
Faks: 0414 318 36 82
e-mail: abkiraz@harran.edu.tr
Adres: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü,
Osmanbey Yerleşkesi, 63200 Şanlıurfa.
  
 
ANABİLİM DALI:
 
Yemler ve Hayvan Besleme
 
UZMANLIK ALANLARI:
 
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi, Yem Analizleri, Silaj Kalitesi
 
EĞİTİM DURUMU:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Zootekni Çukurova Üniversitesi 2012
Yüksek Lisans Zootekni Harran Üniversitesi 2004
Lisans Zootekni Çukurova Üniversitesi 2001
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ:
 
Kireçle Muamele Edilmiş Buğday Samanının Ham ve Sindirilebilir Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi
(Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah CAN)
 
DOKTORA TEZİ:
 
Rekombinant İnokulant Katkısının Arpa Silajının Yem Değeri ve Kalitesi Üzerine Etkileri
(Danışman: Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU)
 
AKADEMİK GÖREVLER:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2012
Araş. Gör. Dr. Harran Üniversitesi   2012
Araş. Gör. Çukurova Üniversitesi (35. madde) 2005-2012
Araş. Gör. Harran Üniversitesi   2001-2005
 

YARDIMCI OLDUĞU DERSLER
 
Adı Kredisi Verildiği birim
Genel Hayvan Besleme   (2+2) 3 Zootekni 2
Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi (3+2) 4 Zootekni 4
Hayvan Besleme Biyokimyası ve Fizyolojisi (2+2) 3 Zootekni 4
Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri (1+2) 2 Zootekni 4
Yemler ve Hayvan Besleme (2+0) 2 Tarım Ekonomisi 2
Hayvan Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizma (3+0) 2 Zootekni 3
Mesleki Uygulama (0+4) 2 Zootekni 3
Bitirme Ödevi (0+4) 2 Zootekni 4


 

GÖREVLİ OLDUĞU PROJELER
 
Proje adı Proje Bilgileri Görevi
Yüksek Sıcaklık Altında Yetiştirilen Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Prebiyotik Katkısının Yumurta Verimi, Kalitesi ve Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri ZF 2006 BAP4 Yardımcı Araştırmacı
Fonksiyonel Yumurta Eldesinde Likopen ve Çekirdek- Tohum (Üzüm, Keten, Kabak) Yağlarının Kullanım Olanakları; Yumurta Verimi, Kalitesi, Kolesterol İçeriği, Yağ Asidi Profili ve Bazı Kan Parametreleri (Kolesterol, Glukoz, Trigliserid) Üzerine Etkisi TÜBİTAK Projesi
Proje No: 106O066
Yardımcı Araştırmacı
Genetik Mühendisliği Teknikleri ile beta (1,3-1,4) Glukanaz (Likenaz) Enzim Geninin Lactobacillus plantarum’ da Klonlanarak Silaj Kalitesini Artırıcı Özelliğe Sahip Yeni Rekombinant Silaj İnokülantlarının Geliştirilmesi DPT, İleri Araştırma Projesi
(2003K120320)
Yardımcı Araştırmacı
Rasyonda Bulunan Fitoöstrojenik Etkili  Kaynakların Etlik Piliçlerin Büyüme Performansı, Kemik Gelişimi ve Bacak Sağlığı Üzerine Etkileri ZF-2010-BAP-18 Yardımcı Araştırmacı
Rasyon Yağ Asiti ve İz Mineral Kaynaklarının Etlik Piliçlerde Büyüme Performansı, Kemik Gelişimi ve Bacak Sağlığı Üzerine Etkileri ZF-2010-D16 Yardımcı Araştırmacı
Bakteriyel inokulantların Arpa Silajında Ham ve Sindirilebilir Besin Madde İçerikleri Üzerine Etkisi ZF-2008-D9 Yardımcı Araştırmacı
Rasyona İlave Edilen Çakşır (Ferula Eleaochyrtris) Kökü Tozunun Yumurtacı Tavuklarda yumurta Verimi ve Kalite Özelliklerine Etkileri ZF-2007-BAP-42 Yardımcı Araştırmacı
Replacing Vitamin E and Selenium with EconomasE in Broiler diets used in Turkey Alltech, USA, RD Project
 
Yardımcı Araştırmacı
 

YAYINLAR
 
 
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
 
CAN, A., DENEK, N., TUFENK, S., BOZKURTA. 2004. Determining Effect of Lime and Urea Treatment on Crude and Digestible Nutrient Content of Wheat Straw. Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(7): 482-485.
 
BOZKURT KIRAZ, A. 2011. Determination of Relative Feed Value of Some Legume Hays Harvested at Flowering Stage. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 6(5): 525-530.
 
CELIK L., KUTLU, H.R., SAHAN, Z., KIRAZA.B., SERBESTER, U., HESENOV, A., TEKELI, A. 2011. Dietary Inclusion of Pumpkin Seed Oil for A Cholesterol Low and Oleic and Linolenic Acid Rich Egg Production in Layer Hens. Revue de Médecine Vétérinaire, 162(3): 126-132.
 
CELIK L., KUTLU, H.R., SAHAN, Z., KIRAZA.B., SERBESTER, U., HESENOV, A., TEKELI, A. 2011. Effects of The Dietary Flax or Grape Seed Oils on The Egg Yolk Fatty Acid Composition and on The n-3 / n-6 Polyunsaturated Fatty Acid Ratio in Laying Hens. Revue de Médecine Vétérinaire, 162(6): 297-303.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
 
CELIK, L., BOZKURT KIRAZ, A., BOZKURT, Z., KUTLU, H.R., 2008. Effect of Dietary Supplemental Prebiotic on Performance, Egg Quality and Some Plasma Parameters of Laying Hens Exposed to Heat Stres. Book of Abstracts, XXIII World’s Poultry Congress, 30 June to 4 July 2008, Brisbane, Australia, World’s Poultry Science Journal, 64 (suppl.2): 345.
 
KUTLU, H.R., FILIK, G., BOZKURT KIRAZ, A., YUCELT, O. UZUN, Y. 2010. Replacing Vitamın E and Selenium with Economase in Broiler Diets Used in Turkey. Proceedings of 3rd International Congress on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food, Forestry and Environment (ITAFFE'10), pp:344 14-18 June, 2010, Samsun, Türkiye.
 
CELIK, L., KUTLU, H.R., SAHAN, Z., BOZKURT KIRAZ, A., SERBESTER, U., TEKELI, A.  2012. Effects of The Different Seed Oils on The Egg Yolk Fatty Acid Composition and n-3/n-6 Polyunsaturated Faty Acid in Laying Hens. XXIV World’s Poultry Congress, 05-09 August 2012, Bahia Convention Center, Salvador-Bahia– Brazil.
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 
BOZKURT KİRAZ, A.,  A. CAN. 2004. Kireçle Muamele Edilmiş Buğday Samanın Ham ve Sindirilebilir Besin madde İçeriklerin Belirlenmesi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 01-03 Eylül 2004. Cilt 2, pp. 304-309.
 
FİLİK, G., KUTLU, H.R., ŞAHİN, A., ÇELİK, L., BOZKURT KİRAZ, A. 2009. Effects of Dietary Ferula eleaochytris Root Powder on Laying Performance, Egg Quality and Plasma Metabolites of Hens. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi ve Hayvan Besleme Bilimi Derneği, 01-02 Ekim 2009, Çorlu, Bildiriler Kitabı, sayfa:466-470.
 
ÖZGAN, A., ÇELİK, L., KUTLU, H.R., ŞAHAN, Z., SERBESTER, U., BOZKURT KİRAZ, A. 2009. Fonksiyonel Yumurta Eldesinde Üzüm Çekirdeği Yağı Kullanımı. V. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi ve Hayvan Besleme Bilim Derneği, 01-02 Ekim 2009, Çorlu, Bildiriler Kitabı, sayfa:216-220.
 
Erten, H.E., BOZKURT KİRAZ, A., KUTLU, H.R. 2010. ß- (1,3-1,4) Glukanaz Geni aktarılmış Lactococcus lactis ve Streptococcus thermophilus Rekombinant Bakterilerin İnokulant olarak Kullanımının Arpa Silajının Yem Değerine ve Yem Kalitesi Üzerine Etkileri.  VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-21 Mayıs 2010 Konya, Bildiriler Kitabı, sayfa: 200-205.
 
BEYAZITOĞLU, Ş., ÇELİK, L., KUTLU, H.R., BOZKURT KİRAZ, A. 2010. Yüksek  Sıcaklık Altında Rasyona Biyoantioksidan  (Alfa-Tokoferol Asetat, Karvakrol, Karnosik Asit) Katkısının Yumurtacı Tavuklarda Performans, Yumurta Verimi, Yumurta Kalitesi ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 20-21 Mayıs 2010, Konya, Bildiriler Kitabı, sayfa: 212-217.
 
FİLİK, G., BOZKURT KİRAZ, A. KUTLU, H.R. 2011. Soyasız Hazırlanan Yumurtacı Tavuk Yemine Östrojenik Etkili Çakşır (Ferula eleaochytris) Kökü Tozu İlavesinin Yumurta Verimi ve Kalitesine Etkileri. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi ve Hayvan Besleme Bilimi Derneği, 29 Haziran-02 Temmuz 2011, Samsun, Bildiriler Kitabı, sayfa: 16-21.
 
KÖRHASANOĞULLARI, A., GÖKTAŞ, M. A., ÖZYÜREK, M., BOZKURT KIRAZ A. 2012. Silaj İnokulantlarının Önemi ve Bu  Alandaki  Biyoteknolojik Gelişmeler.8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı, sayfa: 126.
 
FILIK, G., TANACI, S., SUCU, N., TÜRKOĞLU, T., ŞAHAN, Z., BOZKURT KIRAZ, A. 2012. Süt Verimi, Süt Kompozisyonu ve Döl Verimi Arası İlişkiler. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı, sayfa:153-158.
 
KILIÇ, H.Z., ARSLANARGUN, S., KARA, S. SANER, M. H., BOZKURT KIRAZ, A., GÖNCÜ., S. 2012. Süt Sığırlarında Mastitis ve Mastitisten Korunma. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı, sayfa:176-183.
 
AVCU, M., ŞENER, B., SEVDI, M.C., BOZKURT KIRAZ, A. 2012. Angora Tavşanının Bakımı, Beslenmesi ve Önemi. 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, 22-23 Mayıs 2012, Şanlıurfa,  Bildiriler Kitabı, sayfa: 198.
 
Çeviriler
 
KUTLU, H.R., BOZKURT KİRAZ, A. 2008. Yemin Fiziksel Özelliği ve Buzağı Gelişimi. Yem Magazin Dergisi, Sayı 52, sayfa:29-31.
 
KUTLU, H.R., BOZKURT KİRAZ, A. 2008. Atlarda Mide Ülserinin Önlenmesinde Kaba Yemler ve Tampon Kapasiteleri. Yem Magazin Dergisi, Sayı 53, sayfa:43-44.