HÜGÖÇ yönetim kurulu 5 Ekim 2018 tarihinde toplandı.
7 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren 30147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre yönetim kurulu üyeleri olarak HARUZEM toplantı salonunda toplanılarak aşağıdaki konular görüşüldü ve kararlar alındı:

1- Merkezin kuruluşundan itibaren yürütülen tüm faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

2- Göç uygulamaları ve ve uyum politikaları ile ilgili il bazında yapılan çalışmalar gözden geçirildi. 

3- Yönetim kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Şevket Ökten'in yapmış olduğu Şanlıurfa il bazında Suriyelilerin uyumu konusunda çalışmaları ele alındı.

4- Harran Üniversitesi, Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Sedat Benek, "Sosyal Entegrasyon Bakımından Suriyelilerin Küçük Esnaf İş Gücü Piyasasına Etkileri" başlıklı çalışması hakkında geniş bilgi verdi. 

5- 2019 yılında Merkez bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında görüş alış verişi yapıldı ve yeni öneriler alındı. 

 

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULARİLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa