Giriş Düzeyinde Okuma Kitap Listesi*
 1. Adıgüzel, Y. (2018) Göç Sosyolojisi, Ankara: Nobel Yayınları
 2. Castles, S., Miller, M.J. (2008) Göçler Çağı İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 3. M.M.Erdoğan, A. Kaya, (Der) (2015) Önsöz, Türkiye’nin Göç Tarihi: 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 4. Karpat, K. (2010). Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma Ve Göçler, İstanbul: Timaş Yayınları
 5. Karpat, K. H. (2003) Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, Kırsal Göç, Gecekondu Ve Kentleşme, Çev: Abdulkerim Sönmez, İstanbul: İmge Kitabevi
 6. İçduygu, A., Kirişçi, K. (Der.) (2009) Land of Diverse Migrations, Challenges of Emigration and Migration in Turkey, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
 7. Abadan-Unat, N. (2002) Bitmeyen Göç, Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 8. Push, B., Wilkoszewski (Der.) (2010) Türkiye'ye Uluslararası Göç: Toplumsal Koşullar-Bireysel Yaşamlar, İstanbul: Kitap Yayınevi
 9. S. G. Ihlamur-Öner Ve N. A. Ş. Öner (Der.) (2012) Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul: İletişim Yayınları
 10. Çiçekli, B. (2009) Göç Terimleri Sözlüğü, Cenevre: Uluslararası Göç Örgütü Yayınları
 11. Danış, D. Ve Soysüren, İ. (2014) Sınır Ve Sınırdışı: Türkiye’de Yabancılar, Göç Ve Devlete Disiplinlerarası Bakışlar, Ankara, Notabene Yayınları
 12. Faist, T. (2003) Uluslararası Göç Ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, İstanbul: Bağlam Yayınları
 13. Koyuncu, A. (2015) Kentleşme Ve Göç, İstanbul: Hikmetevi Yayınları
 14. Mccarthy, J (1945) Ölüm Ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı:1821-1922, Çev: Fatma Sarıkaya, 2. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları
 15. Tekeli, İ (2011) Göç Ve Ötesi, İkinci Basım, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
 16. Tokgöz, G. (2006) Uluslararası Emek Göçü, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 17. Esen, A., Duman, M. (2016) Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler, İstanbul: WALD Yayınları
 18. Chambers, I. (2014) Göç, Kültür, Kimlik, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 19. Duman, G. (2018) 11. Peron, Bir Yanı Memleket Bir Yanı Gurbet, Ankara: Vadi Yayınları
 20. Yılmaz Eren, E. (2018) Mülteci Hukukunda Geçici Koruma, Ankara: Seçkin Yayınları
 21. Kaya, Mahmut (2017), Türkiye'deki Suriyeliler & İç İçe Geçişler ve Karşılaşmalar, Hiperlink Yayınları

* Bu liste geliştirilmektedir. Bu listede yer alabileceğini düşündüğünüz eserler konusunda hugoc@harran.edu.tr adresine email atabilirsiniz. 

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULARİLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa