ÖZGEÇMİŞ
 
Zeki DOĞAN 1970 yılında Adıyaman Besni ilçesinde doğdu. İlk ve orta okul öğrenimini Besni’ de tamamladı. 1987 yılında Adıyaman Lisesi Tabii Bilimler Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl girmiş olduğu ÖSYM sınavlarında Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Ziraat Fakültesini kazandı. 1991 yılında fakülte eğitimini başarıyla tamamlayarak Ziraat Mühendisliği unvanını alan,  Zeki DOĞAN  Eylül 1993 tarihine kadar Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü’nde ve Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan bir fidanlıkta kurucu mühendis olarak çalıştı. Eylül 1993 yılında başladığı akademik hayatında İstatistik ana bilim dalında hazırladığı tez ile 1995 ‘de yüksek lisansını tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını ayrıca 2000 yılında aynı ana bilim dalında hazırladığı tez ile doktorasının tamamlayarak Bilim Doktoru unvanını aldı. Kasım 2002 deki öğretim üyeliği kadro ilanına müracaat ederek 14.01.2003 tarihinde Biyometri (İstatistik) ve Genetik Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Bütün bu akademik çalışmalarının yanında sivil toplum örgütlerinde yöneticiliği ve basın danışmanlığı görevlerinde bulundu. Halen Harran Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışan Zeki DOĞAN, gerek kendi üniversitesinde gerekse de çevre üniversitelerde ki sağlık, sosyal ve fen bilimleri alanında çalışan öğretim elemanlarının çalışmalarına parametrik ve nonparametrik yöntemlerle istatistik analiz konusunda, özellikle anket hazırlama, saha taraması, değerlendirme ve sonuç raporlarının hazırlanmasında danışmanlık yapmakta ve 2003 yılından beri fakülte yönetim kurulu üyeliğini yürütmekte olup, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında yayınlanan kırkın üzerinde makalesi bulunmaktadır. Zeki DOĞAN evli ve üç çocuk babasıdır.
e-mali : zdogan02@yahoo.com
GSM:0532 200 66 39

3. YAYIN VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
 
A. SCI Kapsamındaki Araştırmaya Dayalı Makaleler,
 
A.1. ÖZTÜRK İ., ORHAN H., DOGAN Z., Comparision Of Principle Component Analysis And Multidimensional Scaling Methods For Clusturing Some Honey Bee Genotypes, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3): 413-419, ISSN:1680-5593, Medwell Journals, 2009. 
 
A. 2. ORHAN H., ÖZTÜRK İ., DOGAN Z. and YURTSEVEN. S., Examining Structual Distribution Of Livestock In Eastern And South-Eastern Anatolia Of Turkey By Multiwariate, Statistics, Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (3): 481-487,  ISSN:1680-5593, Medwell Journals, 2009. 
 
A. 3. GÜZEY M., VURAL H., SATICI A., KARADEDE S., DOĞAN Z., ‘Increase of Free Oxygen Radicals in Aqueous Humor Induced by Selective  Nd: YAG Laser Trabecu loplasty in the Rabbit’ European Journal of Ophthalmology, University of Milano, January-March 2001,  Vol. 11, No. 1.
 
A. 4. GÜZEY M., SATICI A.,DOĞAN Z., KARADEDE S., ‘The Effects of bupivacine and Lidocaine on the Corneal Endothelium when Applied İnto the enterior Chamber at the Concentration Supplied Comercially’, Ophthalmologica Mar-Arr 2002, 216, (2), 113-117 
 
A. 5. GÜZEY M., KARADEDE S., DOĞAN Z., SATICI A., ‘ Ketorolac-Tombramucyne Combination in Reducing İnflammation Following Phacoemulsifikation Cataract Extraction witth Scleral Tunnel İncision’ Ophtalmic Surgery and Lasers, Volume 31, Numder 6, 2002.
 
A. 6. GÜZEY M., ÖZARDALI İ., KILIÇ A., BAŞAR E., DOĞAN Z., SATICI A., KARADEDE S., ‘ The Treatment of Severe Trachomatous Dry EYE with Canalicular Silicone Plugs’,  Royal College of Oftalmologists, Eye 2002, 15(3), 297-303.
 
A. 7. SİMSEK M., TONKAZ T., KACIRA M., COMLEKCIOGLU N., DOGAN Z., The effects of diffferent irrigation regimes on cucumber yield and yield characterics grown in open field, Agricultural Water Management, 73 (2005) 173-191.
 
A. 8. DOĞAN E., KIRNAK, H., DOĞAN Z.,  Effect of varying the Distance of Collectors below a Sprinkler Head and Travel Speed on Measurements of Mean Water Depth and Uniformity for a Linear Move Irrigation Sprinkler System. Biosystem Engineering, 99(2008) 190-195.
 
 
B. Yurt İçi ve Yurt Dışındaki Bilimsel Hakemli Dergilerdeki Araştırmaya Dayalı   Makaleler,
 
B. 1. DOĞAN  Z.,YILDIZ N., ÖZTÜRK İ., ‘Basit Doğrusal Regresyon Modellerinde Anormal Gözlemlerin Testi: Cook İstatistiği’, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:4, Ekim 1997, Şanlıurfa.
 
B. 2. ÖZTÜRK İ., DOĞAN Z., YILDIZ N., ‘Deneme Planlarında Eksik Verilerin Kovaryans Analizi İle Tahmini’, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, Ocak 1998, Şanlıurfa.
 
B. 3. GÜZEY M., SATICI A., OĞUZ H., DOĞAN Z., Fakoemülsifikasyon Yöntemleriyle Katarakt Cerrahisinde Kullanılan Viskoelastik Maddelerin Postoperatuar Göz İçi Basıncı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması’, Türk Oftalmoloji Gazetesi,Vol:XXVII, 6 Kasım-Aralık 1997.
 
B. 4. SATICI A., OĞUZ H., GÜZEY M., GÜRLER B., DOĞAN Z., ’Güney Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Sağlıklı İnsanlarda Göz İçi Basıncının Yaş ve Cinsiyet İle Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi’, Türk Oftalmoloji Gazetesi,Vol: XXVIII, 5 Eylül-Ekim 1998.
 
B. 5. SATICI A., GÜZEY M., OĞUZ H., GÜRLER B., DOĞAN Z., ‘Korneal Tutulumlu Vernal Keratokonjonktivit Tedavisinde Lodoksamid ve Sodyum Kromoglikatın Klinik Etkinliklerinin Karşılaştırılması’ Türkiye Klinikleri OFTALMOLOJİ Dergisi, Vol: 8, Sayı:4, Aralık 1999.
 
B. 6. GÜZEY M., ARSLAN Ş. O., SATICI A., DEVRANOĞLU K., DOĞAN Z., ‘Endokapsüler Fakoemülsifikasyon Yöntemiyle Katarakt Cerrahisinde kullanılan Viskoelastik Maddelerin Santral Kornea Kalınlığı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması’. Türk Oftalmoloji Gazetesi,Vol:XXIX, Eylül-Ekim 1999.
 
B. 7. SATICI A., GÜZEY M., VURAL H., OĞUZ H., GÜRLER B., DOĞAN Z., ‘Trahomlu Olgularda Konjonktiva Skatrizasyonunun Gözyaşı Lizozim Konsantrasyonu Üzerine Etkisi’ Medikal Network OFTALMOLOJİ, Volume:6, No:2, 1999.
 
B. 8. GÜZEY M., SATICI A., KARADEDE S., DOĞAN Z., ‘Standard Ekstrakapsüler Katarakt Estraksiyonu ve Endokapsüler Fakoemülsifikasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Komplikasyonlar, Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlar’. Medikal Network OFTALMOLOJİ, Volume:6, No:4, 1999.
 
B. 9. SATICI A., GÜZEY M., GÜRLER B., DOĞAN Z., Tavşanlarda Göz İçi Basınç Değişimleri ile Aydınlık Karanlık Periyotları Arasındaki İlişkilerin Tono-Pen Tonometresi İle İncelenmesi’ MN Oftolmoloji Cilt 8, Sayı 1, 15-18, 2002.
 
B. 10. SATİCİ A.,GÜZEY M.,DOĞAN Z., KILIC A., Relationship between tear TNF-alpha, TGF-beta (1) and EGF levels and severity of conjunctival cicatrization in patients with inactive trochama,. OPTHAL. Res. 35(6):301-305 2003.
 
B. 11. BOYDAK E., DOĞAN Z., ÖZTÜRK İ., ‘Bazı Soya (Glycine max. L.) Çeşitlerinde Verim ve Verime Etkili Özellikler Arasında Korelasyon ve Path Analizi’, Ankara Üni. Ziraat Fak. Dergisi. Cilt:8, Sayı:2, 2002, Ankara.
 
B. 12. BOYDAK E., ŞİMŞEK M., DOGAN Z., ‘Farklı Sulama Metotları ve sulama Aralıklarının Soyanın (Glycine max L.) Verim ve Verim Kompenentleri Üzerine Etkisi’ Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 33(1), 9-15, 2002, Erzurum.   
 
B. 13. ŞENGÜL T., ÇELİK Y., DOĞAN Z., Şanlıurfa ili kentsel alanda tüketicilerin tavuk eti tüketim düzeyleri ve alışkanlıklarının belirlenmesi. GOP Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, Temmuz 2002.
 
B. 14. ÖZTÜRK İ., DOĞAN Z., YILDIZ N., ‘ Teşhis Edilen Anormal Gözlemlerin İterasyon ve Kovaryans Yöntemleri İle yeniden Tahmini’ Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi Erzurum.
 
B. 15. DOĞAN Z., KAYA L., ÖZTÜRK İ., ŞANGÜL T., AB Sürecinde Türkiye Hayvancılık Politikaları Ve Bir Örneklemesi Olan GAP Bölgesi Hayvancılığına Ait Bazı Parametrelerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ziraat Mühendisliği Hakemli Yayın Organı Ocak-Haziran 2006 ANKARA/TURKEY (346) s.14-25.
 
B. 16. ŞAHİNÖZ E., DOĞU Z., TAŞ M., DOĞAN Z., Bozova ilçesi atık suyunun Atatürk Baraj gölünde oluşturduğu kirliliğin tespiti, , Ziraat Mühendisliği Hakemli Yayın Organı Temmuz-Aralık 2007, ANKARA/TURKEY (349), s.8-13.
 
B. 17.  DOĞAN Z., KAYA L., Hayvancılık Denemelerinde Birden Fazla Değişken İçeren Setler Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi İle Belirlenmesi. EKEV Akademi, Dergisi, Mart-2010. (Basımda).
 
C. Hakemsiz Bilimsel Dergilerde ki  Araştırmaya Dayalı     Makaleler
C. 1. DOĞAN Z., ‘Şanlıurfa’da Hayvancılık’ TeknoGAP Sektörel Tarım Gazetesi, Sayı:1, Ocak 2002.    
 
C. 2. DOĞAN Z., ‘ Harran Ovasında Ürün Desenindeki Değişimler’ TeknoGAP Sektörel Tarım Gazetesi, Sayı:1, Ekim 2002.    
 
 
D. Uluslar arası Kongre veya Sempozyumlardaki Araştırmaya Dayalı Sunulu  Makaleler,
 
D. 1. DOĞAN Z., KARAGÖZ M., ÖZTÜRK İ., KARAGÖZ K.,‘Türkiye’nin Uzun Dönem  Hayvancılık Verileri İçin ARIMA Modellemesi’, Uluslararası Hayvancılık 99’ Kongresi ve Tarım Fuarı, 274-282, 21-24 Eylül 1999, İzmir.
 
D. 2. ŞENGÜL T., KARLI B., KONCA Y., DOĞAN Z., ‘GAP Bölgesindeki Tavukçuluk İşletmelerinin Teknik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi’. Uluslararası Hayvancılık 99’ Kongresi ve Tarım Fuarı,693-698,  21-24 Eylül 1999, İzmir.
 
D. 3. KARAGÖZ M. ,  DOĞAN Z., ÖZTÜRK İ., ‘A Tıme Serıes Analysıs For  The Poultry Data Of Turkey. XXII World’s Poultry Congress, June 8-13 2004 Istanbul/TURKEY.
 
D. 4. ŞAHİNÖZ E., DOĞU Z., DOĞAN Z., KILIÇ Ö.S. , TAŞ M., SELÇUK B., A Study Of The Determination On Water Quality In The Atatürk Damlake: A Sample Of Bozova District, 18th İnternational Soil Meeting (ISM) May 22-26, 2006, ŞANLIURFA.
 
D. 5. DOĞAN Z., YÜCEL A., Adıyaman İlinde Bitkisel Ve Hayvansal Üretimdeki Sorunlar Ve   Çözüm Önerileri, Uluslararası Kommagene Festivali ve Medeniyetler Kavşağında Adıyaman Sempozyumu, 2006, ADIYAMAN.
 
E. Uluslar arası Kongre veya Sempozyumlardaki Poster Bildiriler,
   
E. 1. YILMAZ N, VURAL H., GÜZEY M., DOĞAN Z., UÇAR E., ‘The Effect of Sibutramine on Serum Lipids Subfractions in Obese’ Journal of International Association for the Study of OBESITY, European Congress Obesity, VOLUME: 24, Supplement 1, pp 598, 24-27 May 2000 Antwerp, BELGIUM.
 
E. 2. YILMAZ N, SERMATOVA S., ÖZTÜRK A., SIRMATEL O., DOĞAN Z., ‘The Effect of Sibutramine Therapy on Hepatosteatosis and Gallbladder in Obese’. Journal of International Association for the Study of OBESITY. European Congress Obesity, VOLUME: 24, Supplement 1, pp 577, 24-27 May 2000 Antwerp, BELGIUM.
 
 
F. Ulusal Kongre veya Sempozyumlardaki Araştırmaya Dayalı Sunulu Makaleler,
 
F. 1. DOĞAN Z., ÖZTÜRK İ., SIRALI R., KARAGÖZ M., ‘Türkiye ve GAP İllerindeki Uzun Yıllara Ait Kovan Sayısı, Bal ve Bal Mumu Üretimindeki Gelişmelerin Regresyon Analizi İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi’ GAP l. Tarım Kongresi 26-28 Mayıs 1999, Cilt 2. Sayfa 1165-1172, Şanlıurfa.
 
F. 2. ÖZTÜRK İ., DOĞAN Z., , SIRALI R., YILDIZ N., ‘Türkiye’nin Farklı Bölgelerine Ait Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Genotiplerinin Tek Bağlantı, Tam Bağlantı ve Ward Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi’ GAP l. Tarım Kongresi 26-28 Mayıs 1999, Cilt 2. Sayfa 1211-1218, Şanlıurfa.
 
F. 3. ŞAHİNÖZ E., SELÇUK B., DOĞU Z., KILIÇ Ö.S. , TAŞ M., DOĞAN Z., Bozova ilçesi atık suyunun Atatürk Baraj gölünde oluşturduğu kirliliğin tespiti, GAP Mühendislik Kongresi, 26-28 Nisan, (1473-1478, 2006, ŞANLIURFA.
 
F. 4. YURTSEVEN S., DOĞAN Z., ÖZTÜRK İ., ÇETİN M.,Türkiyede Hayvansal Üretimin Gelişme Durumu ve Karma Yem Üretimindeki Değişmelerin Trend Analizi ile İncelenmesi. 5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5–8 Eylül 2007, Van. s.71.
 
F. 5. ÖZTÜRK İ., YURTSEVEN S., ORHAN H., DOĞAN Z., Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hayvancılığının Dağılım Profilinin Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemlerle İncelenmesi. 5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5–8 Eylül 2007, Van s.85.
 
F. 6. KAYA L., DOĞAN Z., YURTSEVEN S., Farklı Kekik Ekstraktlarının Bıldırcınların Lökosit Hücrelerindeki DNA Hasarı Üzerine Etkilerinin Kruskal-Wallis Testi ile İncelenmesi, IV. Ulusal Öğrenci Kongresi, 15-17 Mayıs 2008 Samsun, 18-24. 
 
F. 7. KARAGÖZ M., DOĞAN Z., İklimdeki Değişimin Uzun Dönem Zaman Serisi Analizi: Malatya Örneği, IV. İstatistik Günleri Sempozyumu  28-30 Ağustos 2008 Samsun.
 
F.8. YURTSEVEN S., DOĞAN Z., SERBESTER U., GÖRGÜLÜ M, Farklı Yemleme Sistemlerinde Beslenen Sağmal Alman Alaca × Kıl Melezi Keçilerin Besin Madde Tüketimleri Ile Süt Verim Ve İçeriği Arasındaki İlişkilerin Fenotipik Ve Kanonik Korelâsyon Ile İncelenmesi. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010, Çanakkale.