Muayeneye gelmeden önce aşağıdaki formu doldurmanız gerekmektedir. 

Muayeneler İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin Hekim Odasında yapılacaktır.

Adres: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü 

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi B Blok 3 Kat İ
SG Birimi (Nöroloji Poliklinik Yanı Çalışan Sağlığı) 

Dahili Numara : 0414 318 58 60 


                                                  Muayene Randevu Günleri
 
Sıra No Gün Saat
İşyeri Hekimi
 
  1  
 Çarşamba
 
 14:00-16:00  
 Prof. Dr. Recep DEMİRBAĞ
 
  2  

 Perşembe
 
 
 09:00-12.00  Dr. Öğretim Üyesi Kudret Cem KARAYOL
  3  

 Perşembe
 
 
 13:00-16:00  Dr. Öğretim Üyesi Dursun ÇADIRCI
  4  

 Cuma
 
 
 10:00-12:00 / 14:00-16:00  Prof. Dr. İsmail İYNEN
 
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu /assets/uploads/other/files/isg/files/i%C5%9Fe-giri%C5%9F-periyodik-muayene-formu.doc
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu (English Version) /assets/uploads/other/files/isg/files/i%C5%9Fe-giri%C5%9F-periyodik-muayene-formu-(english-version).docx

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDİA

      twitter


      Instagram