MATEMATİK BÖLÜM KOMİSYONLARI GÖREV DAĞILIMLARI
Bologna Eşgüdüm Komisyonu:
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
Araş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Mevlana  Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM
Erasmus Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Gülay OĞUZ
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Doç. Dr. Kemal TOKER
FEDEK Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
 
Muafiyet-İntibak-Yatay Geçiş- Af Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Doç. Dr. Kemal TOKER
Dr. Öğr. Üyesi Döne KARAHAN DİNSEVER
Bölüm Web Sayfası Sorumluları
Doç. Dr. Haydar ALICI
 
Bölüm Kalite Komisyonu
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
Dr. Öğr. Üyesi Kemal TOKER
Çift & Yan Dal Komisyonu
Prof. Dr. Aydın İZGİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülay OĞUZ
Mezuniyet ve Mezunlarla iletişim Komisyonu 
Doç. Dr. Mahmut MODANLI
Dr. Öğr. Üyesi N. Feyza YALÇIN
Öğr. Gör. Abdullah BAKIR
Öğr. Gör. Ekrem UÇAR
Farabi Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 

                                                             Bölüm Başkanlığı

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ

Danışmanlık I. Sınıf : Prof. Dr. Haydar ALICI
haydara@harran.edu.tr
dahili: 
Cuma 08:00-10:00

Danışmanlık II. Sınıf : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
mehmetgulbahar@harran.edu.tr 
dahili:
3593
Perşembe 15:00-17:00
Danışmalık III. Sınıf :  Doç. Dr. Gülay Oğuz 
gulay.oguz@harran.edu.tr 
dahili: 1666
Perşembe 08:00-10:00
Danışmanlık IV. Sınıf : Öğr. Gör. Ekrem Uçar
eucar@harran.edu.tr 
dahili: 3597
Pazartesi 15:00-17:00
Danışmanlık (2017 ve öncesi Artık Yıllar ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahan
dkarahan@harran.edu.tr 
dahili: 3601
Cuma 10:00-12:00

Danışmanlık (2018 ve 2019 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr 
dahili: 1179
Cuma 13:00-15:00

Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi 
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 13:00-15:00

ETKİNLİKLER

UCATION
               L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı