Proje, gençlerin; Göçmen Uyumunu Kolaylaştırmak, Empati kurabilme, Irkçılık, Hoşgörüsüzlük, İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı farkındalıklarını yaygın öğrenme modelli etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı uhdesinde Erasmus + programından finanse edilen ve Stratejik Kalkınma Derneği’nin faydalanıcısı ve yürütücüsü olduğu, kısa adı ile “Farklıyız Aynıyız Projesi” olan “Mülteci ve Göçmen Adaptasyonunu Kolaylaştırmak, Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Hakkında Farkındalığı Artırma” başlıklı HÜGÖÇ ile ortaklaşa yürütülmeye başlandı.

Bir yıl yıl sürecek olan projenin hedefi, Gelecek nesillerin barış ve uyumu sağlayacak biçimde açık fikirli olarak yetiştirilmeleri için değişik kültürlerden geldiği halde bir arada uyumla yaşayan bireylerin en çok ihtiyaç hissettiği güven kültürüne en büyük zarar veren hoşgörüsüzlük, insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ülkemizde yeşermesine izin vermeden önleyici tedbirler oluşturarak toplumda göçmen ve mültecilerin sorunlarını bilen onların yaşadıkları olaylara karşı empati kurarak sorunlarını kavrayan ve çok kültürlü bir ortamda bireylerin hoşgörü ile birbirlerine olumlu bakabilmesini temin etmektir.

Proje, 13-30 yaş aralığındaki Gençlerin; Mülteci ve Göçmen Adaptasyonunu Kolaylaştırmak, Empati kurabilme, Irkçılık, Hoşgörüsüzlük, İnsan Hakları, Ayrımcılık, Yabancı Düşmanlığı farkındalıklarını yaygın öğrenme modelli etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı amaçlamaktadır.

Proje Paydaşları:
Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Genel Özeti:
Ayrımcılık, nefret ve hoşgörüsüzlük halen dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede çatışmaları tetiklemekte; insanları başka yerlere gitmeye zorlamakta ve ortaya, tahammül edilemez acılar çıkartmaktadır ve bunların sayısı Avrupa Birliğinde de artış eğilimindedir.
 Avrupa Birliği, ırkçılık ve ayrımcılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılmasını amaçlayan çalışmaların evrensel temelini teşkil eden Her türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Uluslararası Sözleşme’nin, dünyanın her yanında onanması ve eksiksiz olarak uygulanmasını teşvik etmektedir. Irkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün önlenmesi ve bunlarla mücadelede ortak ülkelerin ve sivil toplumun desteklenmesi, AB'nin birlik dışındaki faaliyetlerine de ışık tutan bir ilkedir. Irk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük ile mücadele için AB fonları ile dünyanın dört bir yanında sivil topluma destek verilmektedir.
Ortadoğu’da yaşanan huzursuzluklar,  Suriye’de yaşanan iç savaş, komşu ülkelerde ve Avrupa’da sosyo-politik ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Konuyla ilgili her ülke kendi içyapısına bağlı olarak uygulamalar geliştirmekte ve soruna çözüm aramaktadır. Türkiye jeopolitik konumu ve dini yapısı gereği Orta Doğu genelinde Suriye özelindeki iç savaştan en çok etkilenen ülkelerdendir. Bu jeopolitik konumundan dolayı daha önce Avrupa’ya geçişte bir göç yolu olma rolüne sahipti. Fakat Orta Doğu’da yaşanan sosyo-politik olaylardan sonra “göç alan” ülke rolünü üstlenmiştir.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 29 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısı 3 milyon 552 bin 303 toplamda ise tüm farklı kimliğe sahip olan mülteci sayısı ise 4,3 milyondur. İngiltere merkezli sivil toplum örgütü “Uluslararası Kurtarma Komitesi” verilerine göre sadece İstanbul'da yaşayan mülteci sayısı 336 bindir ve bu sayı, tüm Avrupa ülkelerine giden mültecilerden daha fazladır. Avrupa’ya göre Türkiye’de mültecilerle ilgili çalışmalar ve bu konuyla ilgili kurumların yapılandırılması yenidir. Özellikle eğitim alanında son zamanlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Fakat uygulamalarda sıkıntılar yaşanmaktadır. Türkiye için problemin yeni olması nedeniyle, kurumların, personellerin ve toplumun konuyla ilgili geliştirilebilir yanı çok fazladır.
Avrupa 2020 stratejisi çerçevesinde sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amacıyla sosyal dışlanmaya maruz kalan insanlara ülke insanlarınca pozitif anlamda kabul görmeleri sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, sosyal dışlanma ile mücadele ve sosyal koruma alanlarında uygulanmakta olan açık koordinasyon yönteminin, işbirliği sağlanan ve iyi uygulamaların paylaşıldığı, sosyal dışlanmayla mücadelede somut adımların atılmasını teşvik eden bir platforma dönüştürülmesi önerilmektedir. Projemiz Avrupa 2020 stratejisinde belirlenen başlıklarla uyum içerisindedir.
Yukarıdaki veriler neticesinde Proje genel hedefimiz; Gelecek nesillerin barış ve uyumu sağlayacak biçimde açık fikirli olarak yetiştirilmeleri için değişik kültürlerden geldiği halde bir arada uyumla yaşayan bireylerin en çok ihtiyaç hissettiği güven kültürüne en büyük zarar veren hoşgörüsüzlük, insan hakları ihlalleri, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ülkemizde yeşermesine izin vermeden önleyici tedbirler oluşturarak toplumda göçmen ve mültecilerin sorunlarını bilen onların yaşadıkları olaylara karşı empati kurarak sorunlarını kavrayan ve çok kültürlü bir ortamda bireylerin hoşgörü ile birbirlerine olumlu bakabilmesini temin etmektir.
 

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULARİLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa