MATEMATİK BÖLÜM KOMİSYONLARI GÖREV DAĞILIMLARI
Bologna Eşgüdüm Komisyonu:
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
Araş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Mevlana  Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM
Erasmus Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Haydar ALICI
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Arş. Gör. Harun ÇİÇEK
FEDEK Komisyonu
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
Arş. Gör. Harun ÇİÇEK
Muafiyet-İntibak-Yatay Geçiş- Af Komisyonu
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
Dr. Öğr. Üyesi Döne KARAHAN
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Bölüm Web Sayfası Sorumluları
Doç. Dr. Haydar ALICI
Arş. Gör. Ecem ACAR
Bölüm Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
Dr. Öğr. Üyesi Kemal TOKER
Arş. Gör. Harun ÇİÇEK
Çift ve yan dal komisyonu
Prof. Dr. Aydın İZGİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülay OĞUZ
Mezuniyet ve Mezunlarla iletişim Komisyonu 
Doç. Dr. Mahmut MODANLI
Dr. Öğr. Üyesi N. Feyza YALÇIN
Öğr. Gör. Abdullah BAKIR
Öğr. Gör. Ekrem UÇAR
Farabi Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 

 
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
Bölüm Başkanı

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ

Danışmanlık I : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
 mehmetgulbahar@harran.edu.tr 
 
dahili: 3593
Cuma 13:00-14:30

Danışmanlık II : Doç. Dr. Gülay Oğuz 
 gulay.oguz@harran.edu.tr 
 
dahili: 1666
Cuma 13:00-14:30

Danışmalık III :  Öğr. Gör. Ekrem Uçar 
eucar@harran.edu.tr 
 
dahili: 3597
Cuma 15:00-16:30
Danışmanlık IV : Doç. Dr. Abdullah Yıldırım
 abdullahyildirim@harran.edu.tr
dahili: 3598
Perşembe 08:00-09:30
Danışmanlık (2016 ve öncesi Artık Yıllar ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahan
dkarahan@harran.edu.tr 
 dahili: 3601
Cuma 15:00-16:30

Danışmanlık (2017 ve 2018 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr 
 
dahili: 1179
Cuma 15:00-16:30

Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi 
 a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 08:00-09:30

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı