2001 yılında kurulan ve 2017 yılından beri Uluslararası Kod’a sahip olan Harran Üniversitesi Herbaryumu, HARRAN koduyla bilinmektedir (New York Botanical Garden Herbarium, 1895 http://sweetgum.nybg.org erişim tarihi 21.03.2020).

Kurulduğu ilk yıllarda Harran Üniversitesi Herbaryumu'nda (HARRAN) herbaryum çalışmaları açısından yeterli kaynak bulunmamaktaydı. İlerleyen yıllarda botanik alanında yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte herbaryum koleksiyonları artmaya başladı. Herbaryumumuz, Fen Bilimleri alanında pek çok araştırıcıya, özellikle Botanik Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora yapan genç araştırıcılara hizmet vermektedir.

HARRAN herbaryumunda farklı familyalara ait 7000’nin üzerinde bitki örneği mevcuttur. Bu örneklerden özellikle Fabaceae familyasından Trigonella ve Astragalus cinslerine ait hemen hemen bütün taksonlara ait örnek bulunmaktadır.

Prof. Dr. Hasan Akan’ın TÜBİTAK tarafından desteklenen bazı projeleri (Aytaç &Akan, 2000 TGAB-1575; Ekici vd., 2005, TBAG1959; 2009 TÜBİTAK 106T284; Akan vd., 2006 TBAG-2099, Akan, 2007 HÜBAK 798) nedeniyle Fabaceae koleksiyonu da artış göstermiştir.

Şanlıurfa ilinin Geofit Florası da tez olarak ikinci yazar tarafından yönetildiği için HARRAN herbaryumu, Geofit koleksiyonu açısından da zengin konumdadır (Eker vd., 2008).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde taksonomik araştırmalar yapan birçok araştırmacının herbaryumda kendilerine ait özel koleksiyonları da bulunmakta ve örnekler teşhis edildikçe herbaryuma kazandırılmaktadır.

Herbaryumumuzdan Görüntüler: