Özgeçmiş
 
Unvanı, Adı ve Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Kemal YAZGAN
Doğum Yeri ve Tarihi: 19.08.1977
İletişim Bilgileri:
Tel:  0414 344 00 72 /1520
Faks: : 0 414 349 00 73
e-mail: kemalyazgan@gmail.com kyazgan@harran.edu.tr
Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Osman Bey Yerleşkesi Şanlıurfa.
 
 
Uzmanlık Alanları:
 
1 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme
2 Laktasyon ve Büyüme Eğrisi Modelleri, Genetik Parametre Tahmin Metotları
3  
 
 
Eğitim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite/Fakülte Yıl
Doktora Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Harran Üniversitesi 2004-2010
Yüksek Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Ankara Üniversitesi
 
1999-2002
 
Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Ankara Üniversitesi
 
1999-2002
 
 
 
Akademik Görevler:
 
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr.    
Doç. Dr.    
Yrd.Doç. Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2011
Araş.Gör.Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010
Araş.Gör. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2003 -
Öğr.Gör.    
Okutman    
Uzman    
 
İdari Görevler:
 
Görevi Görev Yeri Yıl
     
     
     
 
Kurul / Komisyon Üyeliği:
 
  Yıl
1    
2    
3    
 
Aldığı Ödül ve Burslar:  
 
  Konusu ve Nereden Alındığı Yılı
1    
2    
3    
 
 Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar:
 
  Kuruluşun Adı Yılları
1    
2    
3    
 
Araştırma Faaliyetleri ve Projeler :
 
Proje Yürütücüsü ve Yardımcı Araştırıcılar Proje Başlığı Yılları Destekleyen Kurum Proje Bütçesi (TL)
    2004-2006 HÜBAK 6.000
    2002-2005 TÜBİTAK 150.000
Dr. Hab. Joanna MAKULSKA
Arş. Gör. Kemal YAZGAN
Application  of Dynamic programming in the Optimization of Milk Production
 
2007-Devam ediyor Polish Ministry of  Science and Higher Education,
Nr: N N3112216 33
 
 
YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler:
 
1.  Yazgan, K., Makulska, J., Węglarz, A., Ptak, E., Gierdziewicz, M.  2010. Genetic relationship between milk dry matter and other milk traits in extended lactations of Polish Holstein cows. Czech J. Anim. Sci., 55: 91-104. 
 
2.  Koncagül S., Yazgan K. 2008. Modeling first lactation of Holstein cows on herds in the southeast region of Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (7): 830-840.
 
3.  Eyduran E., Yazgan K., Özdemir T. 2008. Utilization of profile analysis in animal science. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (7): 796-798.
 
4.  N. Denek, A. Can, S. Tufenk,  K. Yazgan,  H.Ipek, M. Iriadam. 2006.The effect of heat stress on nutrient utilization and blood-rumen parameters  of Awassi ram lambs fed different type  and level of roughage. Small Ruminant Research . 63:156-161.
 
5.  Can, A., Denek, N., Alıcıoğlu, E., Yazgan K., Seker M., Ipek, H. 2005. Effect of corn grain particle size on nutrient digestibility of Awassi rams fed high and low level alfalfa containing diets. Journal of Animal and Veterinary Advances 4 (5): 543-546
 
6.  Can. A, N. Denek, Yazgan, K. 2005. Effect of Replcing Urea With Fish Meal in Finishing Diet on Performance of Awasi Lamb Under Heat Stress Small Ruminant Research (59) 1-5
 
7.  Can. A, N. Denek, Yazgan, K. 2004.Effect of Urea and Molasses Suplementation on Nutrient Intake and Digestibility of Sheep Fed with Straw. Journal of Animal and Veterinary Advances 3(7): 466-469.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.  Yazgan. K., Cedden. F. 2006. Çiftlik Hayvanlarında Fertilizasyonun İmmünolojik Denetimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Cilt:11 Sayı:1 Sayfa:36-41
 
2.  Can.  A., N. Denek., Yazgan, K., 2004. Şeker Pancarı Yaprağına Değişik Katkı Maddeleri İlavesinin Silaj Kalitesi İle İn Vitro Kuru Madde Sindirilebilirlik Düzeylerine Etkisi. Van YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi 14 (2): 26-29
 
3. Eyduran.E, Özdemir. T., Yazgan. K., Keskin S., 2005. Siyah Alaca İnek Sütündeki Somatik Hücre Sayısına Laktasyon Sırası ve Döneminin Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16 (1) : 61-65
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
 
1. Cedden, F., Dellal, G. Yazgan, K. 2010. Memeli Çiftlik hayvanlarında immünolojik yöntemlerin üreme amaçlı kullanımı. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2 s:727-734.
2.  Koncagül S., Çadırcı Ş., Yazgan K., Başkurt Ö. 2007. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Süt Sığırı İşletmelerinde Sürüden Çıkarma Nedenleri. GAP V. Tarım Kongresi Sayfa: 658-661.
 
3. Can, A., Denek, N., Yazgan, K.,  2004. Sıcak Şartlarda Balık Ununun İvesi Kuzularında Besi Performansı Üzerine Etkisi. 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 1-4 Eylül Isparta.
 
4. Yazgan, K., Okuyan, R.M., 2003. Farklı Fosfor Düzeyli Rasyonların Sütten Kesilmiş Oğlaklarda Büyüme Performansına Etkisi. II. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül Konya.