Dr. Ramazan BOZKURT
 
Eğitim
1998 Doktora Harran Üniversitesi Hidrobiyoloji
1994
1986
Yüksek Lisans
Lisans
Harran Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Hidrobiyoloji
Su Ürünleri
 
Uzmanlık Alanı :
  1. Biyoloji
  2. Hidrobiyoloji
  3. Zooloji
 
Bilim Dalı: Su Ürünleri
 
Uzmanlık Alanı
 
 Anahtar Sözcükler
Biyoloji Biyoloji, Zooloji, Sistematik,
Hidrobiyoloji,
Su Ürünleri
 
   

VERDİĞİ DERSLER
 ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
ZOOLOJİ II 
 BAHÇE BİTKİLERİ  BÖLÜMÜ
BOTANİK - I 
BOTANİK - II 
 BİTKİ KORUMA  BÖLÜMÜ
GENEL BOTANİK - I
 GENEL ZOOLOJİ I
 ZOOLOJİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
GENEL BOTANİK - I
TARIM MAKİNALARI
GENEL BOTANİK - I
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
BOTANİK I
BOTANİK - II
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
BOTANİK I 
BOTANİK - II 
 
MOLEKÜLER GENETİK


Yayın Listesi
 
1.BOZKURT, R., 1994.Atatürk Baraj gölü ve baraj gölüne dökülen derelerdeki balıkların sistematiği. Yüksek lisans tezi.Yayınlanmamış. HR.Ü. Fen Bil.Enst. Şanlıurfa.
2.BOZKURT, R., ŞEVİK, R., 1997.Bozova (Şanlıurfa) büyük ve küçük gölündeki balıkların sistematik özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Mayıs, 931-936. İzmir.
3.ÜNLÜ, E., BOZKURT, R., 1996.Notes on the catfish,Silurus triostegus (Siluridae) from the Euphrates river in Turkey. Revue Europe�enne d�Ichtyologie. CYBİUM, Vol.20, No 3. 315-317.
4.ŞEVİK, R., BOZKURT, R., 1997.Çakal çayındaki(Adıyaman) büyük ve küçük gölündeki balıkların sistematik özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Mayıs, 889-894. İzmir.
5.BOZKURT, R., 1998. Atatürk Baraj gölü ve baraj gölündeki Acanthobrama marmid Heckel 1843, Capoeta trutta (Heckel, 1843) ve Carasobarbus luteus (Heckel, 1843)� un Biyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar. Doktora tezi. Yayınlanmamış. HR.Ü. Fen Bil.Enst. Şanlıurfa.
6.BOZKURT, R., ŞEVİK, R., ÜNLÜ, E., 1999. Atatürk Baraj gölündeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)�nın büyüme özellikleri üzerinde bir araştırma. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (1-2): 1-10. Şanlıurfa.
7.BOZKURT, R., ŞEVİK, R., ÜNLÜ, E., 1999. Atatürk Baraj gölündeki Capoeta trutta (Heckel, 1843)�nın üreme özellikleri üzerinde bir araştırma. HR.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3 (1-2): 11-2 Şanlıurfa.