ÖZGEÇMİŞ
 
Unvanı, Adı ve Soyadı        : Yrd. Doç.Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Doğum Yeri ve Tarihi         : Ankara 12.11.1978
İletişim Bilgileri                  :
Tel                                          : 90 414 318 1352
Belge geçer                         : 90 414 318 3682
e-posta                                 : gozmenozbakr@harran.edu.tr
Posta Adresi                        : Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Osmanbey Yerleşkesi Şanlıurfa, Türkiye
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Bal Arısı Yetiştirme ve Islahı
2 Bal Arısı Morfolojisi
3 İpekböceği Yetiştirme
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Doktora Türkiye'nin Güneydoğu Sınırboyu Bal Arısı Populasyonlarının (Apis melliferaL.) Morfolojik Özellikleri Ankara Üniversitesi 2011
Yüksek Lisans Yetiştirme Koşullarının Ana Arı (Apis mellifera L.) Nitelikleri Üzerine Etkisi Ankara Üniversitesi 2004
Lisans Zootekni Ankara Üniversitesi 2000
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi 2012
Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi 2011
Araş.Gör. Ankara Üniversitesi 2005-2011
Araş. Gör. Harran Üniversitesi 2002-2011
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1 Zootekni Bölümü Staj Komisyonu Üyesi 2013
2 Zootekni Bölümü Farabi Koordinatörü 2013
3 8. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi 2012
 
Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
 
  Kuruluşun Adı Yılları
1 Ankara Zootekni Derneği 2010-

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
Lisans
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Hayvan Yetiştirme Arı Yetiştiriciliği
Mesleki Uygulama Alternatif Kanatlı Hayvan Yetiştirme
Bitirme Ödevi Mesleki Uygulama
  Bitirme Ödevi
Lisansüstü
Güz Dönemi Bahar Dönemi
Bal Arısı Biyolojisi Bal Arısı Islahı ve Genetiği
Keklik, Sülün ve Bıldırcın Yetiştiriciliği Ana Arı Yetiştirme Teknikleri

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ ve PROJELER
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yıllar Destekleyen kurum Bütçe
(TL)
Prof.Dr. Çetin FIRATLI
 
Araş. Gör. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
Türkiye'nin Güneydoğu Sınırboyu Bal Arısı Populasyonlarının (Apis mellifera L.) Morfolojik Özellikleri 2007-2009 Ankara Üniversitesi 30.000
Arş. Gör. Dr. Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR
 
Yrd. Doç. Dr. Şahin ÇADIRCI
Performance Evaluation Of Stationary Beekeeping System On Conditions of Sanlıurfa 2012-2013 Harran Üniversitesi 14.952
 

YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde son 5 yılda yayımlanan makaleleri :
 
Dogan, Z., Karagoz, M., Ozbakır, G. O. 2014. Long Years Apiculture Data Model of Turkey: An Econometric Time Series Analysis. The Journal of Animal and Plant Sciences. 24(5):1573-1578.
 
Ozbakır, G. O. and C. Fıratlı. 2013. Morphometric Classification of Honeybee Populations (Apis mellifera L.) Along the Southeast border of Turkey. Bulg. J. Agric. Sci., 19(6): 1396-1400.
 
Ozmen Ozbakır, G., Koncagül, S., Çadırcı, Ş. and Fıratlı, Ç. 2012. Genetic Parameters of Some Morphological Traits in Honey Bee Populations (Apis mellifera L.) Along the Southeast Border of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances. 11(10):1734-1738.
 
Çetin, M., Şengül, T., Özmen, G., Söğüt, B. 2006. The Effect of Egg Weight on Hatching Rate and Fattening Performance of Partridges (A.chukar). Journal of Animal and Veterinary Advances. 5(6):507-510.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
Özmen Özbakır, G. 2013. İşçi Arılarda (A. mellifera L.) Yumurta Denetleme Davranışı. Hayvansal Üretim 54(2): 24-29.
 
Şengül, T., Çetin, M., Özmen, G., Dede, E. 2005. Farklı Yetiştirme Sistemlerinde Barındırılan Kekliklerin (A.chukar) Besi Performanslarının Karşılaştırılması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi. 6(1):53-56, Ankara.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
 
Özmen Özbakır, G. 2014. Beekeeping in Şanlıurfa: Problems and Solutions. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014. Diyarbakır, Turkey. (Poster)
 
Özmen Özbakır, G., Koncagül, S., Çadırcı, Ş. 2014. Heritability Changes In Some Morphological Traits of Worker Honeybees From Naturally Mated Queens. 4th International Mugla Beekeeping and Pine Honey Congress (concurrently with) 20th Apislavia Congress. 05-09 November 2014. Muğla, Turkey. (Poster)
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 
Özmen Özbakır, G. 2012. Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Endokrin Sistem. VIII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 22-23.05.2012. Şanlıurfa. (Poster)
 
Özmen Özbakır, G. 2012. Bal Hakkındaki ‘Gerçek’ler. VIII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 22-23.05.2012. Şanlıurfa. (Poster)