Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, Amerikan Elçiliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği ile TED Koleji işbirliğinde düzenlenen  “Bringing Language to Life with Learner-Centered Drama” adlı çalıştay, Şanlıurfa genelinde özel ve devlet okullarında çalışan İngilizce öğretmenleriyle İngilizce öğretmen adaylarını bir araya getirdi.  Amerikalı dil ve drama uzmanı Leslie SAPP tarafından İngilizce öğretmenleri ve İngilizce öğretmen adayları için dil sınıflarına öğrenci merkezli drama entegrasyonuna yönelik 3 saatlik atölye çalışması gerçekleştirildi.
Yabancı Diller Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şeyma DOĞAN, Leslie SAPP’e çalıştaya sağladığı katkılarından dolayı plaket takdim ederek teşekkür etti. Ayrıca, Dr. Fatma Şeyma DOĞAN bu tür çalışmaların düzenli olarak yapılacağını belirtip yerel öğretmenlerin ihtiyacını karşılamanın önemine değindi.