Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan - demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitmenin verdiği sorumluluğun farkında; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan - akademisyen ve ilköğretim matematik öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslar arası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslar arası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.