HARÜSEM BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM MODÜLLERİ

Tüm eğitimlerimizde uluslararası geçerliliğe sahip Harran Üniversitesi sertifakası verilmektedir. Talep edilmesi halinde MEB onaylı eğitim ve sertifikaları da düzenlenebilmektedir.

1-) Dil kursları. YDS, YÖKDİL, TOEFL vd. tüm dil sınavlarına hazırlık kursları düzenlenmektedir. Ayrıca, sadece gündelik konuşmaya ve/veya akademik konuşmaya yönelik dil kursları düzenlenmektedir.

2-) Çocuk Bakım Elemanı Eğitimi; Eğitim Harran Üniversitesi kreşlerinde uygulamalı gerçekleştirilmektedir.

3-) Tıbbi Sekreterlik Eğitimi; Suriyeli sığınmacılar dil sorunu yüzünden sağlık kuruluşlarında sorunlarını anlatamamakta ve büyük zaman kayıplarıyla gerginliklere neden olmaktadır. Eğitim Harran Üniversitesi sınıf ve laboratuvarlarda verilmektedir.

4-) Parke Taşı ve Bordür Kaplamacılığı Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar Şanlıurfa’da çok aktif olan yapı - inşaat sektöründe; betonarme inşaat şantiyelerinde, yapı elemanları üretim tesisleri vb. yerlerde çalışabilirler. Bu faaliyette Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümünde görevli akademisyenler eğitici olacaktır. Eğitim süresi 676 saat olarak planlanmaktadır.

5-) Tohumla Üretilen Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi; Mezun olan sığınmacılar üretici birliklerinde, üretme çiftliklerinde, süs bitkileri işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde çalışabilirler. Şanlıurfa ilinde mevcut birçok üretim serasında bu alanda istihdam edilecek yetişmiş personel ihtiyacı bulunmaktadır. Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve uygulama alanlarında 204 saatlik eğitim verilecektir.

6-) Muhasebe Yardımcılığı Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde şirket kurmuş Suriyelilerin veya Arap ülkeleriyle ticaret yapan şirketlerin finans, muhasebe ve dış ticaret gibi birimleri vb. yerlerde muhasebe yardımcı elemanı olarak çalışabilirler. Bu faaliyette Harran Üniversitesinin ilgili bölümlerindeki görevli akademisyenler eğitici olacaktır. Eğitim süresi 592 saat olarak planlanmaktadır.

7-) Hasta Bakım Elemanı Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar hasta ve yaşlı hizmetleri sektöründeki bakımevleri, evde bakım, hastaneler, geronto-psikiyatri klinikler, huzurevlerinde çalışabilirler. Eğitimin toplam süresi 480 saat olacaktır. Eğitim Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir.

8-) Engelli Bakım Elemanı Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım, özel bakım merkezleri, aile danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde istihdam edilebilirler. Ayrıca iç savaş nedeniyle ülkemizdeki pek çok sığınmacıda özürlü/engelli hale gelmiştir.  Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve laboratuvarlarda 420 saatlik eğitim verilecektir.

9-) İlk Yardım Eğitimi; Eğitimi alan sığınmacılar sağlık kuruluşlarında aile ve tüketici bilimleri alanında çalışabilirler. Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve laboratuvarlarda 116 saatlik eğitim verilecektir.

10-) Mermer ve Taş Kaplamacılığı Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar Şanlıurfa’da çok aktif olan taş kaplamacılığı yapı - inşaat sektöründe; betonarme inşaat şantiyelerinde, yapı elemanları üretim tesisleri vb. yerlerde çalışabilirler. Bu faaliyette Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat bölümünde görevli akademisyenler eğitici olması ve eğitim süresinin 444 saat olarak planlanmaktadır.

11-) İşaret Dili Eğitimi; İç savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyeli sığınmacılar arasında birçok işitme engelli birey bulunmakta ve bu kişiler günlük hayatta dış dünyayla iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Bu eğitimle birlikte işitme engelli bireylere rehberlik edecek ve onların günlük hayatta dış dünyayla iletişimini sağlayacak kişiler yetiştirilecektir. Eğitim sonrasında yeterliliğe sahip sığınmacıların listesi bölgede mevcut sağlık kuruluşlarına bildirilecek ve istihdam edilmelerinde yardımcı olunacaktır. Eğitim süresi 120 saat olacak ve ilimizde mevcut görevli uzmanlar tarafından verilecektir. 

12-) Seracılık Eğitimi; Mezun olan sığınmacılar üretici birliklerinde, üretme çiftliklerinde, süs bitkileri işletmelerinde, fide ve fidan üretim firmalarında, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde çalışabilirler. Şanlıurfa ilinde mevcut birçok üretim serasında istihdam edilecek yetişmiş personel ihtiyacı bulunmaktadır. Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve uygulama alanlarında 188 saatlik eğitim verilecektir.

13-) Sağlık Aracılığı Eğitimi; Bu faaliyette ülkemizde bulunan Suriyeli sığınmacıların tedavi işlemlerinde sağlık görevlileriyle iletişim kurmak, tedavi merkezlerindeki işlemlerini kolaylaştırmak, sığınmacıların tedavi işlemlerinde rehber olabilecek kişilerin yetiştirilmesi amacıyla 25 sığınmacıya 360 saatlik eğitim verilecektir. Eğitim sonrasında yeterliliğe sahip sığınmacıların listesi bölgede mevcut sağlık kuruluşlarına bildirilecek ve istihdam edilmelerinde yardımcı olunacaktır.

14-) Çağrı Merkezi Elemanı Eğitimi; Ülkemizde kullanılan GSM operatörlerini kullanan sığınmacılarla ilgili sorunların çözümü ve müşteri temsilcisi olan her firma için bu görevliye ihtiyaç vardır. Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Kurumumuzda görevli uzman akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıflarda 564 saat eğitim verilecektir.

15-) Podoloji (Diyabetik ayak bakımı) Eğitimi; Hem Türk toplumunda hem de Suriyeli sığınmacılar arasında birçok diyabet hastası bulunmaktadır. Diyabet hastaları için ayak bakımı konusunda yetişmiş eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Eğitim Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulunda görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve laboratuvarlarda 276 saat süreyle gerçekleştirilecektir.

16-) Satış Görevlisi Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar perakendecilik sektöründe ve her alanda satış elemanı olarak çalışabilirler. Bu faaliyette Harran Üniversitesinin ilgili bölümlerindeki görevli akademisyenler eğitici olacaktır. Eğitim süresi 204 saat olarak planlanmaktadır.

17-) Bilgisayar Operatörlüğü Eğitimi; Bu faaliyet daha önce kurumumuzdan Tıbbi Sekreterlik eğitimi alan Suriyeli sığınmacılara yapılan anket sonucunda sığınmacılardan gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Kurumumuzda görevli uzman akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun laboratuvarda 180 saat eğitim verilerek işe girmelerine imkan tanınacaktır.

18-) Aşçı Çırağı Eğitimi; Bu eğitimi alan sığınmacılar konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemek fabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Faaliyet kapsamında 25 sığınmacıya Harran Üniversitesi Aşçılık bölümünde görevli akademisyenler tarafından Kurumumuzda mevcut uygun sınıf ve uygulama alanlarında 292 saatlik eğitim verilecektir.

19-) Otel Karşılama (rezervasyon) Eğitimi; bölgede mevcut turizm işletmelerinde kalifiye otel karşılama elemanı ihtiyacı bulunmaktadır. Bu eğitimi alarak mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan sığınmacılar turizm sektöründe; konaklama tesisleri (kamu ve özel), danışma hizmeti veren sektörler, seyahat Acenteleri vb. yerlerde çalışabilirler. Suriyeli sığınmacılar arasından özellikle yabancı dil konuşabilen kişilere yönelik toplamda 364 saatlik otel karşılama elemanı eğitimi düzenlenecektir. Bu faaliyette Harran Üniversitesinin Turizm Fakültesinde görevli akademisyenler eğitici olacaktır.

20-) Eczacı Kalfası Eğitimi; Eczanelerde eczacının yardımcılığını, halk arasında kalfa olarak bilinen, eczacı teknisyenleri yapar. Bir eczanede çalışan kalfa sayısı eczanenin iş yoğunluğuna göre bir veya birden fazla olabilir. Bu modülde Suriyeli sığınmacılara yönelik toplamda 240 saatlik eczacı kalfası eğitimi düzenlenecektir. Eğitim içerisinde Sağlıkta Temel Kavramlar, Yasa, yönetmelikler ve meslek ahlakı, Mesleki bilgisayar, İlaç dışı ürünler, Pratik ilaç bilgisi, Halk sağlığı vb. dersler bulunmaktadır. Bu faaliyette Harran Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri MYO Eczacılık bölümünde görevli akademisyenler eğitici olacaktır.

21-) Optisyenlik Eğitimi; Optik sektörü, Göz hekimleri tarafından tanısı konmuş kusurların giderilmesi ve hastaya eksiksiz bir şekilde uygulanması amacı ile kurulmuş bir sağlık sektörüdür. Optik sektöründe optisyenler, mağaza sahipleri ve satış elamanları birlikte bir ekip çalışması içerisindedir. Optisyenlik programından mezun olmuş kişilere optisyen denir. Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamarı sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşur. Bu eğitim modülünde kursiyerlere 280 saatlik eğitim verilerek; genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu faaliyette Harran Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri MYO Optisyenlik bölümünde görevli akademisyenler eğitici olacaktır.

22-) Otomotiv Sektörü ve Bakım-Onarım Eğitimi; Oto tamircileri otomotiv sektörünün ve şehir sanayi bölgelerinin en önemli aktörleridir. Eğitimle motor, elektrik, kaporta, vs. alanında sanayide ihtiyaç olan teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu faaliyette Harran Üniversitesinin Makine Mühendisliği ve Otomotiv Bölümünde görevli akademisyenler eğitici olacaktır.

23-) Biyosidal Eğitimi; haşere ve bakteri ilaçlama eğitiminde Harran Üniversitesinin Biyoloji, Halk Sağlığı ve Tıb Bölümünde görevli akademisyenler eğitici olacaktır.

24-) Fitoterapi Eğitimi Alternatif tıp. Tıbbi ve endemic bitkilerle bitkisel tedavi yöntemleri eğitimi

25-) Tarımsal sulama eğitimi

26-) Terzilik eğitimi

27-) Hukuk

28-) Biyomedikal teknik servis elemanı

29-) Diş protezi

30-) Diyaliz

31-) Odyometri

32-) Optisyenlik

33-) Tekstil

34-) Elektrikçi

35-) Kaynakçılık

36-) CNC

37-) Mobilyacılık

38-) Doğal gaz tesisatçılık

39-) İklimlendirme

40-) Ayakkabıcılık

gibi tüm mesleki eğitimler sonrasında katılımcıların listesi bölgede mevcut kurum/kuruluşlara, STK ve özel şirketlere bildirilerek ve istihdam edilmelerinde yardımcı olunacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm eğitimlerden önce sığınmacıların savaş psikolojisinden kurtulabilmeleri ve eğitim sürecine uyumları için 20 saatlik psikolojik sosyal hizmet desteği verilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda bahsedilen eğitimlerin içeriği, sayısı ve şekli talebe göre revize edilebilir. Talep halinde Üniversitenin imkanlarına uygun olarak özellikle Sanayiye yönelik farklı eğitimler açılabilir.

PİXEL

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

     

Bilgi talebi, istek, memnuniyet, öneri ve şikayetleriniz için bu bağlantıya tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz. 

SERTİFİKA DOĞRULAMA