MALİYE TEORİSİ ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Murat DEMİR (A.B.D. Başkanı)
Arş. Gör. Şeref Can SERİN

BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA ANA BİLİM DALI
Doç. Dr. Hasan TÜRKAL (A.B.D. Başkanı)
Arş. Gör. Emrah KIRATOĞLU

MALİ İKTİSAT ANA BİLİM DALI
Doç. Dr. Mahmut İNAN (A.B.D. Başkanı)

MALİ HUKUK ANA BİLİM DALI
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KÜÇÜKKAYA (A.B.D. Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Emine YÖNEY