Bölümümüz, 1992 yılında kurulan Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde teşkilat olarak kurulmuştur. 1994 yılında akademik personel almaya başlayan bölümümüz, 1995-1996 eğitim öğretim yılında yüksek lisans öğrencisi, 2005-2006 öğretim yılında örgün lisans öğrencisi, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında ikili lisans öğrencisi ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında da doktora öğrencisi almaya başlamıştır.
 
Bölümümüzde 4 Prof., 2 Doçent 3 adet Dr. Öğr. Üyesi, doktora tez  aşamasında olmak üzere 2 Araştırma Görevlisi  bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Türkiye Coğrafyası ve Fiziki Coğrafya olmak üzere 4 anabilim dalı aktif durumdadır.
 
Bölümümüzde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibariyle 300 örgün ve 200 de ikili öğretimde olmak üzere toplam 500 lisans öğrencisi, 71 yüksek lisans öğrencisi ve 12’si de doktora öğrencisi olmak üzere toplam 633 öğrenci bulunmaktadır. Bölümümüz doktora öğrencilerinden YÖK 100/2000 projesinde  4'ü Göç Çalışmaları ve 5'i de Siyasi Coğrafya programı kapsamındadır.   
 
Ayrıca, bölümümüz bünyesinde 2007 yılından beri 40 kullanıcılı bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Laboratuarı ve 2018 yılında kullanıma başlanan Alüvyal Jeomorfoloji 
 Laboratuarı bulunmaktadır. 

BOLOGNA

       

      
  
 

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

MEZUN PORTALI

 

BAĞLANTILAR