Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS-GİS)
Günümüzde bilişim sektörü, tahmin edilenin ötesinde, çok hızlı bir değişim ve gelişim süreci yaşamaktadır. Söz konusu sürecin en önemli gelişmelerinden birisi de, XX. yüzyılda ortaya çıkan ve içinde bulunduğumuz XXI. yüzyılda daha da gelişerek, çok geniş bir yelpazede yer bulan, ingilizcesi Geographic Information System (GIS) olan Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS)’dir. Birinci derecede mekana dayalı bir yazılım programı olduğundan ağırlıklı mekan ile ilgili çalışmalar yapan bilimlerde pozitif bir etki yapmış ve yapmaya da devam etmektedir (Benek vd., 2008).
CBS; karmaşık planlama ve yönetim sorunlarının çözülebilmesi için tasarlanan; mekândaki konumu belirlenmiş verilerin yönetimi, işlenmesi, analiz edilmesi, modellenmesi ve görüntülenebilmesi işlemlerini kapsayan donanım, yazılım ve yöntemler sistemidir (İşlem Grubu, 2005:1). Daha detaylı bir şekilde, CBS’yi, araç (toolbox), yönetim (management) ve sistem (system) gibi üç temel yaklaşımla irdeleyen Burrough, söz konusu sistemin “bilgi teknolojisne dayalı bir veri toplama, işleme ve sunma aracı olarak veya yoğun ve karmaşık konum bilgilerinin etkin bir şekilde denetlenebildiği bir yönetim tarzı veya coğrafi verilerin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayan bir sistem ya da bunların bir bütünü olarak algılanması“ (Yomralıoğlu, 2005: 48) gerektiğini belirtmektedir.
            Bu çerçeveden hareketle, bölümümüzde 2007 yılında 20 kullanıcılı bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS-GIS) Laboratuarı kurulmuştur. Lisans düzeyinde halen aktif olan bu laboratuarda öğrencilerimize gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgilerin sağlanması yönünde uygulama ağırlıklı Coğrafi Bilgi Sistemleri (ArcGIS, Global Mapper programları), Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı (Microsoft Office programları ile Coğrafi verilerin analiz yapabilme yeteneğinin kazandırılması), Uzakta Algılama (Erdas, Envi programlarının) ve Jeomorfolojik Haritalama (ArcGIS, Global Mapper programları) dersleri verilmektedir.
 

BOLOGNA

       

      
  
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

MEZUN PORTALI

 

BAĞLANTILAR