İş sağlığı ve güvenliğinde ulusal ve uluslararası yönetim sistemleri oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve akademik çalışmaları hedefleyen öncü bir İşyeri Sağlık ve Güvenliği Birimi olmak.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDİA

      twitter


      Instagram